24.11.2015/1230

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.11.2015
Toplantı Sayısı : 1230

GÜNDEM            :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Devlet Konservatuvarı’ndan Prof. Çağlayan Ünal Sümer’in, 2015 Nisan Dönemi Eser İnceleme Aşamasından doçentlik sınavına başvuran Kerem Timur Aykal’ın asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 3. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Sibel Çapan Tekin’in, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dil Bilim Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 4. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Duygu Dalaslan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 5. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Aslı Polat’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 6. Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Osman Yiğit Can Kocabıyık’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.500 TL (binbeşyüzlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 88.859,78 TL (seksensekizbinsekizyüzellidokuzlirayetmişsekizkuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Üniversite Yayın Komisyonu’nun, 17.11.2015 tarih ve 555 sayılı kararı.
 10. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 11. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 12. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 13. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde görev yapmakta olan Metin Yurddaşkal’ın, Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından organize edilen “9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi”nde sözlü sunum yapmak üzere, 26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Afyonkarahisar’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 14. İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof.Dr. Mübeccel Banu Durukan Salı’nın, “Turkish American University Partnerships Konferansı”na katılmak üzere 10.12.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.07.2015 tarihli yazısı ile sözleşmeli öğretim elemanı olarak 5.269,49 TL brüt ücretle görev süresinin uzatılması uygun bulunan İlahiyat Fakültesi’nden Mısır uyruklu Mahmoud Ahmed Mohamed Ghonim’in, ücretinin Dekanlıkça sehven bildirilmesi nedeniyle ücretin yeniden belirlenmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Doç.Dr. S.Cengiz YESÜGEY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 
 

Üniversite Yönetim Kurulu 24.11.2015 Salı günü saat 16.30’da Buca Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Yaparel ile Prof.Dr. M.Refik Mas görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Atilla Orbay görevli/mazeretli olduğundan toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. S.Cengiz Yesügey katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 13., 14., 15. ve 16. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Devlet Konservatuvarı’ndan Prof. Çağlayan Ünal Sümer’in, 2015 Nisan Dönemi Eser İnceleme Aşamasından doçentlik sınavına başvuran Kerem Timur Aykal’ın asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin reddine oyçokluğu (15 Evet – 2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 3- Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Sibel Çapan Tekin’in, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dil Bilim Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Duygu Dalaslan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Aslı Polat’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Osman Yiğit Can Kocabıyık’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.500 TL (binbeşyüzlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 88.859,78 TL (seksensekizbinsekizyüzellidokuzlirayetmişsekizkuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Cilt.17, 2015 yılı, 2.sayısının 250 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının; 09.8888.5300.000/BY.015.087.807 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile İlgili Esaslar Yönergesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- A-          Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalındaki boş ve SERBEST 1.derece Doçent kadrosunun, Genel Dilbilimi Anabilim Dalına aktarılması ve aktarılan kadroya 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5.maddesi uyarınca atama izni istenmesine,
B-           Fen Fakültesi Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalındaki boş ve SERBEST 1 adet Doçent kadrosuna 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5.maddesi uyarınca atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemizin kadro ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemizin kadro ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde görev yapmakta olan Metin Yurddaşkal’ın, Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından organize edilen “9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi”nde “Seramik Katkılı Alev Geciktirici Polimerik Nanokompozit Malzemelerin Üretilmesi, Karakterizasyonu ve Endüstriyel Uygulaması” isimli sözlü sunum yapmak üzere, 26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01 (902) nolu harcama kaleminden karşılanarak Afyonkarahisar’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof.Dr. Mübeccel Banu Durukan Salı’nın, “Turkish American University Partnerships Konferansı”na katılmak üzere 10.12.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01 (902) nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İlahiyat Fakültesi’nden Mısır uyruklu Mahmoud Ahmed Mohamed Ghonim’in, brüt 5.999,11 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ve 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.