25.05.2004/705

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.05.2004
Toplantı Sayısı : 705

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2004 yılı Rektör adaylarının seçimle belirlenme tarihinin tespiti.
 3. İşletme Fakültesi Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özkan Tütüncü hakkındaki raporlar.
 4. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi?nde görev yapan Dr. Murat Vedat Yazıcıoğlu?nun 26.06.2004, Dr. Zafer Şişli?nin 16.07.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 5. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Mustafa Çakmak?ın 30.06.2004, Hakan Savran?ın, 07.07.2004, Osman Levent Akay?ın 16.07.2004 ve Nihat Makasçı?nın 03.08.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 6. İbrahim Mutlu?nun Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Meslek Yüksekokulu?nda görev yapmakta olan Arş.Gör. Şenay Topçuoğlu?nun, Ege Giyim Sanayicileri Derneğinin Yönetim Kurulu Üyelerine Yönelik ?Ticari Tasarımlar? eğitimi ile ilgili projelerine danışmanlık yapmak üzere 1 (bir) yıl süreyle haftada 3 gün 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. İbrahim Baran?ın, 19.04.2004 ? 19.12.2004 tarihleri arasında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. İşletme Fakültesi?nden Öğr.Gör. Sabri Erdem?in Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile BİMER tarafından yürütülen ?Turgutlu Sinerjik Yol Haritası? projesinde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 10. Üniversitemiz Hastanesi?nde uygulanmakta olan Katkı Payı Dağıtım İlkelerinin (o) fıkrasının 01.06.2004 tarihinden geçerli olacak şekilde değiştirilmesi ve radyolojik incelemelerde alınacak katkı payı miktarının tespit edilmesi.
 11. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?nda 2004 Mayıs ayında dağıtılacak olan katkı payı dağıtım oranlarının tespit edilmesi.
 12. Garanti Bankası A.Ş.vekili Av.Gaye Çağan?ın Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi.
 13. Akademik kadro aktarması.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. Akademik kadro aktarması.
 16. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı?nın halk oyunları kostümlerinin takım başına 15.000.000.-TL.?den aksesuarsız olarak kiralanması karşılığında oluşacak gelirin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 17. Üniversitemiz Yayın Komisyonu?nun 25.05.2004 tarih ve 245 sayılı kararı.
 18. Deniz Bilimleri Enstitüsü?nün DBTE-154 kod nolu ?Zonguldak ili Çatalağzı-Muslu Mevkiinde yapılacak iskele ile ilgili jeolojik, jeofizik ve oşinografik etütler projesi? kapsamında çalışmalara katılmak üzere Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulama Hastanesi ve Rektörlükten akademik ve idari personelin 24.05.2004 ? 24.06.2004 tarihleri arasında (yol hariç) fasılalı, yolluklu (otobüs, resmi oto, uçak ve tren ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Enstitü payından karşılanarak İstanbul, Ankara, Zonguldak, Çatalağzı ve Muslu?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 25.05.2004 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrem Özkarahan izinli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. H.Çetin Türkçü görevli olması nedeniyle yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Atilla Orbay toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 16., 17. ve 18. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
2004 yılı Rektör adaylarını belirleme seçiminin Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı?nda 02 Haziran 2004 Çarşamba günü 10.00 ? 14.00 saatleri arasında yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
İşletme Fakültesi Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özkan Tütüncü ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Özkan Tütüncü hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4-
Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi?nde görev yapan Dr. Murat Vedat Yazıcıoğlu?nun 26.06.2004, Dr. Zafer Şişli?nin 16.07.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Mustafa Çakmak?ın 30.06.2004, Hakan Savran?ın, 07.07.2004, Osman Levent Akay?ın 16.07.2004 ve Nihat Makasçı?nın 03.08.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
İbrahim Mutlu?nun Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
Üniversitemize bağlı birimlerde Araştırma Görevlisi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının üniversite dışında bir başka kurumda uzun süreli ve haftada üç günü kapsayacak şekilde yapılacak bir görevlendirmenin kariyerini engelleyeceği düşünülerek prensip olarak; Güzel Sanatlar Fakültesi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Meslek Yüksekokulu?nda görev yapmakta olan Arş.Gör. Şenay Topçuoğlu?nun, Ege Giyim Sanayicileri Derneğinin Yönetim Kurulu Üyelerine Yönelik ?Ticari Tasarımlar? eğitimi ile ilgili projelerine danışmanlık yapmak üzere 1 (bir) yıl süreyle haftada 3 gün 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca oyçokluğu ile görevlendirilmemesine karar verildi.
KARAR 8-
Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. İbrahim Baran?ın, 19.04.2004 ? 19.12.2004 tarihleri arasında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
İşletme Fakültesi?nden Öğr.Gör. Sabri Erdem?in Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile BİMER tarafından yürütülen ?Turgutlu Sinerjik Yol Haritası? projesinde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
a)Üniversitemiz Hastanesi?nde uygulanmakta olan Katkı Payı Dağıtım İlkelerinin (o) fıkrasının aşağıdaki şekilde 01.06.2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere değiştirilmesine;
?Radyolojik tetkiklerde MR incelemeler BT incelemeler, Ultrasonografi, Doppler Us, Mamografi, Skopik İncelemeler için öğretim üyesi randevulu özel muayene ücreti kadar, Girişimsel İncelemeler, Direk Grafiler ve diğer incelemeler için tetkik ücretinin %50?si mesai dışı öğretim üyesine katkı payı olarak ödenir.?
b)
Radyolojik incelemelerde alınacak katkı payı miktarının aşağıdaki şekilde kabulüne;
MR İncelemeleri Muayene ücreti 60.000.000.-TL
BT İncelemeleri Muayene ücreti 60.000.000.-TL
Ultrasonografi Muayene ücreti 60.000.000.-TL
Doppler US Muayene ücreti 60.000.000.-TL
Mamografi Muayene ücreti 60.000.000.-TL
Skopik İncelemeler Muayene ücreti 60.000.000.-TL
Girişimsel İncelemeler Tetkik ücretinin % 50?si
Direk Grafiler Tetkik ücretinin % 50?si
oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?nun 2004 Mayıs ayı Döner Sermaye gelirlerinde artış olması nedeniyle Mayıs ayı katkı payı dağıtım oranlarının aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ünvanı

