24.04.2012/1058

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.04.2012
Toplantı Sayısı : 1058

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevser Mine Tükenmez hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bilge Bilgen hakkındaki raporlar.
 4. Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşem Sezer’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 5. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ali Cengiz Üzün’ün, Karabağlar Belediyesi’ndeki tam gün Başkan Yardımcılığı görevlendirilmesinin hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle 14.04.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca yeniden uzatılması.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Nihayet Bizsel’in, ABD Louisiana Eyalet Üniversitesi’nde TÜBİTAK projelerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen örneklerle ilgili ortak bir araştırma projesi önerisinin hazırlanması çalışmalarına katılmak üzere konuk araştırmacı olarak 01 Ocak-31 Mart 2013 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. İlahiyat Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. İsa Kuyucuoğlu’nun, Danimarka Kopenhag-Arhus’da Danimarka’da yaşayan müslümanların topluma entegrasyonunda dinin işlevi konusuyla ilgili olarak araştırmalar yapmak üzere 15.06.2012-15.09.2012 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülfer Tunalı’nın, Bulgaristan Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi’ndeki görevlendirilmesine ait sürenin, 01.06.2012-30.10.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Övünç Bardakoğlu’nun, İngiltere South Bank Üniversitesi Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde İngiliz turistlerin beklentileri doğrultusunda İzmir kent turizminin farklılaştırılması konusunda doktora sonrası araştırma ve inceleme yapmak üzere 17.09.2012-15.06.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 20.04.2012 tarih ve 447 sayılı kararı.
 11. Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Melek Merdivan’ın, ABD Toledo Üniversitesi Kimya Bölümü’nde Prof.Dr. Jared Anderson’un laboratuarında misafir araştırmacı statüsünde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.06.2012-01.09.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 24.01.2012 tarih ve 1045/38 sayılı Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.02.2012 tarih ve 8412 sayılı yazısı ile uygun görülen görevlendirilmesine ait tarihlerin, sağlık sorunları nedeniyle 01.09.2012-01.12.2012 tarihleri arası (yol hariç) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca değiştirilmesi.
 12. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 54.936,32 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması. 
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

 

Üniversite Yönetim Kurulu 24.04.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11. ve 12. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevser Mine Tükenmez ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nevser Mine Tükenmez hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bilge Bilgen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bilge Bilgen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşem Sezer’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ali Cengiz Üzün’ün, Karabağlar Belediyesi’ndeki tam gün Başkan Yardımcılığı görevlendirilmesinin hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle 14.04.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca yeniden uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Nihayet Bizsel’in, ABD Louisiana Eyalet Üniversitesi’nde TÜBİTAK projelerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen örneklerle ilgili ortak bir araştırma projesi önerisinin hazırlanması çalışmalarına katılmak üzere konuk araştırmacı olarak 01 Ocak-31 Mart 2013 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İlahiyat Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. İsa Kuyucuoğlu’nun, Danimarka Kopenhag-Arhus’da Danimarka’da yaşayan müslümanların topluma entegrasyonunda dinin işlevi konusuyla ilgili olarak araştırmalar yapmak üzere 15.06.2012-15.09.2012 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülfer Tunalı’nın, Bulgaristan Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi’ndeki görevlendirilmesine ait sürenin, 01.06.2012-30.10.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Övünç Bardakoğlu’nun, İngiltere South Bank Üniversitesi Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde İngiliz turistlerin beklentileri doğrultusunda İzmir kent turizminin farklılaştırılması konusunda doktora sonrası araştırma ve inceleme yapmak üzere 17.09.2012-15.06.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- A- Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Cilt: 14, Yıl: 2012, 1. Sayısının 250 adet olarak basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın nosunun, 09.8888.5300.000/BY.012.074.614 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Melek Merdivan’ın, ABD Toledo Üniversitesi Kimya Bölümü’nde Prof.Dr. Jared Anderson’un laboratuarında misafir araştırmacı statüsünde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.06.2012-01.09.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 24.01.2012 tarih ve 1045/38 sayılı Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.02.2012 tarih ve 8412 sayılı yazısı ile uygun görülen görevlendirilmesine ait tarihlerin, sağlık sorunları nedeniyle 01.09.2012-01.12.2012 tarihleri arası (yol hariç) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 54.936,32 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.