23.12.2008/901

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.12.2008
Toplantı Sayısı : 901

GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Özge Solak’ın, Colorado School of Mines Üniversitesinde doktora eğitimine devam etmek üzere 31.12.2008-31.12.2009 tarihleri arasında dönüş yolluklu, (uçak) yevmiyesiz, maaşlı, maaş transferli, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 3. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Romanya uyruklu Doç.Dr. Michaela Cristina Mudure’nin 01.01.2009 tarihinden itibaren 15.02.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Atilla Develioğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 5. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Tülin Berk’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2009 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 6. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Üzeyir Günenç’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2009 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalından Prof.Dr. Kerim Ceryan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2009 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 8. Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalından Prof.Dr. Semih Sütay’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.03.2009 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Özkan Karaman’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.03.2009 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 10. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Semih Çelenk’in İzmir Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nce hazırlanan “Uyuşturucu ile Mücadelede Gençleri Bilinçlendirme Projesi” kapsamında “Boşluk” isimli tiyatro oyununun sahne provalarında ve oynanması esnasında katkıda bulunmak üzere sanat danışmanı olarak, 01-31 Aralık 2008 tarihleri arasında (her hafta sonu Cumartesi günü), Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla, 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. M.Alper Selver’in misafir araştırmacı olarak Columbia Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomedikal Görüntüleme Laboratuarlarında doktora çalışması kapsamında araştırma yapmak üzere 16 Ocak-14 Ağustos 2009 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri/Newyork’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Arzu Taşcan’ın doktora tezi ile ilgili olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Bulgaristan’da yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğul Zengingönül’ün, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Mühendislik Fakültesi Mineroloji-Petrografi Anabilim Dalı profesör kadrosunda görev yapmakta iken 18.02.2008 tarihinde emekli olan Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz’ın 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca yeniden profesör kadrosuna atanması.
 15. Mühendislik Fakültesi Mineroloji-Petrografi Anabilim Dalı profesör kadrosunda görev yapmakta iken 18.08.2008 tarihinde emekli olan Prof.Dr. Rezan Birsoy’un 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca yeniden profesör kadrosuna atanması.
 16. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının (6 kişi) 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılması.
 17. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Av. Kayhan Karabayır’ın, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancakdar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 18. Erbay Turizm ve Ticaret Ltd.Şti. vekili Av. Gökhan Karateke’nin, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Havutçu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 708,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 19. Av. Haldun Görtan’ın, Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Y.Can Göksoy’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 472,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 20. Müdüroğlu Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. vekili Av.Cumhur Meydan’ın Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Y.Can Göksoy’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 472,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 21. Av. Neşe Ay Benli’nin, 18.11.2008 tarihli dilekçesi ile Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 22. Av. Neşe Ay Benli’nin, 04.12.2008 tarihli dilekçesi ile Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 23. Av.Fahrettin İnanç’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 24. Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş. vekili Av.Arsin Demir’in Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Erhan Birben’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 472,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 25. İmamoğlu Yapı Malz.İnş.Taah.Ltd.Şti. adına İsmail İmamoğlu’nun, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 708,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 26. İZSU Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’nın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 708,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 27. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında DBTE-178 Kod no’lu “ENKA Aliağa Enerji Santralı Deniz Etütleri” projesi çalışmalarından elde etmiş olduğu gelirin katkı payı dağıtımı.
 28. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 36.Dönem “Amatör Denizci ve Yat Kaptanı Yetiştirme Kursu” çalışmalarından elde etmiş olduğu gelirin katkı payı dağıtımı.
 29. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün DBTE-177 Kod no’lu “Marmara Denizi’nde Kıtasal Dönüşüm Boyunca Basen Evriminin Gözlenmesi” projesinden elde edilen 192.693,56.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımı.
 30. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün DBTE-181 Kod no’lu “Foça Özel Çevre Koruma Bölgesinde Denizel Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalışması” projesinden elde edilen 7.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımı.
 31. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün, 2008 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinin harcama kalemleri arasında toplam 58.000,00.-YTL’nin aktarılması.
 32. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Lilly ilaç firması tarafından 17.12.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenen “İnsülin Tedavisinde Hazır Karışım İnsülinlerin Yeri” konulu konferansta panel moderatörlüğü yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 33. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Astra Zeneca firması tarafından 13.12.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Quality çalışması protokol değişikliklerinin değerlendirilmesi” konulu toplantıda değerlendirme kurulu üyesi olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 34. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Sanofi Aventis İlaç Tic.A.Ş. tarafından 24.12.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Bipolar Bozukluklar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00.-Euro (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 35. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer ilaç firması tarafından 19.12.2008 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.320,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 36. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, GlaxoSmithKline ilaç firması tarafından 20.12.2008 tarihinde Bodrum’da düzenlenen “KOAH’ta Yükselen Beklentiler” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.670,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 37. Tıp Fakültesinden Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Boehringer Ingelheim ilaç firması tarafından 23.12.2008 tarihinde Sapanca’da düzenlenecek “Hareketli Saatler” konulu seminerde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 38. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Serkan Odaman’ın, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na üye Ege Çelik Endüstrisi San.ve Tic.A.Ş.’nin aleyhine açılan davada bilimsel görüş vermek üzere Fakültedeki görevlerini aksatmadan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 313,54.-YTL (KDV dahil) tutarın Aralık ayının 3.haftasında Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 39. İşletme Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Sabri Erdem’in, 22.12.2008-11.01.2009 tarihleri arasında hafta sonları ve toplam 20 saat olmak üzere Karacan Dershanesi İzmir Şubesi’nin SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Programında Temel Finans Matematiği dersini vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 300,00.-YTL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 40. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın, Freiberg Teknik Üniversitesi’nde “İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi” isimli 106G159 no’lu TÜBİTAK Projesi kapsamında bilimsel temaslarda ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere 05-18 Ocak 2009 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Almanya-İtalya’da yolluklu (uçak), yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 41. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminin 2008 yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Oranlarına ilişkin maddesinde değişiklik yapılması ve 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanması.
 42. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın, 22.12.2008 tarih ve 351 sayılı kararı.

