24.09.2013/416

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.09.2013
Toplantı Sayısı : 416
 

GÜNDEM              :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 3. Güzel Sanatlar Enstitüsü öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 4. Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 5. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde 2013-2014 öğretim yılından itibaren Çift Anadal ile Yandal Programlarının açılması ve öğretim planlarının onaylanması.
 6. Bergama Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğretim planının onaylanması.
 7. Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları (Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgelerinde 5.ve 6. sınıflardan başlamak üzere değişiklik yapılması.
 8. Güzel Sanatlar Fakültesinin 2013-2014 öğretim yılı özel yetenek sınavlarının asil ve yedek kayıtları sonunda Anasanat Dallarında boş kalan kontenjanlara tercih ve puan sıralamasına göre adayların alınması ve bu adayların 26.09.2013 tarihinde kesin kayıtlarının yapılması.
 9. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda 2013-2014 öğretim yılı özel yetenek sınavlarının asil ve yedek kayıtları sonunda boş kalan kontenjanlara tercih ve puan sıralamasına göre adayların alınması ve bu adayların 26.09.2013 tarihinde kesin kayıtlarının yapılması.
 10. Denizcilik Fakültesi’nin Staj Uygulama Yönergesinde değişiklik yapılması.
 11. Denizcilik Fakültesi’nin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 12. İlahiyat Fakültelerinin müfredat programlarının değiştirilmesine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulunun 15.08.2013 tarihli toplantısında alınan kararının iptal edilmesi nedeniyle İlahiyat Fakültesinde mevcut bulunan öğretim planlarının uygulanmasına devam edilmesi.
 13. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Eğitimi Uygulama ve Değerlendirme Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması.
 14. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.
 15. Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Fakülteye dönüştürülmesi.
 16. Tıp Fakültesi’nin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılması.

 

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN

Prof.Dr. Halil KÖSE

Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU

Prof.Dr. Recep YAPAREL

Prof.Dr. Besti ÜSTÜN

Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR

Prof.Dr. Osman KARADENİZ

Prof.Dr. Güldem CERİT

Prof.Dr. A.Emel GÖKSU

Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ

Doç.Dr. Koray ATİLA

Prof.Dr. Serdar KURT

Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN

Prof.      Halil YOLERİ

 

Prof.Dr. Zühal BAHAR

 

Doç.Dr. Mine AKKAN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Yasemin ARBAK

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

Prof.Dr. Ercüment YALÇIN

 

Prof.Dr. Tülay CANDA

 

Prof.Dr. Hakkı KİŞİ

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI

 

Prof.Dr. İsmail SÖKMEN

 

Prof.Dr. A.Murat TUNCAY

 

Prof.Dr. Melda SUR

 

Prof.Dr. Hüsnü ERKAN

 

Prof.Dr. Mustafa TANYERİ

 

Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR

 

Prof.Dr. Atila AKKOÇLU

 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU

 

Yrd.Doç.Dr. Harun ÖZDAŞ

 

Prof.Dr. Mehmet ŞEKER

 

Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY

 

Prof.Dr. Ayşe OKUR

 

Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. İlhan ÖZTOP

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Doç.Dr. Ethem DUYGULU

 

Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN

 

Prof. M.Faruk DÜZGÜN

 

Prof.Dr. Sema SAVCI

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Atalay ARKAN

 

Prof.Dr. Sacit ÖZER

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Can KARACA

 
 
 

Üniversite Senatosu 24.09.2013 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. Ufuk Semercioğlu, Prof.Dr. Besti Üstün, Prof.Dr. Osman Karadeniz, Prof.Dr. A.Emel Göksu, Doç.Dr. Koray Atila ve Prof.Dr. A.Orhan Mağden görevli/mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Faik Erdeniz Özel, Prof.Dr. H.Nur Olgun, Prof.Dr. Utku Utkulu ve Prof. Ayhan Kerim Gürerk görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Doç.Dr. Mine Akkan ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Yrd.Doç.Dr. Harun Özdaş, Prof.Dr. İlhan Öztop, Doç.Dr. Ethem Duygulu ve Prof.Dr. M.Faruk Düzgün toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 16. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 31.05.2013 tarih ve 02/09 sayılı kararı doğrultusunda 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 3-Güzel Sanatlar Enstitüsü öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 14.05.2013 tarih ve 2/2 sayılı kararı doğrultusunda 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-Fen Bilimleri Enstitüsüöğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 20.05.2013 tarih ve 2/4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22 sayılı kararları doğrultusunda 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 5-Mühendislik Fakültesi jeoloji Mühendisliği Bölümünde 2013-2014 öğretim yılından itibaren Çift Anadal ile Yandal Programlarının açılmasına ve öğretim planlarının Fakülte Kurulu’nun 30.04.2013 tarih ve 04/09 sayılı kararında belirtildiği şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-Bergama Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programına ait öğretim planının 2013-2014 öğretim yılından itibaren onaylanmasına ve Yüksekokul Kurulu’nun 06.08.2013 tarih ve 4/1 sayılı kararları doğrultusunda uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.  
KARAR 7-Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları (Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgelerinde 5.ve 6. sınıflardan başlamak üzere Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun 17.09.2013 tarih ve 29/19 sayılı kararında belirtilen şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile kabul edildi.
KARAR 8– Güzel Sanatlar Fakültesi’ne, 2013-2014 öğretim yılı özel yetenek sınavlarının asil ve yedek kayıtları sonunda Anasanat Dallarında boş kalan kontenjanlara tercih ve puan sıralamasına göre adayların alınmasına ve bu adayların 26.09.2013 tarihinde kesin kayıtlarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9– Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’na, 2013-2014 öğretim yılı özel yetenek sınavlarının asil ve yedek kayıtları sonunda boş kalan kontenjanlara tercih ve puan sıralamasına göre adayların alınmasına ve bu adayların 26.09.2013 tarihinde kesin kayıtlarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 10-Denizcilik Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi’nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11-Denizcilik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 12-İlahiyat Fakültelerinin müfredat programlarının değiştirilmesine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulunun 15.08.2013 tarihli toplantısında alınan kararının iptal edilmesi nedeniyle, İlahiyat Fakültesinde mevcut bulunan öğretim planlarının uygulanmasına devam edilmesineoybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Eğitimi Uygulama ve Değerlendirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik’in aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 05/06/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Eğitimi Uygulama ve Değerlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.     
Yürürlük
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

KARAR 14-Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 15-Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun “Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi”ne dönüştürülmesine ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/2-d maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 16-13.08.2012 tarih ve 28383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanan Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.