25.03.2008/333

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.03.2008
Toplantı Sayısı : 333

 GÜNDEM : 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2008-2009 öğretim yılı Akademik Takvim taslağı.
 3. 2008-2009 öğretim yılında Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi.
 4. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılından itibaren Fizik İkinci öğretim, Matematik İkinci öğretim, İstatistik İkinci Öğretim programları açılarak öğrenci alınması ve öğretim planları.
 5. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılından itibaren Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İkinci öğretim programı açılarak öğrenci alınması ve öğretim planları.
 6. Hukuk Fakültesi öğretim planında 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere değişiklik yapılması.
 7. Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 8. Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 9. Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 10. Üniversitemiz bünyesinde “Sosyal Çalışma Yüksekokulu” kurulması.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Kanıta Dayalı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
 12. Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik Araştırmalar ve Bilişsel Müzikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (DABMER) yönetmelik taslağı.
 13. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ortak Biyomühendislik Doktora Programında uygulanacak Esaslarda değişiklik yapılması.
 14. Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği taslağı.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Nevzat AŞIK
Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.Dr. Semih ÇELENK
 
Prof.Dr. Polat SOYER
 
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
 
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
 
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
 
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
 
Prof. Fahri SÜMER
 
Prof.Dr. Lütfiye OKTAR
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
 
Prof.Dr. Sezai GÖKSU
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
 
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
 
Prof.Dr. Sedef GİDENER
 
Prof.Dr.  İ.Akın ALTUN
 
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
 
Prof.Dr. Nur OLGUN
 
Prof.Dr. Gül GÜNER
 
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
 
Prof.Dr. Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Emin ALICI
 
Prof.Dr. Emin ALICI
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
 
Prof.Dr İlgi ŞEMİN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL
 
 
Üniversite Senatosu 25.03.2008 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Nevzat Aşık görevli, Prof.Dr. Halil Köse mazeretli, Prof.Dr. Sedat Karademir ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ergün Aybars ve Prof.Dr. Cahit Helvacı görevli oldukları için toplantıya Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Kırkpınar ile Prof.Dr. İ.Akın Altun katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- 
Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz 2008-2009 öğretim yılı Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- A) 1- Buca Eğitim Fakültesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ile Kimya Öğretmenliği Bölümlerine alınacak öğrencilerin puan türünün SAY-2 olmasına,
2-Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine İkinci Öğretim açılmasına ve bu bölüme 100 öğrenci alınmasına,
B) 1- Fen Edebiyat Fakültesi’nde aşağıdaki programların açılması uygun görüldüğü takdirde (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmiştir.)
– Fizik İkinci Öğretim Bölümüne 40 öğrenci alınmasına,
– İstatistik İkinci Öğretim Bölümüne 50 Öğrenci alınmasına,
-Matematik İngilizce İkinci Öğretim 40 öğrenci alınmasına,
2- Dil Bilimi Bölümüne 2008-2009 öğretim yılında 20 öğrenci alınmasına,
3- Arkeoloji Bölümünde yer alan koşullardan 94.maddenin kaldırılarak yerine 15. ve16. maddenin eklenmesine,
4- Fizik Bölümünde yer alan koşullardan 17. ve 86. maddelerin kaldırılarak yerine 11. ve 16.maddelerin eklenmesine,
5- İstatistik Bölümünde yer alan koşullardan 94.maddenin kaldırılarak yerine 11.maddenin eklenmesine,
6- Mütercim-Tercümanlık Bölümünün koşullarından 36.maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
Koşul 36:
“Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce-Almanca-Türkçe) programında iki yabancı dille (İngilizce-Almanca) eğitim yapılmaktadır. Bu programda öğrencilerin İngilizce ve Almanca’dan muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Her iki sınavı başaran öğrenciler doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. Muafiyet sınavlarını veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce İngilizce için 1 yıl, Almanca için 1 yıl, her iki dilden de muaf olamayan öğrenciler ise, İngilizce ve Almanca olmak üzere toplam 2 yıl hazırlık okuyacaklardır. Bu sürede hazırlık eğitimini başaramayanların kaydı silinir. Lisans eğitimine başlayan öğrencilere 4 yıl iki dilli program uygulanır ve Mütercim-Tercümanlık alanında iki dilli diploma verilir.”
 
