24.05.2016/1256

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  24.05.2016
Toplantı Sayısı : 1256

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Gaye Kadriye Karagöz’ün 08.09.2016 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli atanması.
 3. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Nihat Makasçı’nın 03.08.2016 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli atanması.
 4. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Linda Kayış’ın 01.09.2016 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli atanması.
 5. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Hakan Savran’ın 07.07.2016 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli atanması.
 6. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Sebahattin İduğ’un 05.06.2016 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli atanması.
 7. 2016-2017 öğretim yılında İlahiyat Fakültesi, İzmir Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde uzaktan eğitim görecek öğrencilerden alınacak materyal ücretlerinin tespiti.
 8. 2016-2017 öğretim yılında Üniversitemizde açılacak İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları öğrenim ücretleri ile öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri.
 9. 2016-2017 öğretim yılında özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerden alınacak ücretlerin tespiti.
 10. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 337.996,07 TL (üçyüzotuzyedibindokuzyüzdoksanaltılirayedikuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 750 TL (yediyüzellilira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.618,52 TL (dörtbinaltıyüzonsekizliraelliikikuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Nevzat Şimşek’in Kazakistan’ın Türkistan şehrindeki Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinin öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi için yapılan görevlendirilmesinin, 01.07.2016-30.06.2017 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 4.fıkrası uyarınca görev süresinin tekrar uzatılması.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Hayal Ayça Şimşek’in, Kazakistan/Türkistan Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’nin öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi için yapılan görevlendirilmesinin, 01.07.2016-30.06.2017 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 4.fıkrası uyarınca görev süresinin tekrar uzatılması.
 15. Buca Eğitim Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 120.000 TL tutarın aktarılması.
 16. Üniversite Yayın Komisyonu’nun, 23.05.2016 tarih ve 571 sayılı kararı.
 17. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 18. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar’ın, Sağlık Bilimlerinde Lisansüstü Programların Değerlendirilmesi: Geleceğe Yönelik Hedefler Konulu Çalıştaya katılmak üzere, 26.05.2016 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Ankara’da görevlendirilmesi.
 19. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Ertuğrul Yüksel’in Sağlık Bilimlerinde Lisansüstü Programların Değerlendirilmesi: Geleceğe Yönelik Hedefler Konulu Çalıştaya katılmak üzere, 26.05.2016 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Ankara’da görevlendirilmesi.
 20. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Bayram Kahraman’ın, Üniversitemiz ile Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği arasında imzalanan “İscehisar Mermer Sahaları İçin Verimli ve Emniyetli Yıllık Üretim Planlarının Geliştirilmesi” protokolü kapsamında yöneticisi olduğu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi.
 21. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Doğan Karakuş’un, Üniversitemiz ile Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında yürütücüsü olduğu “İR 7390 Ruhsat nolu Sahanın Muğla İzmir Karayoluna Yakın Kısmında Tanımlı Kömür Rezervinin Üretilmesi Olanaklarının Araştırılması” başlıklı projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Mustafa DAŞ
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 

Üniversite Yönetim Kurulu 24.05.2016 Salı günü saat 17.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. İsmail Sökmen görevli/mazeretli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü görevli/mazeretli olması nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Mustafa Daş toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Gaye Kadriye Karagöz’ün 08.09.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Nihat Makasçı’nın 03.08.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Linda Kayış’ın 01.09.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Hakan Savran’ın 07.07.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Sebahattin İduğ’un 05.06.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- 2016-2017 öğretim yılında İlahiyat Fakültesi, İzmir Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde uzaktan eğitim görecek öğrencilerden aşağıda belirlenen materyal ücretlerinin alınmasına oybirliği ile karar verildi.

