23.12.2003/688

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.12.2003
Toplantı Sayısı : 688

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Arş.Gör. Murat Necip Arman?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi?nden Arş.Gör. Fatma Kargılı Oğraş?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 4. Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Rektörlükten 53 bilimsel personelin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Hava laboratuarı analizi yapmak ve su, atıksu numunesi almak üzere 01 Ocak 2004 – 31 Aralık 2004 tarihleri arasında (fasılalı-yol hariç) Ege – İç Anadolu – Marmara – Akdeniz – Karadeniz Bölgeleri il ve ilçelerinde yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye Payı?ndan karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 5. Uygulama ve Araştırma Hastanesi?nde gerçekleştirilen ve Lilly İlaç Ticaret Limited Şirketi tarafından desteklenen, Prof.Dr. Adil Esen?in sorumlu araştırmacı olduğu çalışmanın orta-doğu Avrupa danışma kurulu üyeliğinin kabulü ve öngörülen anlaşmada her toplantı için ödenmesi gereken ücretin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 6. Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı?nda görevli Yrd.Doç.Dr. Berna Binnur Akdede tarafından gerçekleştirilen klinik çalışma ile ilgili 6000.-USD nin Döner Sermaye Saymanlığına aktarılması ve katkı payı dağılımının yapılması.
 7. Uygulama ve Araştırma Hastanesi?nde görevli Prof.Dr. Raif Çakmur?un sorumlu araştırmacı olduğu 359 protokol numaralı projenin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağılımının yapılması.
 8. İşletme Fakültesi ile MOTTO İç ve Dış Ticaret Danışmanlığı Ltd.Şti.?nin ortaklaşa düzenleyeceği Dış Ticaret Uzmanlık Kursu?nda Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Yrd.Doç.Dr. Figen Yeşilada ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ?un Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü?nün Tirsan Kardan Şirketi?nde Muhasebe Bölümü İyileştirme Çalışmalarında Akademik Çalışmalar yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 10. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi?nin ?Fırat ve Dicle Mezopotamya Havzalarında Su Envanteri Çalışmalarının Yapılması-II? konulu projesinden elde edilen gelirlerin 2.kısım proje bedeli bakiyesinin Döner Sermaye dağıtımının yapılması.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsü?nden Arş.Gör. Serdar Aydın ile Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Halit Yazıcı?nın, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde SEM ve XRD analizlerinin takibini yapmak üzere 24-25 Aralık 2003 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye Payından karşılanarak Gebze-İzmit?te 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 12. Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir Meslek Yüksekokulu ve Rektörlükten 28 bilimsel personelin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Kuyu Logları ile ilgili arazi çalışmaları yapmak üzere 05 Ocak 2004 – 31 Aralık 2004 tarihleri arasında (fasılalı, yol hariç) Türkiye sınırları içerisinde yolluklu (uçak, yataklı tren, otobüs ile) yevmiyeli arazi mahallinde taşıt kiralamalı olarak masrafların Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye Payı?ndan karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 13. Mühendislik Fakültesi?nden 1997 yılında kullanılmak üzere Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla 08.08.1997 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinde görevlendirilen Arş.Gör. Alper Elçi?nin doktora tez konusu ile ilgili olarak araştırma ve incelemeler yapmak üzere 04.08.2003 tarihinden itibaren 6 ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluklu (uçak ile) olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Clemson University?deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 14. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Bülent Kıran?ın Rektörlükçe hakkında açılan soruşturma neticesinde tecziye edildiği ?Kınama? cezasına itirazı.
 15. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı?nın 23.12.2003 tarih ve 232 sayılı kararı.
 16. Akademik kadro aktarması.
 17. 20.05.2003 tarih ve 662/4 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararından, Öğr.Gör. Bijen Molay?ın çıkartılarak diğer sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından 31 kişiye 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2003 yılı Aralık ayı için teşvik ikramiyesi verilmesi.