C) Güzel Sanatlar Fakültesi’ne; Önkayıt Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerinden Müzik Teknolojisi Bölümüne 2008-2009 öğretim yılında 10 öğrenci alınmasına,
D) Hukuk Fakültesi’nde; aktif eğitim yapıldığından ve aktif eğitim sisteminin özellikleri nedeniyle oluşan fiziki koşullar ve öğretim elamanlarının yetersizliğinden kontenjanların azaltılmasına,
E) İşletme Fakültesi’nde; 2008-2009 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi düşünüldüğünden ve fiziki koşulların yetersiz olmasından dolayı kontenjanların azaltılmasına,
F) Tıp Fakültesi’nde; aktif eğitim yapılmasından ve fiziki koşulların yetersiz olmasından dolayı kontenjanların azaltılmasına,
G) Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan;          Makine ve Güverte Bölümlerinin Koşullarında yer alan 105.maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
 
Koşul 105:
            Bu programlara başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak;TC vatandaşı olmak; 1 Ocak 2008 tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez);reşit olmayanlar için veli göstermek;erkek adaylarda 17 yaş için 1.65m, 18 yaş için 1.66 m, 19 yaş için 1.67 m., 20 yaş için 1.68 m’den uzun olmak, kız adaylarda 1.56 m’den uzun olmak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız olduğunu ve Gemiadamları Sağlık Yönergesi Hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış Güverte Zabiti için “GEMİADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporu almış olmak, Makine Zabiti sınıfı için “GEMİADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporu almış olmak. Adayın almış olduğu “GEMİADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden eğitimi sınavından önce sınav komisyonlarına ibraz etmesi gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ve başvuru tarihinde hakkında soruşturma yada kamu davası ile şahsi bir ceza davası açılmamış olması, yaptırılacak arşiv araştırılmalarının olumlu sonuçlanması koşulu aranacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokul Güverte/Makine Bölümlerinde “Beden Eğitimi “ zorunlu derstir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gereklerine uygun üniformayı giymek zorundadır. Üniformaların temini öğrenciye aittir.
H) Hemşirelik Yüksekokulu’nda; aktif eğitim yapılmasından ve fiziki koşulların yetersiz olmasından dolayı kontenjanların azaltılmasına,
I) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda; fiziki imkansızlıkların yetersizliği nedeniyle sınıf ve laboratuarların etkin ve verimli olarak kullanılamaması eğitimin kalitesini düşüreceğinden kontenjanın azaltılmasına,
İ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda; Odyometri programı açılarak 10 öğrenci alınmasına ve koşullardan 87.maddenin yer almasına,
J) Devlet Konservatuvarı’nda; Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümüne 2008-2009 öğretim yılında 3 öğrenci alınmasına,
oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılından itibaren;
a) Matematik (İng) İkinci Öğretim Programı açılmasına ve bu programa 40 (Kırk) öğrenci alınmasına,
b) Fizik İkinci Öğretim Programı açılmasına ve bu programa 40 (Kırk) öğrenci alınmasına,
c) İstatistik İkinci Öğretim Programı açılmasına ve bu programa 50 (Elli) öğrenci alınmasına,
öğretim planlarının ekteki şekilde kabulüne ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu (34 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İkinci Öğretim Programı açılmasına, bu programa 100 (yüz) öğrenci alınmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 ile 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Hukuk Fakültesi öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2008-2009 öğretim yılından itibaren Dekanlığın 25.02.2008 tarih ve 302 sayılı yazısının ekinde yer alan intibak esaslarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- 2007-2008 öğretim yılından itibaren Adalet Meslek Yüksekokulu’nun öğretim planından aşağıda belirtilen seçimlik derslerin kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
1.Sınıf
Dersin Kodu              Dersin Adı                             T/U
AMYO 115                Belediye Mevzuatı                   2 –
MYD 116                   Mesleki Yabancı Dil                2 –  
2.Sınıf
Dersin Kodu              Dersin Adı                             T/U
MYD 215                   Mesleki Yabancı Dil                2 
 
KARAR 8- Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Adalet Meslek Yüksekokulu’nun Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemize bağlı “Sosyal Çalışma Yüksekokulu” kurulmasına ilişkin önerinin 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Kanıta Dayalı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (KANITMER) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Dokuz Eylül Üniversitesi Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DABMER) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ortaklaşa yürütülen Biyomühendislik Doktora Programında 2007-2008 öğretim yılından itibaren Uygulanacak Esasların bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.