BİRİMİ

ALINACAK YILLIK ÜCRET

İlahiyat Fakültesi

300 TL

İzmir Meslek Yüksekokulu

550 TL

Sosyal Bilimler Enstitüsü

540 TL

KARAR 8- a)2016-2017 öğretim yılında Üniversitemizde açılacak İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretlerinin Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Esas ve Usulleri’nin 4.maddesi ile 2547 Sayılı Kanunun 15.maddesi ile Ek Madde 27 uyarınca,
b) 2016-2017 öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Programları öğrenim ücretinin Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ın 14. ve 16.maddeleri ile 2547 Sayılı Kanunun 15.maddesi ile Ek Madde 27 uyarınca aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Enstitü

Öğretim Üyelerine Ödenen

Öğrenciden Haftalık Ders Saati

Başına Alınacak Ücret

Ders Ücreti

Sınav Ücreti

Sosyal Bilimler Enstitüsü

10 Katı

5 Katı

270 TL

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim İ.Ö.

5

*

270 TL

Fen Bilimleri Enstitüsü

10 Katı

3 Katı

300 TL

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

3,2 Katı

3 Katı

280 TL

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

8 Katı

1 Katı

150 TL

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

3 Katı

5 Katı

200 TL

* : Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ın 17. Maddesinde belirtilen tutar kadar.
     Öğrenciden Alınacak Ücret : Haftalık Ders Saati x Haftalık Ders Saati Ücreti

KARAR 9- 2016-2017 öğretim yılından itibaren,
a) Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi gereğince, Ön Lisans ve Lisans programlarına özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden alınacak ücretin Örgün Öğretim için 250 TL, İkinci Öğretim için 450 TL tutarında,
b) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası gereğince, Lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden alınacak ücretin Örgün Öğretim için 300 TL, İkinci Öğretim için 500 TL tutarında belirlenmesine,
c) Yabancı dilde öğretim yapılan birimlere özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden haftalık ders saati başına yukarıda belirlenen ücretlerin iki katı ücret alınmasına ve alınacak ücretlerin Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ilgili hesabına gelir olarak kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hesaplama: Haftalık Ders Saati x Haftalık Ders Saati Başına Alınacak Ücret

KARAR 10- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 337.996,07 TL (üçyüzotuzyedibindokuzyüzdoksanaltılirayedikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 750 TL (yediyüzellilira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.618,52 TL (dörtbinaltıyüzonsekizliraelliikikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Nevzat Şimşek’in Kazakistan’ın Türkistan şehrindeki Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinin öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi için yapılan görevlendirilmesinin, 01.07.2016-30.06.2017 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 4.fıkrası uyarınca görev süresinin tekrar uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Hayal Ayça Şimşek’in, Kazakistan/Türkistan Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’nin öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi için yapılan görevlendirilmesinin, 01.07.2016-30.06.2017 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 4.fıkrası uyarınca görev süresinin tekrar uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Buca Eğitim Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 120.000 TL’nın Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 17.05.2016 tarih ve 20/13 sayılı kararında belirtildiği şekilde aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- A)İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Beyza Sümer’in hazırlamış olduğu “16.Yüzyıl Sosyal Politika Yazını İlk Örneklerinden Juan Luis Vives: Yoksullara Yardım Hakkında” isimli kitabın kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B)İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Rabia Bahar Üste’nin hazırlamış olduğu “21.Yüzyıl Türkiye’sinde Kadınlar ve Siyasetin Paradoksları Çözümler ve Öneriler” isimli kitabının basımına ilişkin konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemiz birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar’ın, Sağlık Bilimlerinde Lisansüstü Programların Değerlendirilmesi: Geleceğe Yönelik Hedefler Konulu Çalıştaya katılmak üzere, 26.05.2016 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01 (902) no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Ankara’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Ertuğrul Yüksel’in Sağlık Bilimlerinde Lisansüstü Programların Değerlendirilmesi: Geleceğe Yönelik Hedefler Konulu Çalıştaya katılmak üzere, 26.05.2016 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01 (902) ‘lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Ankara’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Bayram Kahraman’ın, Üniversitemiz ile Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği arasında imzalanan “İscehisar Mermer Sahaları İçin Verimli ve Emniyetli Yıllık Üretim Planlarının Geliştirilmesi” protokolü kapsamında yöneticisi olduğu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Doğan Karakuş’un, Üniversitemiz ile Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında yürütücüsü olduğu “İR 7390 Ruhsat nolu Sahanın Muğla İzmir Karayoluna Yakın Kısmında Tanımlı Kömür Rezervinin Üretilmesi Olanaklarının Araştırılması” başlıklı projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.