24.05.2005/309

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.05.2005
Toplantı Sayısı : 309

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2004-2005 eğitim-öğretim yılı İzmir Meslek Yüksekokulu Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
 3. 2004-2005 eğitim-öğretim yılı Yaz Okulu Akademik Takviminin belirlenmesi.
 4. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Ön Kayıt Özel Yetenek Sınavıyla Üniversitemize alınacak öğrencilerin sınav tarihleri ve koşullarının belirlenmesi.
 5. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Önkayıt Yönergesinde değişiklik yapılması.
 6. Güzel Sanatlar Fakültesi Önkayıt Yönergesinde değişiklik yapılması.
 7. İzmir Meslek Yüksekokulunda 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren mutlak sistemden bağıl not sistemine geçilmesi nedeniyle Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 8. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokulu intibakları için ayrılacak kontenjanların belirlenmesi.
 9. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 1/c maddesi uyarınca Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uygulama Esasları’nın görüşülmesi.
 10. İzmir Meslek Yüksekokulunda; Teknik Programlar bölümünde yer alan Matbaa,Mobilya Dekorasyon ve Döküm programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 11. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Kimya, İstatistik, Matematik bölümleri öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil, Grafik, Sahne Tasarımı, Seramik bölümleri öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 13. Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 14. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nükleer Tıp Anabilim Dalı Temel Nükleer Tıp Yüksek lisans programı öğretim planında değişiklik yapılması.
 15. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 16. Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı öğretim planında değişiklik yapılması.
 17. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal İnformatik Anabilim Dalında Tıbbi Bilişim Yüksek lisans programı açılması ve öğretim planının onaylanması.
 18. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesi değişikliğinin görüşülmesi.
 19. Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Merkezi (ATAMER)’nin kurulması.
 20. Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırmaları Uygulama Merkezi (DEDAM)’nin kurulması.
 21. Maltepe Askeri Lisesi Komutanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında eğitim-öğretim işbirliği protokolünün görüşülmesi.
 22. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yönetim ve Organizasyon tezsiz 2.öğretim yükseklisans programı açılması.
 23. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Karşılaştırmalı Tarih Doktora programı açılması.
 24. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları, Puanlama Sistemine bir madde eklenmesine ilişkin konunun yeniden görüşülmesi.
 25. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı bünyesinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi tezsiz yükseklisans ikinci öğretim programı” açılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof.Dr. Ergün AYBARS

Doç.Dr. Semih ÇELENK

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Memduh ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. M.Özlen PEKER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 24.05.2005 Salı günü saat 13.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen, Prof.Dr. Feza Akgür, Prof.Dr. Ergün Aybars, Prof.Dr. Sedef Gidener ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olmaları, Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof. Cengiz Çekil ve Prof.Dr. Şeref Ertaş görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Semih Çelenk ile Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 22, 23., 24. ve 25. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek görüşmelere geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Üniversitemiz İzmir Meslek Yüksekokulu 2004-2005 öğretim yılı Akademik Takviminde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Üniversitemiz 2004-2005 öğretim yılı yaz öğretimi Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 2005-2006 öğretim yılında Üniversitemize ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrencilerle ilgili sınav tarihlerinin ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesi’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında bağıl not sistemine geçildiğinden ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 2005-2006 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Matbaa Teknikerliği, Mobilya ve Dekorasyon Teknikerliği ile Döküm Programları öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2005-2006 öğretim yılından itibaren yeni kayıtlanan öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Fen-Edebiyat Fakültesi’nin;
a)
 Tarih Bölümü 1.sınıf aktif öğretim planının onaylanmasına,
b)
 Mütercim-Tercümanlık Bölümü 1.sınıf aktif öğretim planının onaylanmasına,
c)
 Kimya Bölümü 1. ve 2.sınıf öğretim planında değişiklik yapılmasına, 3. sınıf aktif öğretim planının onaylanmasına,
d)
 İstatistik Bölümü 1. ve 2. sınıf öğretim planında değişiklik yapılmasına,
e)
 Matematik Bölümü 2., 3., ve 4. sınıf öğretim planında değişiklik yapılmasına,
f)
 Arkeoloji Bölümü 1., 2., ve 3., sınıf öğretim planında değişiklik yapılmasına, 
ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Tekstil, Seramik, Grafik ile Sahne Sanatları (Dramatik Yazarlık, Oyunculuk, Sahne Tasarımı) Bölümlerinin öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2005-2006 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Buca Eğitim Fakültesi’nin;
a) 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2005-2006 öğretim yılından itibaren yeni kayıtlanacak öğrencilere uygulanmasına,
b) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2005-2006 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına 
oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nükleer Tıp Anabilim Dalı Temel Nükleer Tıp Yüksek Lisans Programı öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2005-2006 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğretim planında ekteki şekilde yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2005-2006 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal İnformatik Anabilim Dalı bünyesinde “Tıbbi Bilişim Yükseklisans Programı” açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve bu programda İngilizce Destekli Türkçe eğitim verilerek İngilizce Hazırlık Sınıfı açılmasına konunun; Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesi’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Merkezi (ATAMER) Yönetmeliğinin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırmaları Uygulama Merkezi (DEDAM) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
 Üniversitemiz ile Maltepe Askeri Lisesi Komutanlığı arasında eğitim-öğretim işbirliği protokolü yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yükseklisans İkinci Öğretim Programı” açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve bu programa 2005-2006 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 14.maddesi uyarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tarih Anabilim Dalı bünyesinde “Karşılaştırmalı Tarih Doktora programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve bu programa 2005-2006 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24-
 Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları, Puanlama Sistemine bir madde eklenmesine ilişkin konunun görüşmelerine gelecek toplantıda devam edilmesine karar verildi.
KARAR 25-
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı bünyesinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi tezsiz yükseklisans ikinci öğretim programı” açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne, bu programa 2005-2006 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.