 18. Akademik kadro aktarması.
 19. AB Eğitim Programları Socrates Programı Erasmus Eylemi kapsamında yurtdışına gidecek öğrencilerimize Ulusal Ajans tarafından gerekli ödenek aktarımı yapılabilmesi için Üniversitemiz adına hesap açılması.
 20. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?ndan Arş.Gör. Evren Gürel?in, Genel Denizcilik Nakliyat Anonim Şirketi bünyesindeki gemilerde Akdeniz?de ?Uluslararası Gemi ve Liman Güvenliği? konusunda yüksek lisans tezi ile ilgili bilimsel inceleme ve araştırmalarını tamamlamak üzere 15.09.2003 – 14.01.2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Doç.Dr. Binnur GÜRLER
Yrd.Doç.Dr.Sevilay EROĞLU
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Tunç ALKIN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Adil ESEN
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 23.12.2003 Salı günü saat 17.00?de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Nilgün Moralı rahatsızlığı, Prof.Dr. Şeref Ertaş görevli ve Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan?ın yıllık izinli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Binnur Gürler, Yrd.Doç.Dr. Sevilay Eroğlu ve Prof.Dr. Tunç Alkın katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Arş.Gör. Murat Necip Arman?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi?nden Arş.Gör. Fatma Kargılı Oğraş?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Rektörlükten aşağıdaki listede yer alan 53 bilimsel personelin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Hava laboratuarı analizi yapmak ve su, atıksu numunesi almak üzere 01 Ocak 2004 – 31 Aralık 2004 tarihleri arasında (fasılalı-yol hariç) Ege – İç Anadolu – Marmara – Akdeniz – Karadeniz Bölgeleri il ve ilçelerinde yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye Payı?ndan karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Öğretim Elemanının Adı-Soyadı  
Prof.Dr. Adem ÖZER Arş.Gör. Ahmet UYGUR
Prof.Dr. Orhan USLU Arş.Gör. Ebru ÇOKAY
Prof.Dr. Ertuğrul ERDİN Arş.Gör. Faruk DİNÇER
Prof.Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU Arş.Gör. Serkan EKER
Prof.Dr. Füsun ŞENGÜL Arş.Gör. Duyuşen KOKULU
Prof.Dr. Fikret KARGI Arş.Gör. Hasan SARPTAŞ
Prof.Dr. Sol ÇELEBİ Arş.Gör. Neval BAYCAN ÜNAL
Prof.Dr. Necdet ALPASLAN Arş.Gör. Nuri AĞDAĞ
Prof.Dr. Ayşen TÜRKMAN Arş.Gör. Özlem SELÇUK
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ Arş.Gör. Ayla UYSAL
Prof.Dr. Davut ÖZDAĞLAR Arş.Gör. Yunus PAMUKOĞLU
Prof.Dr. Hikmet TOPRAK Arş.Gör. Nazlı BALDAN
Prof.Dr. Ayşegül PALA Arş.Gör. Gülbin ERDEM
Prof.Dr. Derya SPONZA Arş.Gör. Mesut AK
Doç.Dr. Abdurrahman BAYRAM Arş.Gör. Serpil ÖZMIHÇI
Doç.Dr. Mustafa ODABAŞI Arş.Gör. Hasan ALTIOK
Yrd.Doç.Dr. Enver KÜÇÜKGÜL Arş.Gör. Hakan ERYAKA
Yrd.Doç.Dr. Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ Arş.Gör. Banu ÇETİN
Yrd.Doç.Dr. Görkem ŞİRİN Arş.gör. Sinan YATKIN
Yrd.Doç.Dr. Deniz DÖLGEN Uzm.Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI
Yrd.Doç.Dr. İlgi KARAPINAR KAPDAN Uzm. Tolga ELBİR
Öğr.Gör. Dr. Zihni YILMAZ Uzm. Hulusi DEMİRCİOĞLU
Arş.Gör. Akın ALTEN Uzm. Hülya ATALAY
Arş.Gör. Azize AYOL Yük.Müh.Remzi SEYFİOĞLU
Arş.Gör. Hülya BOYACIOĞLU Tek.Yılmaz SAĞER
Arş.Gör. Ezgi OKTAV Sağ.Tek.Orhan ÇOLAK
Sağ.Tek. Yaşariye OKUMUŞ  

