24.03.2005/306

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.03.2005
Toplantı Sayısı : 306

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 20 Mart 2005 tarihinde Mersin’de Nevruz Kutlamaları sırasında Türk Bayrağı’na karşı gerçekleştirilen çirkin eyleme ilişkin kamuoyu duyurusu.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Tunç ALKIM

 

Prof. Memduh ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Yrd.Doç.Dr. Mümtaz TIRAŞIN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. M.Özlen PEKER

 

Doç.Dr. Besti ÜSTÜN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 24.03.2005 Salı günü saat 13.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan, Prof.Dr. Bülent Cihangir ve Prof.Dr. Gülseren Kocaman görevli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Tunç Alkım ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Tıraşın ve Doç.Dr. Besti Üstün toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Binnur Gürler izinli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 20 Mart 2005 tarihinde Mersin’de Nevruz Kutlamaları sırasında Türk Bayrağı’na karşı gerçekleştirilen çirkin eyleme ilişkin aşağıdaki metnin kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verildi.

“Bir ulusu ulus yapan; farklı dil, din ve sosyal kökenden olan insanları bir arada toplayan ortak değerlerden BAYRAK’a karşı saygısızlık kuşkusuz her toplumda büyük tepki alır. Hele ki rengini bağımsızlık ve cumhuriyet adına dökülen şehit kanından alan ve şanlı bir geçmişi olan Türk Bayrağı’na karşı gösterilen en ufak saygısızlık asla hoşgörülemez. Bayrağa karşı girişilen bir eylem aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğüne de saldırı niteliğindedir. Bu nedenle 20 Mart 2005 günü Mersin’de Nevruz kutlamaları sırasında Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen çirkin eylem hepimizi son derece rahatsız etmiştir. Ancak vatandaşlık bilincinden uzak aymazların yapabileceği bu eylemi ve eylemi yapanları şiddetle kınıyoruz.

Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Bayrağı sahipsiz değildir. Bayrağın dalgalandığı bu topraklarda barış ve huzur içinde bağımsız yaşamanın koşulu, kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak değerlerine sahip çıkmaktır. Ulusumuz Atatürk ilkelerinin ve aklın öncülüğünde laik Cumhuriyetin bağımsızlığının simgesi Bayrağını ve ortak değerlerini koruyacak güçte ve kararlıktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”