24.11.2009/943

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.11.2009
Toplantı Sayısı : 943

GÜNDEM      :

 1. Geçen  toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Osman Nejat Sarıosmanoğlu hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Hüdai Çatalyürek hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nezihi Barış hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mesut Akarsu hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Müjde Soytürk hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem Gencer hakkındaki raporlar.
 8. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Uğur Koca hakkındaki raporlar.
 9. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bülent Kılıç hakkındaki raporlar.
 10. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yücel Demiral hakkındaki raporlar.
 11. Mühendislik Fakültesi Mekanik (Makina) Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Evren Meltem Toygar hakkındaki raporlar.
 12. Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bayram Coştu hakkındaki raporlar.
 13. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğuz Şimşek hakkındaki raporlar.
 14. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Himmet Konur hakkındaki raporlar.
 15. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Alper Soylu hakkındaki raporlar.
 16. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kazım Tuğyan hakkındaki raporlar.
 17. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bekir Uğur Ergür hakkındaki raporlar.
 18. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Işıl Tekmen hakkındaki raporlar.
 19. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ülker Sönmez hakkındaki raporlar.
 20. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüsnü Alper Bağrıyanık hakkındaki raporlar.
 21. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çetin Pekçetin hakkındaki raporlar.
 22. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çimen Gülben Olguner hakkındaki raporlar.
 23. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fikret Maltepe hakkındaki raporlar.
 24. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Pınar Akan hakkındaki raporlar.
 25. Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aziz Karaoğlu hakkındaki raporlar.
 26. Prof.Dr. Eray Dirik’in, 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalındaki profesör kadrosuna atanması.
 27. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Lalecan İşcanlı’nın 31.01.2010 tarihinden itibaren 31.01.2011 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 28. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan İbrahim Yüksel’in 09.02.2010 tarihinden itibaren 09.02.2011 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 29. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın 11.02.2010 tarihinden itibaren 11.02.2011 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 30. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Eroğlu’nun 30.12.2009 tarihinden itibaren 30.12.2010 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 31. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Hasan Özkan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2010 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 32. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Şükrü Araç’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2010 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 33. Üniversitemiz öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 53/2-d, f maddeleri uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurulun seçimi.
 34. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ebru Günlü ve Arş.Gör. Kamil Yağcı’nın, Seferihisar Belediyesi tarafından 17-21 Kasım 2009 tarihleri arasında (18.00 – 21.00 saatleri arasında toplam 15 saat) düzenlenen “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” konularında eğitim vermek üzere, Seferihisar Kültür Merkezi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri, bu hizmet karşılığı ilgili Belediye tarafından 400 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 35. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün DBTE-185 Kod no’lu “İzmir İç ve Orta Körfezi’nin Batimetrik ve Sismik Özelliklerinin Ortaya Çıkarılması ile İzmir Körfezi’ndeki Akıntı Sisteminin İncelenmesi ve Modellenmesi Projesi”nden elde edilen gelirin katkı payı dağıtımı.
 36. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 2009 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gider Bütçesinin harcama kalemleri arasında toplam 8.600 TL tutarın aktarılması.
 37. Akademik kadro aktarması.
 38. Rektörlüğümüz Okutman kadrosunda olup; Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde görev yapmakta olan Sevinç Renkver’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Tiyatrosu 2009-2010 tiyatro sezonunda sahnelerinde ve turne bölgelerinde temsil edilmesi planlanan “Barut Fıçısı” adlı oyunda, koreograf olarak, Cuma ve Cumartesi akşamları mesai saatleri dışında görevli-izinli, yolluksuz, yevmiyesiz 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 39. Tıp Fakültesi’nden Uzm.Dr.Ş.Mehtat Ünlü’nün 08.01.2010-08.07.2010 tarihleri arasında İngiltere’de Nefropatoloji konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak, bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla “University Collage London, Royal Free Hospital, Cellular Pathology” departmanında görev yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 40. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Senem Karahan’ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof.Dr. Saim Özkar ile çalışmalar yapmak için doktora sonrası araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.02.2010-01.02.2011 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 41. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 04.12.2009 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenecek olan “Hareketli Saatler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 42. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 05.12.2009 tarihinde Erzurum’da düzenlenecek olan “Hareketli Saatler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 43. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Özer Badak’ın, Deva Holding A.Ş. tarafından 20.10.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Vakalar Eşliğinde Hipertansiyon Güncellemesi” konulu kongrede konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000 USD tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 44. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 23.11.2009 tarih ve 373 sayılı kararı.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 

