23.12.2014/434

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.12.2014
Toplantı Sayısı : 434

GÜNDEM            :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Anabilim Dalı bünyesinde Translasyonel Onkoloji Yüksek Lisans ve Translasyonel Onkoloji Doktora Programı açılması.
  3. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalının kurulması.
  4. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nde Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü kurulması.
  5. Dokuz Eylül Üniversitesi ALES-GRE, ALES-GMAT dönüşüm tablosunun belirlenmesi.
  6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi taslağı.
  7. DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6., 7. ve 8. maddelerinde değişiklik yapılması.
  8. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 9. maddesinin 4. ve 5. bentlerinde değişiklik yapılması.
  9. İşletme Fakültesi ile New York Eyalet Üniversitesi Albany Kampüsü (A.B.D) arasında imzalanan “Uluslararası Ortak Lisans Programı Protokolü” kapsamında  İşletme (UOLP-Suny Albany), İktisat (UOLP-Suny Albany), Uluslararası İlişkiler (UOLP-Suny Albany) Bölümlerinde Ortak Lisans  Programlarının açılması, bu  programlara 2015-2016 öğretim yılından itibaren 15’er öğrenci alınması ve Ortak Programların öğretim planlarının görüşülmesi.
  10. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalına bağlı olan Kıraat Bilim Dalının Kıraat Anabilim Dalına dönüştürülmesi. 
 
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
 
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Doç.Dr. Koray ATİLA
 
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
 
Prof.Dr. Melek MERDİVAN
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Ayşe BEŞER
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
 
Prof.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Gökdeniz NEŞER
 
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
 
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK
 
Prof.Dr.H.Nur OLGUN
 
Doç.Dr. H.Selim KARABEKİR
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof.Dr. Tolga ELBİR
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

 

Üniversite Senatosu 23.12.2014 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören ile Prof.Dr. Kamil Tüğen, Doç.Dr. Koray Atila ve Prof.Dr. Sacit Özer görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Faik Erdeniz Özel ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Melek Merdivan ile Müdür Vekili Prof.Dr. Gökdeniz Neşer ve Doç.Dr. H.Selim Karabekir toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 9. ve 10.maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Anabilim Dalı bünyesinde Translasyonel Onkoloji Yüksek Lisans ve Translasyonel Onkoloji Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi
KARAR 3- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalının kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.     
KARAR 4- Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nde Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu (46 Evet – 2 Hayır) ile karar verildi.     
KARAR 5- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliğiyle ile karar verildi.
KARAR 6- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6. , 7. ve 8. maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi ALES-GRE-, ALES-GMAT dönüşüm tablosunun ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 9. maddesinin 4. ve 5. bentlerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
MADDE 9-
4) Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5) Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
KARAR 9- İşletme Fakültesi ile New York Eyalet Üniversitesi Albany Kampüsü (A.B.D) arasında imzalanan “Uluslararası Ortak Lisans Programı Protokolü” kapsamında İşletme (UOLP-Suny Albany), İktisat (UOLP-Suny Albany), Uluslararası İlişkiler (UOLP-Suny Albany) bölümlerinde Ortak Lisans Programlarının açılmasına, bu programlara 2015-2016 öğretim yılından itibaren 15’er öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı bü