KARAR 5- Uygulama ve Araştırma Hastanesi?nde gerçekleştirilen ve Lilly İlaç Ticaret Limited Şirketi tarafından desteklenen, Prof.Dr. Adil Esen?in sorumlu araştırmacı olduğu ?Erektil Fonksiyon Bozukluğunun Tedavisinde Sidenafil Sitrat kullanımında Tedalafil Kullanımına Geçiş : Tedavi Tercihinin Çokuluslu Düzeyde Belirlenmesi? ile ilgili çalışmanın Orta-Doğu Avrupa danışma kurulu üyeliğinin kabulü ve öngörülen anlaşmada her toplantı için ödenmesi gereken ücretin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı?nda görevli Yrd.Doç.Dr. Berna Binnur Akdede tarafından gerçekleştirilen ?Klozapin Tedavisine Kısmi yanıt vermiş şizofreni hastalarında tedavinin Risporidon ile güçlendirilmesi? konulu klinik çalışmanın Stanley Foundation Research programı tarafından bitirildiğinden 6000.-USD karşılığı Türk Lirası?nın Döner Sermaye Saymanlığına aktarılmasına ve katkı payı dağılımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Uygulama ve Araştırma Hastanesi?nde görevli Prof.Dr. Raif Çakmur?un sorumlu araştırmacı olduğu 359 protokol numaralı ?Servikal Distonide Kas Tutulum Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri? konulu projenin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağılımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İşletme Fakültesi ile MOTTO İç ve Dış Ticaret Danışmanlığı Ltd.Şti.?nin ortaklaşa düzenleyeceği Dış Ticaret Uzmanlık Kursu?nda Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Yrd.Doç.Dr. Figen Yeşilada ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ?un Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu öğretim üyelerine ödenecek net toplam ücretin %10?nun Döner Sermaye Saymanlığının 1506/60721 nolu alt hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü?nün Tirsan Kardan Şirketi?nde Muhasebe Bölümü İyileştirme Çalışmalarında Akademik Çalışmalar yapmak üzere 08.10.2003 – 07.10.2004 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından Mart 2004 ayının ilk haftası içerisinde KDV dahil 1.000.000.000.-TL tutarın Döner Sermaye Saymanlığının 60769 nolu alt hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi?nin ?Fırat ve Dicle (Mezopotamya) Havzalarında Su Envanteri Çalışmalarının Yapılması-II? konulu projesinden elde edilen gelirlerin 2.kısım proje bedeli bakiyesi üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra geriye kalan 340.000.000.000.-TL?nin Döner Sermaye katkı payı olarak dağıtımının SUMER Yönetim Kurulu?nun 17.12.2003 tarih ve 10 sayılı kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen Bilimleri Enstitüsü?nden Arş.Gör. Serdar Aydın ile Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Halit Yazıcı?nın, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde SEM ve XRD analizlerinin takibini yapmak üzere 24-25 Aralık 2003 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye Payından karşılanarak Gebze-İzmit?te 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12- Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir Meslek Yüksekokulu ve Rektörlükten aşağıdaki listede yer alan 28 bilimsel personelin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Kuyu Logları ile ilgili arazi çalışmaları yapmak üzere 05 Ocak 2004 – 31 Aralık 2004 tarihleri arasında (fasılalı, yol hariç) Türkiye sınırları içerisinde yolluklu (uçak, yataklı tren, otobüs ile) yevmiyeli arazi mahallinde taşıt kiralamalı olarak masrafların Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payı?ndan karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Adı- Soyadı    
