24.04.2017/239

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
 
Toplantı Tarihi: 24.04.2017
Toplantı Sayısı: 239
 
 
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden     Prof.Dr.Can SEVİNÇ’ in Pfizer PFE İlaçları Ano.Şti. tarafından 03/05/2017 tarihinde Ankara’ da düzenlenen “DK-Direnç sorununa karşı yeni yaklaşım: Antimikrobiyal yönetimin Önemi ve Bağışıklama Danışma Kurulu” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 6.714,20 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 18/04/2017 tarih ve 259 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Hale AKPINAR’ ın Abbvie Tıbbi İlaçlar San. Ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 03/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Klinik içinde İBH’ nın ABC si hasta Bilgilendirme Platformu” video çekimi için Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı’ nın 18/04/2017 tarih ve 71 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Şevket Erbil ÜNSAL’ ın Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 20/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “İzmir Çocuk Romatoloji toplantıları: Periyodik Ateş Olguları” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 18/04/2017 tarih ve 821 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Uzm.Dr.Özge ALTUĞ GÜCENMEZ’in Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 20/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “İzmir Çocuk Romatoloji toplantıları: HIDS olgusu” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 18/04/2017 tarih ve 822 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Alper SOYLU’ nun Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 20/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “İzmir Çocuk Romatoloji toplantıları: Kolşisin Dirençli Olgular” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 18/04/2017 tarih ve 820 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Salih KAVUKÇU’ nun Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 20/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “İzmir Çocuk Romatoloji toplantıları: Dirençli Otoenflamatuar Hastalıkları” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 18/04/2017 tarih ve 819 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tuğba YAVUZŞEN’ in Roche Firması tarafından 24/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “HER2+Mmk2. Basamak ve sonrası tedavisinde T-DMI1 ‘ in standart tedavi olması” adlı toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ nın 17/04/2017 tarih ve 128 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Hayri ÖZSAN’ nın sorumlu araştımacı, Yard.Doç.Dr.Özden PİŞKİN, Prof.Dr.İnci ALACACIOĞLU, Uzm.D.Aybüke OLGUN’ nun yardımcı araştırmacı oldukları MorhopSys AG firması tarafından desteklenen “MOR208C204” Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 102.566,00 TL. (Ayaktan Gönüllülerde Yapılacak olan İşlemle İçin) Honararium bedeli 51.000,00 TL., Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 46.086,00 TL., Gerektiğinde yapılacak olan işlemler için 3.176,00 TL,( Yatacak Gönüllülerde yapılacak olan işlemler için) Rutinde yapılacak olan işlemler için 2.268,00 TL., Gerektiğince Yapılacak olan İşlemler için 36,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 19/04/2017 tarih ve 1820 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9- Fizyoloji Anabilim Dalı Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvarında uygulanacak olan tetkik kodlarının fiyatlarının güncellenmesine ilişkin Fizyoloji Anabilim Dalı’ nın 20/04/2017 tarih ve 73 sayılı yazısı incelendi.
  
Toplantıya Katılanlar                                                               
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK                                                                                          
Prof.Dr.Oğuz DİCLE
Prof.Dr.Erkan DEREBEK
Porf.Dr.İbrahim ÖZTURA
Haydar GÖK           
 
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 24/04/2017 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
Saymanlık Müdürü Haydar GÖK’ ün yıllık izinde olması nedeniyle yerine Emil Galip GÜRSOY vekalet etmektedir.
KARAR 1- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden     Prof.Dr.Can SEVİNÇ’ in Pfizer PFE İlaçları Ano.Şti. tarafından 03/05/2017 tarihinde Ankara’ da düzenlenen “DK-Direnç sorununa karşı yeni yaklaşım: Antimikrobiyal yönetimin Önemi ve Bağışıklama Danışma Kurulu” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 6.714,20 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına
KARAR 2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Hale AKPINAR’ ın Abbvie Tıbbi İlaçlar San. Ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 03/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Klinik içinde İBH’ nın ABC si hasta Bilgilendirme Platformu” video çekimi için Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Şevket Erbil ÜNSAL’ ın Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 20/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “İzmir Çocuk Romatoloji toplantıları: Periyodik Ateş Olguları” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Uzm.Dr.Özge ALTUĞ GÜCENMEZ’ in Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 20/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “İzmir Çocuk Romatoloji toplantıları: HIDS olgusu” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Alper SOYLU’ nun Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 20/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “İzmir Çocuk Romatoloji toplantıları: Kolşisin Dirençli Olgular” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Salih KAVUKÇU’ nun Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 20/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “İzmir Çocuk Romatoloji toplantıları: Dirençli Otoenflamatuar Hastalıkları” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Hayri ÖZSAN’ nın sorumlu araştımacı, Yard.Doç.Dr.Özden PİŞKİN, Prof.Dr.İnci ALACACIOĞLU, Uzm.D.Aybüke OLGUN’ nun yardımcı araştırmacı oldukları MorhopSys AG firması tarafından desteklenen “MOR208C204” Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 102.566,00 TL. (Ayaktan Gönüllülerde Yapılacak olan İşlemle İçin) Honararium bedeli 51.000,00 TL., Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 46.086,00 TL., Gerektiğinde yapılacak olan işlemler için 3.176,00 TL,( Yatacak Gönüllülerde yapılacak olan işlemler için) Rutinde yapılacak olan işlemler için 2.268,00 TL., Gerektiğince Yapılacak olan İşlemler için 36,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 19/04/2017 tarih ve 1820 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Hayri ÖZSAN’ nın sorumlu araştımacı, Yard.Doç.Dr.Özden PİŞKİN, Prof.Dr.İnci ALACACIOĞLU, Uzm.D.Aybüke OLGUN’ nun yardımcı araştırmacı oldukları MorhopSys AG firması tarafından desteklenen “MOR208C204” Protokol nolu “Yüksek dozlu kemoterapi (YDK) ve otolog kök hücreli lenfoma (R-R DLBCL) Hastalarına Faz II/III, randomize çok merkezli MOR0208 ile birlikte Bendamustine’ e kıyasla Rrituximab ile birlikte Bendamustine çalışma” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan 102.566,00 TL. (Ayaktan Gönüllülerde Yapılacak olan İşlemle İçin) Honararium bedeli 51.000,00 TL., Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 46.086,00 TL., Gerektiğinde yapılacak olan işlemler için 3.176,00 TL,( Yatacak Gönüllülerde yapılacak olan işlemler için) Rutinde yapılacak olan işlemler için 2.268,00 TL., Gerektiğince Yapılacak olan İşlemler için 36,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fizyoloji Anabilim Dalı Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvarında uygulanacak olan aşağıda belirtilen tetkik kodlarının fiyatlarının güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.
 
TETKİK KODU                     TETKİK ADI                                         FİYATI
130325.1                                 Kardiyopulmoner Egzersiz                       130.00 TL
130330.1                                 Bazal metabolik hız ölçümü                      80.00 TL.
130335.1                                 Anaerobik eşik belirlenmesi                      100.00 TL.
130340.1                                 Submaksimal Aerobik güç testi                  50.00 TL.              
130345.1                                 Vücut Yağ Analizi                                    15.00 TL.              
130350.1                                 Wingate Testi                                           50.00 TL.
130360.1                                 Kondüsyon Paketi                                      300.00 TL.
 
 
 
 
Prof. Dr. Banu Esra ASLANERTİK
İmza
 
 
 
 
Prof.Dr.Erkan DEREBEK                                                                Prof.Dr.Oğuz DİCLE   
                İmza                                                                                                İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
   Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA                                                               Emil Galip GÜRSOY
                   İmza                                                                                                İmza