Üniversite Yönetim Kurulu 24.11.2009 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Mustafa Toprak görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 38., 39., 40., 41., 42., 43. ve 44. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Osman Nejat Sarıosmanoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Osman Nejat Sarıosmanoğlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Osman Nejat Sarıosmanloğlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Hüdai Çatalyürek ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hüseyin Hüdai Çatalyürek hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hüseyin Hüdai Çatalyürek’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nezihi Barış ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nezihi Barış hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mesut Akarsu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mesut Akarsu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Müjde Soytürk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Müjde Soytürk hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem Gencer ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Özlem Gencer hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Uğur Koca ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Uğur Koca hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bülent Kılıç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bülent Kılıç hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yücel Demiral ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yücel Demiral hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi Mekanik (Makina) Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meltem Evren Toygar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Meltem Evren Toygar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bayram Coştu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bayram Coştu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 13- Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğuz Şimşek ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Oğuz Şimşek hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 14- İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Himmet Konur ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Himmet Konur hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Himmet Konur’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Alper Soylu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Alper Soylu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Alper Soylu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kazım Tuğyan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kazım Tuğyan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 17- Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bekir Uğur Ergür ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bekir Uğur Ergür hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 18- Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Işıl Tekmen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Işıl Tekmen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 19- Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ülker Sönmez ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ülker Sönmez hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 20- Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüsnü Alper Bağrıyanık ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hüsnü Alper Bağrıyanık hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 21- Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çetin Pekçetin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Çetin Pekçetin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 22- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çimen Gülben Olguner ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Çimen Gülben Olguner hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 23- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fikret Maltepe ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Fikret Maltepe hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 24- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Pınar Akan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Pınar Akan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 25- Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aziz Karaoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Aziz Karaoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 26- Prof.Dr. Eray Dirik’in, 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalındaki profesör kadrosuna atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Eray Dirik’in, 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalındaki profesör kadrosuna atanmasına oyçokluğu (8 Evet – 6 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 27- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Lalecan İşcanlı’nın 31.01.2010 tarihinden itibaren 31.01.2011 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan İbrahim Yüksel’in 09.02.2010 tarihinden itibaren 09.02.2011 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın 11.02.2010 tarihinden itibaren 11.02.2011 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Eroğlu’nun 30.12.2009 tarihinden itibaren 30.12.2010 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Hasan Özkan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2010 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Şükrü Araç’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2010 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oyçokluğu (13 Evet-1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 33- 2547 Sayılı Kanunun 53/(2)d-f maddesi uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere oluşturulacak 3 kişilik kurula aşağıda yer alan öğretim üyeleri oyçokluğu (13 Evet-1 Hayır) ile seçildi.
ASİL ÜYELER
-Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ-Hukuk Fakültesi Dekanı
-Prof.Dr. Öcal USTA-İ.İ.B.Fakültesi Dekanı
-Prof.Dr. Ercüment YALÇIN-Mühendislik Fakültesi Dekanı
YEDEK ÜYELER
-Prof.Dr. Güldem CERİT-Denizcilik Fakültesi Dekanı
-Prof.Dr. Serdar KURT-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
KARAR 34- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ebru Günlü ve Arş.Gör. Kamil Yağcı’nın, Seferihisar Belediyesi tarafından 17-21 Kasım 2009 tarihleri arasında (18.00 – 21.00 saatleri arasında toplam 15 saat) düzenlenen “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” konularında eğitim vermek üzere, Seferihisar Kültür Merkezi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine, bu hizmet karşılığı ilgili Belediye tarafından 400 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5009 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün DBTE-185 Kod no’lu “İzmir İç ve Orta Körfezi’nin Batimetrik ve Sismik Özelliklerinin Ortaya Çıkarılması ile İzmir Körfezi’ndeki Akıntı Sisteminin İncelenmesi ve Modellenmesi Projesi”nden elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının, 19.11.2009 tarih ve 32/4 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasına oyçokluğu (13 Evet-1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 36- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 2009 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gider Bütçesinin, 740.31.06 “Diğer Hizmet Alımları” harcama kaleminden toplam 8.600 TL tutarın;
-253.02.05 “Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri” harcama kalemine 2.000 TL,
-150.13.04 “Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları” harcama kalemine 3.000 TL,
-150.01.08 “Bilişim Malzemeleri” harcama kalemine 1.300 TL,
-253.02.04 “İş Makineleri ve Aletleri” harcama kalemine 2.300 TL,  olarak aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Rektörlüğümüz Okutman kadrosunda olup; Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde görev yapmakta olan Sevinç Renkver’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Tiyatrosu 2009-2010 tiyatro sezonunda sahnelerinde ve turne bölgelerinde temsil edilmesi planlanan “Barut Fıçısı” adlı oyunda, koreograf olarak, Cuma ve Cumartesi akşamları mesai saatleri dışında görevli-izinli, yolluksuz, yevmiyesiz 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Tıp Fakültesi’nden Uzm.Dr.Ş.Mehtat Ünlü’nün 08.01.2010-08.07.2010 tarihleri arasında İngiltere’de Nefropatoloji konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak, bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla “University Collage London, Royal Free Hospital, Cellular Pathology” departmanında görev yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Senem Karahan’ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof.Dr. Saim Özkar ile çalışmalar yapmak için doktora sonrası araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.02.2010-01.02.2011 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 04.12.2009 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenecek olan “Hareketli Saatler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 05.12.2009 tarihinde Erzurum’da düzenlenecek olan “Hareketli Saatler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Özer Badak’ın, Deva Holding A.Ş. tarafından 20.10.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Vakalar Eşliğinde Hipertansiyon Güncellemesi” konulu kongrede konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000 USD tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- A- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Faruk Sapancalı’nın, hazırlamış olduğu “Toplumsal Açıdan Yaşam Kalitesi” adlı kitabının kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Yükcü’nün hazırlamış olduğu “Finansal Muhasebe” adlı kitabının kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.