24.10.2011/17

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 24.10.2011
Toplantı Sayısı : 17
 
GÜNDEM:
1.        Tıp Fakültesi Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Aynur AKAY’ın Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından 08-09 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul’ da düzenlenmiş olan “4.DEHB Enstitüsü” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.500 EURO (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 18.10.2011 tarih ve 24065 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Taner ÇAMSARI’ nın Amgen İlaç Tic.Ltd. Şti. tarafından 12.10.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “İzmir Nefrovizyon Toplantısı ” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 17.10.2011 tarih ve 23968 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3.         Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Caner CAVDAR’ ın Amgen İlaç Tic.Ltd. Şti. tarafından 12.10.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “İzmir Nefrovizyon Toplantısı ” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 17.10.2011 tarih ve 23970 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4.         Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şti. tarafından 26.10.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “NHL Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 14.10.2011 tarih ve 23861 sayılı yazısı ile ekleri incelendi
5.         Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz KILINÇ ‘ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 21.10.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenmiş olan “Toplum Kökenli Pnömoni” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 17.10.2011 tarih ve 23928 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6.         Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri birimi 2011 Mali yılı içinde Ek Ödeme Dağıtım İlkeleri ’nin 13.06.2011 tarih ve 8 sayılı 1 nolu karar yer alan 2.4.3. maddesinin iptal edilmesi ve 2.1. Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım İlkeleri’ nin 2.4.3 “Döner Sermaye Ek Ödeme Bireysel Gelir Getirici Faaliyetler (B) Puan katsayısı” maddesi 01.10.2011 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanması hususunda 24.10.2011 tarih ve 6447 sayılı yazı ve ekleri incelendi.
Toplantıya Katılanlar:                                                                       
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                     
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof. Dr. M.Ali ÖZCAN
Prof. Dr. Yücel ARISOY
Metin UÇAR
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu  24.10.2011 Pazartesi günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
                                                                                                      
Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine karar verildi.
KARAR 1:Tıp Fakültesi Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Aynur AKAY’ın Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından 08-09 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul’ da düzenlenmiş olan “4.DEHB Enstitüsü” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.500 EURO (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2:Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Taner ÇAMSARI’ nın Amgen İlaç Tic.Ltd. Şti. tarafından 12.10.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “İzmir Nefrovizyon Toplantısı ” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Caner CAVDAR’ ın Amgen İlaç Tic.Ltd. Şti. tarafından 12.10.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “İzmir Nefrovizyon Toplantısı ” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şti. tarafından 26.10.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “NHL Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz KILINÇ ‘ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 21.10.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenmiş olan “Toplum Kökenli Pnömoni” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri birimi 2011 Mali yılı içinde Ek Ödeme Dağıtım İlkeleri ’nin 13.06.2011 tarih ve 8 sayılı 1 nolu karar yer alan 2.4.3. maddesinin iptal edilmesi ve 2.1. Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım İlkeleri’ nin 2.4.3 “Döner Sermaye Ek Ödeme Bireysel Gelir Getirici Faaliyetler (B) Puan katsayısı” maddesi 01.0.2011 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanmasına oy çokluğu ile karar verildi.