23.11.2004/724

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.11.2004
Toplantı Sayısı : 724

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Başak Bingöl Çakırlı’nın 04.02.2005 tarihinden 04.02.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup Yapı İşleri ve Teknik Dairesinde görev yapan Şadan Yılmaz’ın 17.12.2004 tarihinden itibaren 17.12.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrolarında olup Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gülen Aykaç’ın 29.12.2004, Yaşar Sarcan’ın 15.01.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 5. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Uzm.Dr. Güzel Yücel Gier’in 16.12.2004 tarihinden 16.12.2006 tarihine kadar 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Günay Kırkım’ın 21.12.2004, Aylin Kabasakal ve Selda Karakaş’ın 16.12.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 7. Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün 16.12.2004, Emine Dindar’ın 19.12.2004, Halide Ok’un 22.12.2004 ve Fatma Yılmaz’ın 29.12.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Araş.Gör. Hafize Gül Koparanoğlu’nun doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 9. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşen Türkman’ın TEKNOKİM Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bir projesi için 12 ay süreyle ayda 2 gün, Prof.Dr. Süleyman Karadeniz’in Levent Ünsal Makine İmalat ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bir projesi için 12 ay süreyle ayda 2 gün Döner Sermaye kapsamında danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 10. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İsmail Özdemir’in “İleri Malzeme İşlemleri” konulu projede çalışmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Nagoya/Japonya’daki görevlendirme süresinin 16.01.2005 – 30.04.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılması.
 11. Devlet Konservatuvarı’ndan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar 2914 Sayılı Kanunun 15.maddesi ve 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılması.
 12. BİMER tarafından düzenlenen “Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Eğitim Programı”, “İşletme Yönetimi Eğitimi Programı” ve “Halkla İlişkiler Eğitim Programı” kurslarında ders vermek üzere İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Orhan İçöz, Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. İge Tavmergen, Yrd.Doç.Dr. Ebru Günlü, Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner ve Öğr.Gör. Hürol Özcan’ın 11.10.2004-14.01.2005 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 13. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 02.11.2004 tarih ve 254 sayılı kararı.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Aysen Müezzinoğlu’nun Lousville Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde Hava Kirliliği Kontrolü konusunda projelerde çalışmak üzere Misafir Profesör olarak 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Kentucky-Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Derya Birant’ın “Sofsem 2005 31st Annual Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics” konferansında bildiri sunmak üzere 22-28.01.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak, Döner Sermaye İşletmesinin Mühendislik Fakültesi Bilimsel Araştırma payından yol ve gündelik giderlerini karşılamak üzere 292.000.000.-TL. katkı verilmesi ve bu paranın ilgiliye avans olarak ödenerek Liptoovsky/Slovak Cumhuriyeti’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Üniversitemiz Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. Hasan Özkan’ın sorumlu araştırıcı ve Doç.Dr. Nuray Duman, Yrd.Doç.Dr. Abdullah Kumral ve Dr. Esra Özer’in yardımcı araştırıca olduğu MI-CP110 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 18. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ali Kemal Şehirlioğlu ve Yrd.Doç.Dr. Cenk Özler’in Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nde 01.10.2004 tarihinden itibaren 3 ay süre ile mesai saatleri dışında akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 19. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Güneş’in Özel İzmir İleri Eğitim Kurumunun düzenlediği İşletme Eğitimi Sertifika Programında 2004-2005 öğretim yılı I.Döneminde mesai saatleri dışında olmak üzere akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 20. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye katkı payı dağıtım oranları.
 21. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Prof. İstemihan Taviloğlu, Yrd.Doç.Dr. Ebru Güner, Yrd.Doç.Dr. Şeniz Duru, Arş.Gör. Esra Kınıklı, Okt.Talia Özlem Alpay, Öğr.Gör. Seçil Akdil ve Okt. Ayşe Ergen’in görevlerini aksatmamak üzere, belirli saatleri ve ağırlıklı olarak hafta sonu günlerini kapsamak koşuluyla, 1 (bir) yıl süreyle İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 22. Akademik kadro aktarması.
 23. Akademik kadro aktarması.
 24. Akademik kadro aktarması.
 25. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.11.2004 tarih ve 22541 sayılı yazısına istinaden Üniversitemize tahsis edilen kadroların dağılımı.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
Prof.Dr. Adil ESEN  
Prof.Dr. Ferda AYSAN  
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR  

