25.04.2017/472

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.04.2017
Toplantı Sayısı : 472

GÜNDEM          :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 10.maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemiz 2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu.
  3. Üniversitemiz ile Konfüçyüs Enstitüsü Genel Merkezi arasında hazırlanan Konfüçyüs Sınıfı Açılmasına İlişkin Protokol.
  4. Üniversitemiz Mediko Sosyal Hizmetler Yönergesi taslağı.
  5. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEÇEM) Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Adnan KASMAN
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Hale ÖREN
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
Prof.Dr. Talat AKASLAN
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
 
Prof.Dr. Şennur SOMALI
 
Prof.      A.Mümtaz SAĞLAM
 
Prof.Dr. Adnan KASMAN
 
Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
 
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
 
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Metin KOZAK
 
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
 
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
 
Prof.     Arif Ziya TUNÇ
 
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
 
Prof.Dr. Hakkı UYAR
 
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ
 
Prof.Dr. Hülya NUTKU
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Yaşar UYSAL
 
Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
 
Prof.Dr. Reyhan UÇKU
 
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Himmet KONUR
 
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
 
Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN
 
Prof.Dr. H.Alper BAĞRIYANIK
 
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. Mine DOLUCA DERELİ
 
Prof.Dr. M.Banu DURUKAN SALİ
 
Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN
 
Prof.       Ümit İŞGÖRÜR
 
Prof.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Nihal GELECEK
 
Prof.Dr. Semra AYTUĞ
 
Yrd.Doç.Dr. Dilek ÇIMRIN
 
Doç.Dr. Hamdi EMEÇ
 
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
 
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
 
Prof.Dr. Leyla HARPUTLU
 
Raportör Murat KORUK
 
 
 

Üniversite Senatosu 25.04.2017 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Banu Esra Aslanertik, Doç.Dr. Özlem Küçükgüçlü, Prof.Dr. A.Gül Bayraktaroğlu ve Doç.Dr. Yusuf Gümüş görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Mehmet Öztürk ve Prof.Dr. Pınar Balcı görevli/mazeretli olduğundan Müdür Vekilleri Prof.Dr.H.Alper Bağrıyanık ile Yrd.Doç.Dr. Dilek Çımrın toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 8/b maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemiz “2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu”nun ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-Üniversitemiz ile Konfüçyüs Enstitüsü Genel Merkezi arasında hazırlanan Konfüçyüs Sınıfı Açılmasına İlişkin Protokolün kapsamının genişletilmesi için çalışma yapmak üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-Üniversitemiz Mediko Sosyal Hizmetler Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-18.01.2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEÇEM) Yönetmeliği’nin iptal edilmesine ve ekte yer alan yeni Yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verildi.