23.12.2014/1185

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.12.2014
Toplantı Sayısı : 1185 

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda görev yapan Uzm.Dr. Özlem Bilgili’nin 05.02.2015 tarihinden itibaren 05.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda görev yapan Duygu Totur’un 12.02.2015 tarihinden itibaren 12.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 30.040,48 TL (Otuzbinkırklirakırksekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 5. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 81.833,33 TL (Seksenbirbinsekizyüzotuzüçliraotuzüçkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 86.340,26 TL (Seksenaltıbinüçyüzkırklirayirmialtıkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon kursu gelirlerinden 246.840 TL’nin (İkiyüzkırkaltıbinsekizyüzkırklira) (KDV hariç) 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 12.550 TL (Onikibinbeşyüzellilira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Yeşim Edis Şahin’in, 2014 Nisan döneminde eser inceleme aşamasında doçentlik sınavına başvuran Dr. Sedat Kula, Dr. Mustafa Dönmez ve Dr. Hidayet Taşdöven’in çalışmalarının uzmanlık alanı dışında olması gerekçesi ile yedek jüri üyeliğinden çekilme istemine ilişkin, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 02.12.2014 tarih ve 1182/2 sayılı kararı ile açıklayıcı bilgi istenmesi nedeniyle konunun yeniden görüşülmesi.
 10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Yasemin Ayhan’ın, ERASMUS programı kapsamında Hollanda-Maastricht Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırmaları Merkezi’nde Doç.Dr. Ruud Halfens ile “Hastanelerdeki Düşme Insidans/Prevelansı ve Etkili Düşme Önleme Stratejileri” üzerine çalışmalar yapmak üzere, 06.02.2015-13.07.2015 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 23.12.2014 tarih ve 532 sayılı kararı.
 12. Erin Şahinci ve Feriha Ferhan Şahinci adına kayıtlı, İzmir ili Balçova ilçesi, İnciraltı mahallesi Yanıklık mevkiinde kain tapunun 351 pafta, 2267 ada, 29 parsel numarasında kayıtlı bademli tarla vasıflı gayrimenkulün Dokuz Eylül Üniversitesi kız öğrencilerine yurt imkanı sağlamak amacı ile değerlendirilmek üzere Üniversitemize bağışlanması.

   

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
  Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Recep YAPAREL Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
  Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
  Prof.Dr. Melek MERDİVAN
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Ayşe BEŞER
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
  Prof.Dr. Asuman ALTAY
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 23.12.2014 Salı günü saat 14.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. Güldem Cerit ve Prof.Dr. M.Refik Mas görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. İsmail Sökmen görevli/mazeretli olması nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Melek Merdivan toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 9., 10., 11. ve 12.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda görev yapan Uzm.Dr. Özlem Bilgili’nin 05.02.2015 tarihinden itibaren 05.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda görev yapan Duygu Totur’un 12.02.2015 tarihinden itibaren 12.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 30.040,48 TL (Otuzbinkırklirakırksekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 81.833,33 TL (Seksenbirbinsekizyüzotuzüçliraotuzüçkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 86.340,26 TL (Seksenaltıbinüçyüzkırklirayirmialtıkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon kursu gelirlerinden 246.840 TL’nin (İkiyüzkırkaltıbinsekizyüzkırklira) (KDV hariç) 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 12.550 TL (Onikibinbeşyüzellilira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Yeşim Edis Şahin’in, 2014 Nisan döneminde eser inceleme aşamasında doçentlik sınavına başvuran Dr. Sedat Kula, Dr. Mustafa Dönmez ve Dr. Hidayet Taşdöven’in çalışmalarının uzmanlık alanı dışında olması gerekçesi ile yedek jüri üyeliğinden çekilme isteminin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Yasemin Ayhan’ın, ERASMUS programı kapsamında Hollanda-Maastricht Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırmaları Merkezi’nde Doç.Dr. Ruud Halfens ile “Hastanelerdeki Düşme Insidans/Prevelansı ve Etkili Düşme Önleme Stratejileri” üzerine çalışmalar yapmak üzere, 06.02.2015-13.07.2015 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- A-Mimarlık Fakültesi’nden Doç.Dr. S.Cengiz Yesügey, Yrd.Doç.Dr. Neslihan Güzel ve Yrd.Doç.Dr. Özgül Yılmaz Karaman’ın hazırlamış olduğu “Ahşap Malzemeli Konut Teknolojisi” isimli kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2014 yılı, Cilt: 29, 2. Sayısının 600 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının; 09.1600.0000.000/BY.014.096.773 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 600 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Erin Şahinci ve Feriha Ferhan Şahinci adına kayıtlı, İzmir ili Balçova ilçesi, İnciraltı mahallesi Yanıklık mevkiinde kain tapunun 351 pafta, 2267 ada, 29 parsel numarasında kayıtlı bademli tarla vasıflı gayrimenkulün Dokuz Eylül Üniversitesi kız öğrencilerine yurt imkanı sağlamak amacı ile değerlendirilmek üzere Üniversitemize bağışlanması talebinin kabulüne ve tapuda gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.