   

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet FIRINCI
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Fevzi DEMİR
  Raportör Prof.Dr. Cem TERZİ

   

 

Üniversite Yönetim Kurulu 23.12.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan raporlu olması nedeniyle Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fırıncı toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Sedef Gidener yıllık izinli olduğundan toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 42. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Özge Solak’ın, Colorado School of Mines Üniversitesinde doktora eğitimine devam etmek üzere 31.12.2008-31.12.2009 tarihleri arasında dönüş yolluklu, (uçak) yevmiyesiz, maaşlı, maaş transferli, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Romanya uyruklu Doç.Dr. Michaela Cristina Mudure’nin 01.01.2009 tarihinden itibaren 15.02.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (4.383,42.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Atilla Develioğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Tülin Berk’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2009 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Üzeyir Günenç’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2009 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalından Prof.Dr. Kerim Ceryan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2009 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalından Prof.Dr. Semih Sütay’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.03.2009 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Özkan Karaman’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.03.2009 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Semih Çelenk’in İzmir Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nce hazırlanan “Uyuşturucu ile Mücadelede Gençleri Bilinçlendirme Projesi” kapsamında “Boşluk” isimli tiyatro oyununun sahne provalarında ve oynanması esnasında katkıda bulunmak üzere sanat danışmanı olarak, 01-31 Aralık 2008 tarihleri arasında (her hafta sonu Cumartesi günü), Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla, 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. M.Alper Selver’in misafir araştırmacı olarak Columbia Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomedikal Görüntüleme Laboratuarlarında doktora çalışması kapsamında araştırma yapmak üzere 16 Ocak-14 Ağustos 2009 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri/Newyork’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Arzu Taşcan’ın doktora tezi ile ilgili olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Bulgaristan’da yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğul Zengingönül’ün, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi Mineroloji-Petrografi Anabilim Dalı profesör kadrosunda görev yapmakta iken 18.02.2008 tarihinde emekli olan Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz’ın 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca yeniden profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Mineroloji-Petrografi Anabilim Dalına aktarılmasına ve aktarılan bu kadroya 18.08.2008 tarihinde emekli olan Prof.Dr. Rezan Birsoy’un 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca yeniden atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Devlet Konservatuvarı’nda B Sanat Uygulatıcıları pozisyonunda çalışmakta iken Maliye Bakanlığınca unvanları değiştirilerek A-2 Sözleşmeli pozisyona geçen sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının (6 kişi) 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar; Bakanlar Kurulu’nun 2009 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücretiyle çalıştırılmak üzere 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Av. Kayhan Karabayır’ın, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancakdar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Erbay Turizm ve Ticaret Ltd.Şti. vekili Av. Gökhan Karateke’nin, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Havutçu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 708,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Av. Haldun Görtan’ın, Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Y.Can Göksoy’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunlguna ve bilimsel görüş ücreti olarak 472,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Müdüroğlu Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. vekili Av.Cumhur Meydan’ın Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Y.Can Göksoy’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 472,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Av. Neşe Ay Benli’nin, 18.11.2008 tarihli dilekçesi ile Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Av. Neşe Ay Benli’nin, 04.12.2008 tarihli dilekçesi ile Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Av.Fahrettin İnanç’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş. vekili Av.Arsin Demir’in Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Erhan Birben’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 472,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- İmamoğlu Yapı Malz.