23.11.2010/377

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.11.2010
Toplantı Sayısı : 377   

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Avrupa Kültürleri ve Edebiyatları” adı altında bir bölüm kurulması, bu Bölümde “Avrupa Kültürleri ve Edebiyatları” ile “Kültür İncelemeleri” Anabilim Dallarının açılması.
 3. Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Coğrafya” adı altında yeni bir bölüm kurulması, bu Bölümde “Fiziki Coğrafya”, “Beşeri ve Ekonomik Coğrafya” ile “Bölgesel Coğrafya” Anabilim Dallarının açılması.
 4. Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Tarih Bölümü’nde 2011-2012 öğretim yılından itibaren İkinci Öğretim Programının açılması.
 5. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Farmakoloji ve Toksikoloji İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” programı açılması.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri lisansüstü programlarının, 2010-2011 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren öğretim planlarında değişiklik yapılması. 
 7. Üniversitemiz ile ABD Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Okulu arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
 8. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri Ve Uygulama Esasları.
 9. Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde yer alan Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Anabilim Dalının, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı altında Bilim Dalına dönüştürülmesi.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr.Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Melda SUR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
   
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Doç.Dr. Salih ANGIN
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

   

Üniversite Senatosu 23.11.2010 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rifat Sami Aksoy, Prof.Dr. Ahmet Münir Kınay ve Prof.Dr. Tunç Alkın rahatsız, Prof.Dr. Kemal Kocabaş,  Prof.Dr. Murat Tuncay ve Prof.Dr. Nevzat Aşık görevli, Prof.Dr. Melda Sur izinli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Z.Candan Algun görevli oldukları için Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan ile Müdür Vekili Doç.Dr. Salih Angın toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 9. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Avrupa Kültürleri ve Edebiyatları” adı altında bir bölüm kurulması ve bu Bölümde “Avrupa Kültürleri ve Edebiyatları” ile “Kültür İncelemeleri” Anabilim Dallarının açılmasına ilişkin konunun yeniden değerlendirilmek üzere gündemden çekilmesine oyçokluğu (38 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 3- Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Coğrafya” adı altında bir bölüm kurulmasına ve kurulacak bu Bölüm bünyesinde; 
– Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı,
– Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı ile
– Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı’nın
açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-  Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Tarih Bölümü’nde, 2011-2012 öğretim yılından itibaren İkinci Öğretim Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitime başlamak üzere Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Farmakoloji ve Toksikoloji İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” programı açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 28.09.2010 tarih ve 05/12 sayılı kararı ekinde yer aldığı şekilde kabulüne ve  konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi..
KARAR 6- Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri lisansüstü programlarının öğretim planlarında, Enstitü Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 04/05 sayılı kararının ekinde yer aldığı şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-  Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.07.2010 tarih ve 22525 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz ile ABD Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Okulu arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-  Dokuz Eylül ÜniversitesiÖğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri Ve Uygulama Esaslarının görüşmelerine bir sonraki Üniversite Senatosu toplantısında devam edilmesine karar verildi.
KARAR 9-  Hemşirelik Yüksekokulu Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Anabilim Dalının, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı altında bilim dalına dönüştürülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.