Prof.Dr. Zafer AKÇIĞ Arş.Gör.Dr. Gökhan GÖKTÜRKLER  
Prof.Dr. A.Güngör TAKTAK Arş.Gör.Dr. Ahmet Turan ARSLAN  
Prof.Dr. Rahmi PINAR Arş.Gör. Oya PAMUKÇU  
Doç.Dr. Coşkun SARI Arş.Gör. Özer AKDEMİR  
Doç.Dr. Mustafa AKGÜN Arş.Gör. Derman DONDURUR  
Doç.Dr. Mahmut G.DRAHOR Arş.Gör. Tolga GÖNENÇ  
Doç.Dr. Müjgan ŞALK Arş.Gör. Petek SINDIRGI  
Yrd.Doç.Dr. Mehmet UTKU Arş.Gör. Çağrı ÇAYLAK  
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali DANIŞMAN Arş.Gör. Emre TİMUR  
Yrd.Doç.Dr. Nihal AKYOL Arş.Gör. İlknur KAFTAN  
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZEL Arş.Gör. Yasemin DUMAN  
Yrd.Doç.Dr. Orhan POLAT Arş.Gör. Çağlayan BALKAYA  
Öğr.Gör.Dr. Şenol ÖZYALIN Arş.Gör. Zülfikar ERHAN  
Arş.Gör. Sinem TEMİMHAN Uzm.Elçin GEÇİM  

KARAR 13- Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Alper Elçi?nin doktora tez konusu ile ilgili olarak araştırma ve incelemeler yapmak üzere 04.08.2003 tarihinden itibaren 6 ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluklu (uçak ile) olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Clemson University?deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Bülent Kıran?ın Rektörlükçe hakkında açılan soruşturma neticesinde tecziye edildiği ?Kınama? cezasına itirazının Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği?nin 48. maddesi uyarınca reddine ve cezanın aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- A- Güzel Sanatlar Fakültesi?nde TEK 143.4 Tekstil Tarihi adlı derse yardımcı ders kitabı olarak kullanılan ?Eski Mısır Tekstil ve Giysi Tarihine Giriş? adlı kitabın basılmasının uygunluğuna,
B- Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan ?Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı? adlı kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın : 300 adet basılmasına,
b) Esere verilecek yayın no: 09.0100.0000.000/DK.03.058.329 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 300 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Devlet Konservatuvarı?ndan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından 32 kişiye 2003 yılı Aralık ayı için teşvik ikramiyesi verilmesine ilişkin 20.05.2003 tarih ve 662/4 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararından Öğr.Gör. Bijen Molay ve Fikret Arıkan?ın çıkartılmasına ve diğer sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından 30 kişiye, Konservatuvar Yönetim Kurulu?nun 18.11.2003 tarih ve 28/4 sayılı kararı doğrultusunda 2003 yılı Aralık ayı için teşvik ikramiyesi verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi….
KARAR 19- AB Eğitim Programları Socrates Programı Erasmus Eylemi kapsamında yurtdışına gidecek öğrencilerimize Ulusal Ajans tarafından gerekli ödenek aktarımı yapılabilmesi için Yapı Kredi Bankası?nda Üniversitemiz adına bir hesap açılmasına ve bu hesapla ilgili olarak Rektör Yardımcıları Prof.Dr. N.Ömür Özmen ile Prof.Dr. İrem Özkarahan?ın yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?ndan Arş.Gör. Evren Gürel?in, Genel Denizcilik Nakliyat Anonim Şirketi bünyesindeki gemilerde Akdeniz?de ?Uluslararası Gemi ve Liman Güvenliği? konusunda yüksek lisans tezi ile ilgili bilimsel inceleme ve araştırmalarını tamamlamak üzere 15.09.2003 – 14.01.2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.