24.01.2013/409

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.01.2013
Toplantı Sayısı : 409

GÜNDEM      :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemiz ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ile işbirliği protokolü kapsamında, bu eğitim programında AKTS formatında verilen ve adayın başarılı olduğu derslerin, katılımcının daha sonra Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrenci olarak kabulü halinde, Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı ve Üniversitemiz “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mezuniyet için tamamlaması gerekli AKTS’den sayılması konusu.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
 
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
 
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
 
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Deniz DÖLGEN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. Emel GÖKSU
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
 
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
 
Prof.Abdullah Mümtaz SAĞLAM
 
Doç.Dr. Koray ATİLA
 
Prof.Dr.H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Doç.Dr. Didem KARADİBAK
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
 
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 24.01.2013 Perşembe günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse ve Prof.Dr. Güldem Cerit görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ercüment Yalçın ve Prof.Dr. Sema Savcı görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Deniz Dölgen ile Müdür Vekili Doç.Dr. Didem Karadibak katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ile işbirliği protokolü kapsamında, bu eğitim programında AKTS formatında verilen ve adayın başarılı olduğu derslerin, katılımcının daha sonra Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrenci olarak kabulü halinde, Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı ve Üniversitemiz “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mezuniyet için tamamlaması gerekli AKTS’den sayılmasına oybirliği ile karar verildi.