23.12.2003/297

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.12.2003
Toplantı Sayısı : 297

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversite Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Mehmet Füzün?ün görev süresinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanun 14/b-7.maddesi uyarınca yeniden üye seçimi.
  3. 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize dikey geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının tespiti.
  4. Buca Eğitim Fakültesi?nde mevcut bulunan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü?ne 2004-2005 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması.
  5. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı adının ?Acil Tıp Anabilim Dalı? olarak değiştirilmesi.
  6. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim planında yer alan seçmeli dersler listesine yeni bir ders eklenmesi.
  7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nün Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Temel Nükleer Tıp, Temel Onkoloji, Histoloji-Embriyoloji Programlarının öğretim planlarında yer alan ?HİS 506 Mikrofotograf ve Banyo Teknikleri? dersinin kaldırılması.
  8. Öğrenci Temsilciliği Yönergesinin Üniversitelerarası Kurulun Öğrenci Konseyi Yönetmeliği doğrultusunda yeniden hazırlanması.
  9. DEÜ Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulması.
  10. DEÜ Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Doç.Dr. Binnur GÜRLER

 

Yrd.Doç.Dr. Sevilay EROĞLU

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Tunç ALKIN

 

Prof.Dr. Memduh ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof. Sevim ÇİZER

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Yeşim TUNÇOK

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Doç.Dr. Elif AKALIN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Öğrenci Tems. Emin AS

 

Üniversite Senatosu 23.12.2003 Salı günü saat 15.00?de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Nilgün Moralı, Prof.Dr. Şeref Ertaş, Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan, Prof.Dr. Gül Güner ve Prof.Dr. Nurullah Akkoç?un mazeretleri nedeniyle; Dekan Vekilleri Doç.Dr. Binnur Gürler, Yrd.Doç.Dr. Sevilay Eroğlu ve Prof.Dr. Tunç Alkın, Müdür Vekilleri Prof.Dr. Yeşim Tunçok ve Doç.Dr. Elif Akalın toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden ile Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliğine Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Adil Esen 2547 Sayılı Kanun 14/b-7.maddesi uyarınca oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- a) Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programındaki öğrenci sayısının çokluğu, bilgisayar laboratuvarlarının ve donanımının yetersizliği, dikey geçiş yapacak adayların mezun olduğu önlisans programlarının farklı ve teknik ders ağırlıklı oluşu, ayrıca bu programda hazırlık sınıfı bulunması nedeniyle kontenjan ayrılmamasına,
b) Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?nda 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi nedeniyle kontenjan ayrılmamasına,
c) Fen-Edebiyat Fakültesi?nde; 2001-2002 öğretim yılından itibaren İstatistik, Dil Bilimi, Arkeoloji, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümlerinde aktif eğitime geçilmesi, Matematik ve Fizik Bölümleri için de meslek yüksekokullarından geçiş yapabilecek uygun programların olmaması nedeniyle kontenjan ayrılmamasına,
d) Güzel Sanatlar Fakültesi; meslek yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları mezunları ?Yetenek Sınavı? ile yerleştirilmedikleri için bu öğrencilerin yeteneğe dayalı tasarım ve uygulamalarda sanatsal alt yapı eksiklikleri nedeniyle başarısız olmaları ve ?Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı?nda da uyum sorunlarının yaşanması nedeniyle kontenjan ayrılmamasına,
e) Mimarlık Fakültesi bölümlerindeki mesleki eğitim, dönemlere göre ardışık stüdyolar şeklinde yürütüldüğünden, meslek yüksekokullarında da eşdeğer programların bulunmayışı nedeniyle kontenjan ayrılmamasına,
f) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü?nde aktif eğitime geçildiğinden ve Maden Mühendisliği (İÖ) Bölümüne 2004-2005 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaması düşünüldüğünden bu bölümlere kontenjan ayrılmamasına, 
g) Üniversitemizin diğer programlarının 2004-2005 öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre alınacak öğrenci kontenjanlarının fakülte ve yüksekokullar tarafından önerilen ekteki şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Eğitim Fakültelerinin yeniden düzenlenmesi sonucu Yükseköğretim Kurulunun 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile kabul edilen Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi?nin teşkilat şemasında yer alan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına 2004-2005 öğretim yılından itibaren 20 öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-h maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi?nin Dahili Tıp Bölümleri Bölümü bünyesinde yer alan İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı adının ?Acil Tıp Anabilim Dalı? olarak 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi?nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim planında yer alan seçmeli dersler listesine ?CSE 417 Computer Based Learning 3+0? dersinin eklenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nün Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Temel Nükleer Tıp, Temel Onkoloji, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dallarının yükseklisans ve doktora programlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2003-2004 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Dokuz Eylül Üniversitesi Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi?nin (TEKNEMER) kurulmasının uygunluğuna, Merkez ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin ekteki şekilde kabulüne ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arz edilmesine oyçokluğu (1 Hayır – 38 Evet) ile karar verildi.
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi?nin (SAMER) kurulmasının uygunluğuna, Merkez ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin ekteki şekilde kabulüne ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arz edilmesine oyçokluğu (2 Hayır – 37 Evet) ile karar verildi.