23.11.2010/988

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.11.2010
Toplantı Sayısı : 988 

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Duman hakkındaki raporlar.
 3. Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Ali Özcan hakkındaki raporlar.
 4. Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Ali Günay Balım hakkındaki raporlar. .
 5. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Didem Karadibak hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adnan Menderes hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Dayimi Kaya hakkındaki raporlar.
 8. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdullah Kumral hakkındaki raporlar
 9. Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burak Sade hakkındaki raporlar.
 10. Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özgül Karayurt hakkındaki raporlar.
 11. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Esin Esen’in, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda uzman araştırıcı olarak 01.12.2010 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile tam zamanlı olarak görevlendirilmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca uzatılması.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Araş.Gör. Zehra Zıraman’ın, St. Andrews Üniversitesinde doktora araştırmasını tamamlamak üzere 17.01.2011-18.07.2011 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), maaşlı, YÖK burslu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak Fife-St. Andrews/İskoçya’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Osman Çulha’nın, 21.11.2010-20.02.2011 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde “Demir-Bor (Fe-B) Esaslı Tabakaların Üretimi ve Mekaniksel Karakterizasyonun Tasarlanan Algoritmalar Yardımıyla Belirlenmesi” konusunda araştırma ve inceleme yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılması.
 14. Mimarlık Fakültesi’nin 2010 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesi harcama kalemleri arasında toplam 24.000 TL. tutarında aktarma yapılması.
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özgür Saraç ve Araş.Gör.Dr. Ahmet Özen’in, Karacan Akademi Buca Şubesinde danışmanlık yapmak üzere 15.11.2010-15.02.2011 tarihleri arasında (Cumartesi günleri birer saat) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve ilgili firma tarafından 354,53 TL ve 323,87 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 16. Ali Gül ve Abdullah Gül’ün Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Murat Aydoğdu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL. ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 17. İbrahim Aral’ın, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancakdar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 708 TL. ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 18. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in, Lundbeck İlaç A.Ş. tarafından 07.12.2010 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan “Danışma Kurulu” konulu toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.250 TL. (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 19. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Bülent Ündar’ın sorumlu, Yrd.Doç.Dr. Özden Pişkin’in yardımcı araştırıcı olduğu Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından desteklenen MO22468 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından rutinde uygulanacak işlemler için hasta başı 4.685 TL. ve hasta başı honararium bedeli olarak 4.000 TL. olmak üzere toplam 43.425 TL. tutarın (toplam hedeflenen hasta sayısı 5) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 20. Üniversitemiz Yayın Komisyonu üyesi Prof.Dr. Semih Çelenk’in Dekan olarak görev süresinin dolması nedeniyle, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 2.maddesi uyarınca Komisyona yeni üye seçilmesi.
 21. Devlet Konservatuvarı’ndan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından (23 kişiye) 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddesi uyarınca 2010 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesi.
 22. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Fatoş Önen’in, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 29.10.2010 tarihinde Antalya’da düzenlenmiş olan “1.Inflamasyon Forum Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.200 TL.(KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 23.11.2010 tarih ve 401 sayılı kararı.
 24. Akademik kadro aktarması.
  Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine
 25. Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda açık bulanan yardımcı doçent kadrosuna müracaat eden Dr. İlkay Taş hakkındaki raporlar.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.    Halil YOLERİ
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA
Üniversite Yönetim Kurulu 23.11.2010 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy rahatsız olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli olduğu için Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 5., 6., 7., 8., 9., 20., 21., 22., 23., 24. ve 25. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Duman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Murat Duman hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Murat Duman’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Ali Özcan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mehmet Ali Özcan hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mehmet Ali Özcan’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Günay Balım ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ali Günay Balım hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Didem Karadibak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Didem Karadibak hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adnan Menderes ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Adnan Menderes hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Adnan Menderes’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Dayimi