Katkı Payı Oranı

Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.)

200

Öğretim Görevlisi

100

Araştırma Görevlisi

100

Uzman

100

657 Sayılı Kanuna tabi idari personel

80

KARAR 12- Garanti Bankası A.Ş.vekili Av.Gaye Çağan?ın Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez?den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı?nın halk oyunları kostümlerinin takım başına 15.000.000.-TL + KDV?den aksesuarsız olarak kiralanması karşılığında oluşacak gelirin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Oğul Zengingönül?ün hazırlamış olduğu ?Yoksulluk, Gelişmişlik ve İşgücü Piyasaları Ekseninde Küreselleşme? adlı kitabın kendi olanakları ile bastırılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
Deniz Bilimleri Enstitüsü?nün DBTE-154 kod nolu ?Zonguldak ili Çatalağzı-Muslu Mevkiinde yapılacak iskele ile ilgili jeolojik, jeofizik ve oşinografik etütler projesi? kapsamında çalışmalara katılmak üzere Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Yönetim Kurulu?nun 21.05.2004 tarih ve 8/2 sayılı kararında yer alan 49 akademik ve idari personelin 24.05.2004 ? 24.06.2004 tarihleri arasında (yol hariç) fasılalı, yolluklu (otobüs, resmi oto, uçak ve tren ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Enstitü payından karşılanarak İstanbul, Ankara, Zonguldak, Çatalağzı ve Muslu?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.