24.05.2016/459

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.05.2016
Toplantı Sayısı : 459

GÜNDEM         :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde Kaynak Teknolojisi Programı açılması.
  3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Perfüzyon Teknikleri Anabilim Dalına bağlı Perfüzyon Teknikleri Doktora Programı açılması.
  4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Multidisipliner Laboratuvar Tıbbı Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalına bağlı Laboratuvar Tıbbı Yüksek Lisans Programı açılması.
  5. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının görüşülmesi.
  6. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi’nin görüşülmesi.
  7. Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde tamamen Türkçe eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yabancı dil puan şartının aranmaması.
  8. Üniversitemiz ile Fransız Deniz İşletimi Araştırma Enstitüsü (IFREMER)-Fransa ve KKTC Girne Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü.

 

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

Prof.Dr. İsmail SÖKMEN

Prof.Dr. Halil KÖSE

Prof.Dr. Remzi YAĞCI

Prof.Dr. Recep YAPAREL

Prof.Dr. Ayşe OKUR

Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN

 

Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR

 

Prof.Dr. A.Güldem CERİT

 

Prof.Dr. Mustafa DAŞ

 

Prof.      Halil YOLERİ

 

Prof.Dr. Samiye METE

Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK

Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER

Prof.Dr. Rıza SAVAŞ

Prof.Dr. Yasemin ARBAK

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Prof.Dr. O.Avşar KURGUN

 

Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA

Prof.Dr. Yunus DOĞAN

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Barbaros ÇETİN

Prof.Dr. Hülya NUTKU

Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ

 

Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR

Prof.Dr. Kamil TÜĞEN

Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR

 

Prof.Dr. Banu DURUKAN

 

Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU

Prof.Dr. Mine DEMİRSOY

Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. Reyhan UÇKU

 

Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA

 

Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL

Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK

Prof.Dr. Ali Günay BALIM

Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK

Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK

 

Prof.Dr. H.Nur OLGUN

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR

Prof.Dr. İbrahim Akın ALTUN

Prof.      Şeniz DURU

 

Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU

 

Prof.Dr. Sema SAVCI

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Yrd.Doç.Dr. Dilek ÇIMRIN

Yrd.Doç.Dr. Övünç BARDAKOĞLU

 

Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR

Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

   

Üniversite Senatosu 24.05.2016 Salı günü saat 17.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Remzi Yağcı ve Prof.Dr. Ayşe Okur, görevli/mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü ve Prof.Dr. Günay Kırkım görevli/mazeretli olduğundan Dekan Vekili Prof.Dr. Mustafa Daş ile Müdür Vekili Yrd.Doç.Dr.Dilek Çımrın toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 7. ve 8. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündem bitiminde DETTO ve DE-PARK sunumu gerçekleştirilmiştir.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde Kaynak Teknolojisi Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Perfüzyon Teknikleri Anabilim Dalına bağlı Perfüzyon Teknikleri Doktora Programı açılmasının reddine oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 4- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Multidisipliner Laboratuvar Tıbbı Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalına bağlı Laboratuvar Tıbbı Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 5- Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde tamamen Türkçe eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yabancı dil puan şartının aranmaması oyçokluğu ile reddedildi.
KARAR 8- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Fransız Deniz İşletimi Araştırma Enstitüsü (IFREMER)-Fransa ile KKTC Girne Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.