24.01.2020/1427

Yayınlanma Tarihi: 24-02-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  24.01.2020                                                                     Toplantı Sayısı : 1427

GÜNDEM         :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Çin uyruklu Hongling Yuan’ın 13.02.2020 tarihinden itibaren 12.02.2021 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (uygulamalı birim) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
  3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi iken, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca öncelikli alanlar kapsamında kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsis edilen ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Duygu Uzun’un, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
  4. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Ali Selkor Atak, Arş.Gör.Dr. Buse Dişel Kumru, Arş. Gör.Dr. Doğuş Taylan Türkel, Arş.Gör. Dr. Türker Ertaş, Arş.Gör.Dr. İsa Başbüyük, Arş.Gör.Dr. Burcu Yağcıoğlu ve Arş.Gör.Dr. Direnç Akbay Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
  5. Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca kadrosu üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılan ve aynı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversitemiz Denizcilik Fakültesinde görev yapmakta olan Arş.Gör. İlke Sezin Ayaz’ın, Almanya Bremen’de, Erasmus+ Öğrenci Değişim Hareketliliği Programı kapsamında doktora tez çalışması ile ilgili araştırma inceleme yapmak üzere, 01.03.2020-31.08.2020 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Serenay Sevimli’nin tecziye edildiği “Yükseköğretim Kurumundan 15 Gün Uzaklaştırma” cezasına Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca itirazı.
  7. Akademik kadro aktarması.
  8. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nezahat Güçlü’nün, Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar     

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

 

Prof.Dr. Cenk KEŞAN    

 

Dr.Öğr.Üyesi Nurser GÖKDEMİR IŞIK

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI 

 

Doç.Dr. Resul SEVİNÇEK          

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN 

 

Doç.Dr. İbrahim Alper ARISOY      

 

Doç.Dr. T. Didem ALTUN 

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr.  Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

 

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 24.01.2020 Salı günü saat 15.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

            Prof.Dr. Ercan Akpınar, Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci, Prof.Dr. Aylin Alın, Prof.Dr. Elif Yaprak Gülcan ve Prof.Dr. Mine Tanaç Zeren görevli/izinli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Cenk Keşan, Dr.Öğr.Üyesi Nurser Gökdemir Işık, Doç.Dr. Resul Sevinçek, Doç.Dr. İbrahim Alper Arısoy ve Doç.Dr. T.Didem Altun katıldılar. Prof.Dr. Murat Celiloğlu mazeretli olduğu için toplantıya katılamadı.

Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde 8.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Çin uyruklu Hongling Yuan’ın 13.02.2020 tarihinden itibaren 12.02.2021 tarihine kadar brüt 7.514,73 TL aylık ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) (uygulamalı birim) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi iken, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca öncelikli alanlar kapsamında kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsis edilen ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Duygu Uzun’un, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4-Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Ali Selkor Atak, Arş.Gör.Dr. Buse Dişel Kumru, Arş. Gör.Dr. Doğuş Taylan Türkel, Arş.Gör. Dr. Türker Ertaş, Arş.Gör.Dr. İsa Başbüyük, Arş.Gör.Dr. Burcu Yağcıoğlu ve Arş.Gör.Dr. Direnç Akbay Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde Dekanlığın 15.01.2020 tarihli ve 35, 40 sayılı yazılarında yer alan dersleri  vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5-Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca kadrosu üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılan ve aynı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversitemiz Denizcilik Fakültesinde görev yapmakta olan Arş.Gör. İlke Sezin Ayaz’ın, Almanya Bremen’de, Erasmus+ Öğrenci Değişim Hareketliliği Programı kapsamında doktora tez çalışması ile ilgili araştırma inceleme yapmak üzere, 01.03.2020-31.08.2020 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Serenay Sevimli’nin “Yükseköğretim Kurumundan 15 Gün Uzaklaştırma” cezası ile tecziye edilmesine ilişkin yapmış olduğu itirazın Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun, İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalına; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.01.2020 tarih ve 2966 sayılı yazısına ve ekinde bulunan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesinin 26.12.2019 tarih ve 2019/478 Y.D. İtiraz No’lu kararına istinaden aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8-Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nezahat Güçlü’nün, Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.