25.07.2016/198

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
Toplantı Tarihi:25.07.2016
Toplantı Sayısı:198
 
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ın Alexion firması tarafından 27/05/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “AHUS Danışman Kurulu” konulu toplantıda danışman hekim olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı’nın 20/07/2016 tarih ve 140 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
2 – Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ın Roche firması tarafından 04/05/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Lenfoma Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı’nın 20/07/2016 tarih ve 139 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
3- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Geriatri Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ahmet Turan IŞIK’ın Novartis firması tarafından 26/05/2016 tarihinde Çanakkale’de yapılmış olan “Geiatri Bakış Açısıyla Maksimum Doz” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 2.250,00 TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Geriatri Bilim Dalı’nın 19/07/2016 tarih ve 165 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
4- Tıp fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Sevda ÖZKARDEŞLER’in MSD firması tarafından 25/07/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Sanal Ameliyathane” konulu toplantıda danışman hekim olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın 12/07/2016 tarih ve 572 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
5- Tıp fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Canan Aslı YILDIRIM’ın THEA firması tarafından 29-31 Mayıs 2015 tarihinde Rusya’da yapılmış olan “Oftavizyon 2015” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nın 27/05/2016 tarih ve 309 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
6- Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda yürütülecek olan Prof.DrBahri AKDENİZ’in sorumlu olduğu Bayer firması tarafından desteklenen 18303 Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 23.750,00 TL’nin ( Honararium 20.000,00 TL.,Araştırma Kurumu(veya Unsurları) için 3.750,00 TL.) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 18/07/2016 tarih ve 3663 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
7- Yürütme Kurulu’nun “13.06.2016 Tarih ve 193 Sayılı” toplantısındaki 193/10 No’lu kararında Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Beril ÇOLAKOĞLU’nun “Parkinson Hastalığı-4N1K”konulu toplantısının hizmet tarihi sehven yazılmış olup, “15/06/2016” olarak düzeltilmesi, firma tarafından ödenecek 4.000,00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’nın 13/06/2016 tarih ve 455 sayılı yazısı ile ekleri tekrar incelendi.