25.02.2020/1430

Yayınlanma Tarihi: 27-05-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 25.02.2020                                                                      Toplantı Sayısı : 1430

 

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emel Kuruoğlu Kandemir hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Levent Malgaca hakkındaki raporlar.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstatistik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Rabia Ece Omay hakkındaki raporlar.
 5. 12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “İletişim Fakültesi lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.” nitelikli Rektörlük öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna Şeyma Saydam’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca atanması.
 6. 12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.” nitelikli Rektörlük öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna Vedat Kavalcı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca atanması.
 7. 12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.” nitelikli Rektörlük öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna Deniz Eraslan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca atanması.
 8. 12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kütüphanelerde kitapların tashih ve tasnif işlemlerinde deneyimli olmak” nitelikli Rektörlük öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna Tuğba Şimşek’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca atanması.
 9. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Yunus Emre Sarıkaya’nın, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım Doktora programında kayıtlı öğrenci olması ve kadrosunun tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 10. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Özgün Nil Dümen’in, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora programında kayıtlı öğrenci olması ve kadrosunun tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 11. Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Merve Dinçer’in, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Doktora programında kayıtlı öğrenci olması ve kadrosunun tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 12. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Can Eligüzel’in, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Doktora programında kayıtlı öğrenci olması ve kadrosunun tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 13. İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.06.2019 tarihli ve E.44308 sayılı yazısına istinaden kapatılması nedeniyle, bu bölümdeki mevcut dolu öğretim üyesi kadrolarının aktarılması.
 14. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.962,96 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 19.232,05 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 43.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu hakkındaki raporlar.
 18. Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Başak Karpuz hakkındaki raporlar.
 19. Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aslı Avcı Akçal hakkındaki raporlar.
 20. Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gül Özateşler Ülkücan hakkındaki raporlar.
 21. Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Taner Uçar hakkındaki raporlar.
 22. Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Refik Emre Çeçen hakkındaki raporlar.
 23. Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Uğur Tütüncübaşı hakkındaki raporlar.
 24. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mücahit Özbilgin hakkındaki raporlar.
 25. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hale Aksu Erdost hakkındaki raporlar.
 26. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkut Konter’in Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 15.02.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. 2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneğine hak kazanan ve Tebliğ faaliyet türündeki çalışmaları Akademik Teşvik Yönetmeliği’nin 7.maddesinin 9.fıkrasında belirtilen kriterleri sağladığından puan alan öğretim elemanlarının katıldıkları etkinliklerin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda ödemeye esas teşkil etmek üzere karar alınması.
 28. Akademik Kadro Aktarması.
 29. Disiplin Soruşturması.

 

Toplantıda Bulunanlar     

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR      

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Engin AKDENİZ   

 

Prof.Dr. Aylin ALIN           

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN 

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN   

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr.  Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU    

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

 

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 24.02.2020 Salı günü saat 15.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.

            Prof.Dr. Remzi Yağcı raporlu olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Engin Akdeniz Katıldı.

Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. ve 29. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emel Kuruoğlu Kandemir hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Emel Kuruoğlu Kandemir’in profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3- Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Levent Malgaca hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Levent Malgaca’nın profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstatistik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Rabia Ece Omay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Rabia Ece Omay’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- 30.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “İletişim Fakültesi lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.” nitelikli Rektörlük öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna Şeyma Saydam’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- 30.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.” nitelikli Rektörlük öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna Vedat Kavalcı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- 30.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.” nitelikli Rektörlük öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna Deniz Eraslan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- 30.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kütüphanelerde kitapların tashih ve tasnif işlemlerinde deneyimli olmak” nitelikli Rektörlük öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna Tuğba Şimşek’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Yunus Emre Sarıkaya’nın, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım Doktora programında kayıtlı öğrenci olması ve kadrosunun tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Özgün Nil Dümen’in, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora programında kayıtlı öğrenci olması ve kadrosunun tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11- Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Merve Dinçer’in, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Doktora programında kayıtlı öğrenci olması ve kadrosunun tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12- Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Can Eligüzel’in, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Doktora programında kayıtlı öğrenci olması ve kadrosunun tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13- İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.06.2019 tarihli ve E.44308 sayılı yazısına istinaden kapatılması nedeniyle, bu bölümdeki mevcut dolu öğretim üyesi kadrolarının aktarılması konusu incelendi.

Görüşmeler Sonunda;

İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde Dr.Öğr.Üyesi Seyfullah Efe tarafından işgal edilmekte olan 1. derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalına kadrosu ile birlikte,

İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde Dr.Öğr.Üyesi Hadi Sofuoğlu tarafından işgal edilmekte olan 1. derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalına kadrosu ile birlikte,

İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Süheyl Ünal tarafından işgal edilmekte olan 1. derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalına kadrosu ile birlikte,

– İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde Öğr.Gör.Dr.Hilmi Türkyılmaz tarafından işgal edilmekte olan 1. derece öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosunun, Buca Eğitim Fakültesinin 20.02.2020 tarihli ve 10042736-907.01-E.18816 sayılı yazısı ve ekinde bildirilen öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosu ihtiyacına istinaden Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalına kadrosu ile birlikte,

– İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde Öğr.Gör.Dr.Bekir Emiroğlu tarafından işgal edilmekte olan 1. derece öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosunun, Edebiyat Fakültesinin 19.02.2020 tarihli ve 40985336/449 sayılı yazısı ve ekinde bildirilen öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosu ihtiyacına istinaden Edebiyat Fakültesi Felsefe Anabilim Dalına kadrosu ile birlikte

aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14- Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.962,96 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15-Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 19.232,05 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16-Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 43.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17- Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18- Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Başak Karpuz’un profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19- Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aslı Avcı Akçalı 

KARAR 20- Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gül Özateşler Ülkücan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Gül Özateşler Ülkücan’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21- Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Taner Uçar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Taner Uçar’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22- Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Refik Emre Çeçen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Refik Emre Çeçen’in doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23- Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Uğur Tütüncübaşı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Uğur Tütüncübaşı’nın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24- Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mücahit Özbilgin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mücahit Özbilgin’in doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 25- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hale Aksu Erdost Doç.Dr. Hale Aksu Erdost hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hale Aksu Erdost’un doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26-Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkut Konter’in Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 15.02.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27-Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; 2019 yılı akademik teşvik ödeneğine hak kazanan ve TEBLİĞ faaliyet türündeki çalışmaları, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 7.maddesinin 9.fıkrasında belirtilen

1)Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması,

2)Tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması

kriterlerini sağladığından puan alan ve ekli listede isimleri yer alan öğretim elemanlarının tebliğlerinin sunulduğu etkinliklerin uluslararası nitelikte olduğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Anabilim Dalına; Devlet Yükseköğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29- Disiplin Soruşturması.