24.03.2020/537

Yayınlanma Tarihi: 12-06-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.03.2020                                                                             Toplantı Sayısı : 537

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Mevlana ve Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup COVID-19 (SARS-CoV2 ENFEKSİYONU) hastalığı virüsü (Yeni Coronavirus) nedeniyle Türkiye’ye dönen Üniversitemiz öğrencilerinin öğrencilik hakları konusu.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Engin AKDENİZ     

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ  

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN  

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Doç.Dr. Tuğbay İNAN

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof.  Pınar UÇMAN KARAÇALI

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Övünç BARDAKOĞLU

 

Öğr.Gör.Nurcihan TAŞKIN

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Senatosu 24.03.2020 Salı günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında 1 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Remzi Yağcı raporlu, Prof.Dr. Mehmet Güçlü izinli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Engin Akdeniz ve Doç.Dr.Tuğbay İnan katıldı. Prof.Dr.Celalettin Şimşek ve Prof.Dr. Hanifi Özcan izinli olmaları nedeniyle Müdür Vekilleri Öğr.Gör.Nurcihan Taşkın ve Prof.Dr.Osman Bilen katıldılar.

Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan görevli olduğu için toplantıya katılamadı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddenin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 Mevlana ve Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup COVID-19 (SARS-CoV2 ENFEKSİYONU) hastalığı virüsü (Yeni Coronavirus) nedeniyle Türkiye’ye dönen Üniversitemiz öğrencilerinin öğrencilik hakları konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Mevlana ve Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup COVID-19 (SARS-CoV2 ENFEKSİYONU) hastalığı virüsü (Yeni Coronavirus) nedeniyle Türkiye’ye dönen Üniversitemiz öğrencilerinin;

1-      2019-2020 Bahar döneminde kayıtlı oldukları birimlerde öğrenimlerine devam edebilmelerine ve kayıtlarının yenilenmesinin,

2-      Yurtdışı, karantina, Sağlık Bakanlığınca önerilen 14 günlük dinlenme süresi, seyahat süresi vb. nedenlerle derslere devam edemedikleri süreler için devamsız sayılmamalarının,

3-      Bu süreler içinde yapılan ara sınavlar için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenecek tarihlerde mazeret sınav hakkı verilmesinin

Uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.