İnş.Taah.Ltd.Şti. adına İsmail İmamoğlu’nun, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 708,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- İZSU Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’nın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 708,00.-YTL (KDV dahil) ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında DBTE-178 Kod no’lu “ENKA Aliağa Enerji Santralı Deniz Etütleri” projesi çalışmalarından elde etmiş olduğu 18.000.-YTL (KDV hariç) gelirin katkı payı dağılımının 05.12.2008 tarih ve 30/3 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 36.Dönem “Amatör Denizci ve Yat Kaptanı Yetiştirme Kursu” çalışmalarından elde etmiş olduğu 12.326,04.-YTL (KDV hariç) gelirin katkı payı dağıtımının 05.12.2008 tarih ve 30/6 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün DBTE-177 Kod no’lu “Marmara Denizi’nde Kıtasal Dönüşüm Boyunca Basen Evriminin Gözlenmesi” projesinden elde edilen 192.693,56.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının, 27.11.2008 tarih ve 29/3 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün DBTE-181 Kod no’lu “Foça Özel Çevre Koruma Bölgesinde Denizel Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalışması” projesinden elde edilen 7.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının 27.11.2008 tarih ve 29/4 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün, 2008 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinin 740.04.02 “Sıvı Yakıtlar” harcama kaleminden 55.000,00.-YTL, 255.02.02 “Bilgisayar ve Çevre Birimleri” harcama kaleminden 3.000,00.-YTL olmak üzere toplam 58.000,00.-YTL’nin 253.03.06 “Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri” harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Lilly ilaç firması tarafından 17.12.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenen “İnsülin Tedavisinde Hazır Karışım İnsülinlerin Yeri” konulu konferansta panel moderatörlüğü yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Astra Zeneca firması tarafından 13.12.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Quality çalışması protokol değişikliklerinin değerlendirilmesi” konulu toplantıda değerlendirme kurulu üyesi olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Sanofi Aventis İlaç Tic.A.Ş. tarafından 24.12.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Bipolar Bozukluklar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00.-Euro (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer ilaç firması tarafından 19.12.2008 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.320,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, GlaxoSmithKline ilaç firması tarafından 20.12.2008 tarihinde Bodrum’da düzenlenen “KOAH’ta Yükselen Beklentiler” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.670,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Tıp Fakültesinden Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Boehringer Ingelheim ilaç firması tarafından 23.12.2008 tarihinde Sapanca’da düzenlenecek “Hareketli Saatler” konulu seminerde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Serkan Odaman’ın, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na üye Ege Çelik Endüstrisi San.ve Tic.A.Ş.’nin aleyhine açılan davada bilimsel görüş vermek üzere Fakültedeki görevlerini aksatmadan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 313,54.-YTL (KDV dahil) tutarın Aralık ayının 3.haftasında Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- İşletme Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Sabri Erdem’in, 22.12.2008-11.01.2009 tarihleri arasında hafta sonları ve toplam 20 saat olmak üzere Karacan Dershanesi İzmir Şubesi’nin SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Programında Temel Finans Matematiği dersini vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 300,00.-YTL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5009 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın, Freiberg Teknik Üniversitesi’nde “İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi” isimli 106G159 no’lu TÜBİTAK Projesi kapsamında bilimsel temaslarda ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere 05-18 Ocak 2009 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Almanya-İtalya’da yolluklu (uçak), yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminin 2008 yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Oranlarına ilişkin maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- A-Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyelerinin editörlüğünü yaptığı “Uygulamalı Beyin Biyofiziği ve Multidisipliner Yaklaşım” isimli kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın 500 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın nosunun 09.0100.0000.000/BK.08.079.448 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- Buca Eğitim Fakültesi Dergisi’nin 22.sayısının kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.