Kaya ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Dayimi Kaya hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Dayimi Kaya’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdullah Kumral ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Abdullah Kumral hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Abdullah Kumral’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burak Sade ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Burak Sade hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10 Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özgül Karayurt ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Özgül Karayurt hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Esin Esen’in, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda uzman araştırıcı olarak 01.12.2010 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile tam zamanlı olarak görevlendirilmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Araş.Gör. Zehra Zıraman’ın, St. Andrews Üniversitesinde doktora araştırmasını tamamlamak üzere 17.01.2011-18.07.2011 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), maaşlı, YÖK burslu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak Fife-St. Andrews/İskoçya’da, 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi ile “Doktora Tezleri ile ilgili İnceleme ve Araştırma Yapmak Üzere Yurtdışına Araştırma Görevlisi Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Osman Çulha’nın, 21.11.2010-20.02.2011 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde “Demir-Bor (Fe-B) Esaslı Tabakaların Üretimi ve Mekaniksel Karakterizasyonun Tasarlanan Algoritmalar Yardımıyla Belirlenmesi” konusunda araştırma ve inceleme yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 09.11.2010 tarih ve 5442 sayılı yazısında yer alan, 2010 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinin harcama kalemleri arasında toplam 24.000 TL. tutarında aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özgür Saraç ve Araş.Gör.Dr. Ahmet Özen’in, Karacan Akademi Buca Şubesinde danışmanlık yapmak üzere 15.11.2010-15.02.2011 tarihleri arasında (Cumartesi günleri birer saat) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve ilgili firma tarafından 354,53 TL ve 323,87 TL. tutarın, Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR40 0001 00007 1106 7998 8650 08 IBAN numaralı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Ali Gül ve Abdullah Gül’ün Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Murat Aydoğdu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL. ücretin, Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN numaralı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İbrahim Aral’ın, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancakdar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 708 TL. ücretin, Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN numaralı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in, Lundbeck İlaç A.Ş. tarafından 07.12.2010 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan “Danışma Kurulu” konulu toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.250 TL. (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Bülent Ündar’ın sorumlu, Yrd.Doç.Dr. Özden Pişkin’in yardımcı araştırıcı olduğu Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından desteklenen MO22468 protokol numaralı “Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Bendamustin veya Klorambusil Kemoterapisine ek olarak MabThera (Rituksimab)ın Uygulandığı Randomize Faz 3b” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından rutinde uygulanacak işlemler için hasta başı 4.685 TL. ve hasta başı honararium bedeli olarak 4.000 TL. olmak üzere toplam 43.425 TL. tutarın (toplam hedeflenen hasta sayısı 5) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz Yayın Komisyonu üyesi Prof.Dr. Semih Çelenk’in Dekan olarak görev süresinin dolması nedeniyle, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Halil Yoleri, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 2. maddesi uyarınca Yayın Komisyonuna üye olarak oybirliği ile seçildi.
KARAR 21- Devlet Konservatuvarı’nda görevli sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına (23 kişi), Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun 04.11.2010 tarih ve 36/3 sayılı kararı doğrultusunda, 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddesi uyarınca 2010 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Fatoş Önen’in, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 29.10.2010 tarihinde Antalya’da düzenlenmiş olan “1.Inflamasyon Forum Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.200 TL.(KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- İlahiyat Fakültesi Dergisi XXXII. (2010/II) sayısının 300 adet basımına,
a-Esere verilecek yayın numarasının 09.1400.0000.000/BY.010.046.542 olarak tespitine,
b-Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 300 adet olarak gerçekleştirilmesine, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasındna akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine

KARAR 25-
Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda 01.10.2010 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen “İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu, Avrupa Birliği Anabilim Dalında yüksek lisans, Avrupa Birliği Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak” nitelikli yardımcı doçent kadrosuna müracaat eden Dr. İlkay Taş hakkında üç jüri üyesinin vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu için ilan edilen yardımcı doçent kadrosuna müracaat eden Dr. İlkay Taş hakkında üç jüri üyesinin vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Jüri üyelerinin olumlu raporları dikkate alınarak Dr. İlkay Taş’ın, 2547 Sayılı Kanunun 23/a maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. ve 9. maddeleri uyarınca söz konusu yardımcı doçent kadrosuna 3 yıl süre ile atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.