24.12.2013/1137

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.12.2013
Toplantı Sayısı : 1137

GÜNDEM              :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mualla Aylin Arıcı hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İlkay Aksu hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şadiye Mehtat Ünlü hakkındaki raporlar.
 5. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nurdan Yılmaz hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Burak Baykara hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Suna Asilsoy hakkındaki raporlar.
 8. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Başak Baykara hakkındaki raporlar.
 9. Mühendislik Fakültesi Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emrah Yalçın Ersoy hakkındaki raporlar.
 10. Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Doğan Karakuş hakkındaki raporlar.
 11. Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Hamdi Deliormanlı hakkındaki raporlar.
 12. Mühendislik Fakültesi Yapı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Murat Tanarslan hakkındaki raporlar.
 13. 18.11.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Umur Keleş’in, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 14. 19.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin tespiti.
 15. Güzel Sanatlar Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 20.000 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 16. Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 62.000 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 17. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 410.280 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 92.257,54 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.906,78 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 85.357,20 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 15.699,07 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 89.332,07 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 598.878 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.177,97 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. 20.11.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Dr. Çiğdem Özen’in, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 27. 24.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin tespiti.
 28. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Esin Candan’ın, Kanada’da Türkiye ve Kanada Gıda Üstünlüğü Araştırma Projesi kapsamında araştırma ve inceleme yapmak üzere, 15.01.2014-15.07.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 29. Devlet Konservatuvarı’ndan Prof.Çağlayan Ünal Sümer’in, Finlandiya Oulu Üniversity of Applied Sciences, School of Music, Dance and Media’da misafir araştırmacı olarak araştırmalar yapmak üzere, 10.10.2014-10.01.2015 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 30. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 31. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.177,97 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 32. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın, 29.12.2013 tarihinden itibaren 29.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 33. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Nuri Erkin Başer’in, İngiltere Manchester Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 20.02.2014-20.05.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Doç.Dr. Ayşe BEŞER
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Doç.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 24.12.2013 Salı günü saat 15.30’da, Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Öcal Usta ve Prof.Dr. Ömer Dumlu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Doç.Dr. Ayşe Beşer, Doç.Dr. Pınar Süral Özer ve Prof.Dr. Rıza Savaş toplantıya katıldı.
Prof.Dr. M.Refik Mas mazeretli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32.  ve 33. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mualla Aylin Arıcı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mualla Aylin Arıcı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İlkay Aksu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İlkay Aksu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şadiye Mehtat Ünlü ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şadiye Mehtat Ünlü hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nurdan Yılmaz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nurdan Yılmaz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Burak Baykara ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hüseyin Burak Baykara hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Suna Asilsoy ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Suna Asilsoy hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Başak Baykara ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Başak Baykara hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emrah Yalçın Ersoy ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Emrah Yalçın Ersoy hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Doğan Karakuş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Doğan Karakuş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Hamdi Deliormanlı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ahmet Hamdi Deliormanlı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi Yapı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Murat Tanarslan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hasan Murat Tanarslan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 13- 18.11.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Umur Keleş’in, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- 19.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Uzman Jürisi
1-      Prof.Dr. İsmail SÖKMEN – Fen Fakültesi
2-      Prof.Dr. Hamza POLAT – Fen Fakültesi
3-      Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ – Fen Fakültesi
4-      Doç.Dr. Serpil ŞAKİROĞLU – Fen Fakültesi (Yedek)
KARAR 15- Güzel Sanatlar Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan çeşitli harcama kalemleri arasında toplam 20.000 TL tutarın, Fakülte Yönetim Kurulu’nun 18.12.2013 tarih ve 36/13 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan çeşitli harcama kalemleri arasında toplam 62.000 TL tutarın, Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 16.12.2013 tarih ve 38/2 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 410.280 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 92.257,54 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.906,78 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 85.357,20 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 15.699,07 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 89.332,07 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 598.878 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.177,97 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- 20.11.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Dr. Çiğdem Özen’in, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- 20.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Uzman Jürisi
1-      Prof.Dr. Mübeccel Banu DURUKAN SALI– İşletme Fakültesi
2-      Yrd.Doç.Dr. İlkay TAŞ – Reha Midilli Foça Turizm İşlet. ve Otl. Y.Ok.
3-      Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN – Rektör Yrd.
4-      Prof.Dr. Halil KÖSE – Rektör Yrd. (Yedek)
KARAR 28- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Esin Candan’ın, Kanada’da Türkiye ve Kanada Gıda Üstünlüğü Araştırma Projesi kapsamında araştırma ve inceleme yapmak üzere, 15.01.2014-15.07.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Devlet Konservatuvarı’ndan Prof.Çağlayan Ünal Sümer’in, Finlandiya Oulu Üniversity of Applied Sciences, School of Music, Dance and Media’da misafir araştırmacı olarak araştırmalar yapmak üzere, 10.10.2014-10.01.2015 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Üniversitemizin çeşitli birimlerinin kadro ihtiyacının karşılanması için akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 677,97 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın, 29.12.2013 tarihinden itibaren 29.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Nuri Erkin Başer’in, İngiltere Manchester Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 20.02.2014-20.05.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.