Üniversite Yönetim Kurulu 23.11.2004 Salı günü saat 13.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İrem Özkarahan ve Prof.Dr. Şeref Ertaş görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. ve 25. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Başak Bingöl Çakırlı’nın 04.02.2005 tarihinden 04.02.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup Yapı İşleri ve Teknik Dairesinde görev yapan Şadan Yılmaz’ın 17.12.2004 tarihinden itibaren 17.12.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrolarında olup Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gülen Aykaç’ın 29.12.2004, Yaşar Sarcan’ın 15.01.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Uzm.Dr. Güzel Yücel Gier’in 16.12.2004 tarihinden 16.12.2006 tarihine kadar 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Günay Kırkım’ın 21.12.2004, Aylin Kabasakal ve Selda Karakaş’ın 16.12.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün 16.12.2004, Emine Dindar’ın 19.12.2004, Halide Ok’un 22.12.2004 ve Fatma Yılmaz’ın 29.12.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Araş.Gör. Hafize Gül Koparanoğlu’nun Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşen Türkman’ın TEKNOKİM Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin “İnsan Sağlığına Uygun (Tehlikeli Kimyasallar İçermeyen) Migrasyonu En Düşük Seviyede UV-Baskı ve Laminasyon Lakları Araştırma ve Geliştirilmesi” konulu projesi için 12 ay süreyle ayda 2 gün, Prof.Dr. Süleyman Karadeniz’in Levent Ünsal Makine İmalat ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin “Fabrika Çıkışı Rulo Saç Levhadan Doğrultulmuş Kesilmiş Levha Saç Üretimi (Kontinü Saç Levha Üretim Tesisi)” konulu projesi için 12 ay süreyle ayda 2 gün KOSGEB Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nce desteklenecek bu firmalarda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İsmail Özdemir’in “İleri Malzeme İşlemleri” konulu projede çalışmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Nagoya/Japonya’daki görevlendirme süresinin 16.01.2005 – 30.04.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Devlet Konservatuvarı’ndan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının 26.10.2004 tarih ve 25/5 sayılı Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar 2914 Sayılı Kanunun 15.maddesi ve 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- BİMER tarafından düzenlenen “Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Eğitim Programı”, “İşletme Yönetimi Eğitimi Programı” ve “Halkla İlişkiler Eğitim Programı” kurslarında ders vermek üzere İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Orhan İçöz, Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. İge Tavmergen, Yrd.Doç.Dr. Ebru Günlü, Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner ve Öğr.Gör. Hürol Özcan’ın 11.10.2004-14.01.2005 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- A) İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Orhan İçöz’ün hazırlamış olduğu “Turizm Ekonomisi” adlı kitabın kendi olanakları ile bastırılmasına,
B) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Oya Yıldırım ve Prof.Dr. Nergiz Tek’in hazırlamış olduğu “Finansal Muhasebe” adlı kitabın kendi olanakları ile bastırılmasına,
C) Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Turgay Onargan, Prof.Dr. Halil Köse ve Yrd.Doç.Dr. A.Hamdi Deliormanlı tarafından hazırlanmış olan “Mermer” adlı kitabın kendi olanakları ile bastırılmasına,
D) Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Güngör Başer’in “Dokuma Tekniği ve Sanatı Cilt:II: Dokuma Kumaş Tasarımı” adlı kitabın kendi olanakları ile bastırılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Aysen Müezzinoğlu’nun Lousville Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde Hava Kirliliği Kontrolü konusunda projelerde çalışmak üzere Misafir Profesör olarak 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Kentucky-Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Derya Birant’ın “Sofsem 2005 31st Annual Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics” konferansında bildiri sunmak üzere 22-28.01.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak, Döner Sermaye İşletmesinin Mühendislik Fakültesi Bilimsel Araştırma payından yol ve gündelik giderlerini karşılamak üzere 292.000.000.-TL. katkı verilmesi ve bu paranın ilgiliye avans olarak ödenerek Liptoovsky/Slovak Cumhuriyeti’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemiz Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. Hasan Özkan’ın sorumlu araştırıcı ve Doç.Dr. Nuray Duman, Yrd.Doç.Dr. Abdullah Kumral ve Dr. Esra Özer’in yardımcı araştırıcı olduğu; PPD Development tarafından desteklenen MI-CP110 protokol numaralı “Yüksek Risk Taşıyan Çocuklarda Ciddi RSV (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs) İnfeksiyonundan Korunmada Gücü Arttırılmış Humanize RSV Monoklonal Antikoru Olan MEDİ-524 (Numax™) ile Bir Faz III Pilot Çalışma, Çok Merkezli” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ali Kemal Şehrlioğlu ve Yrd.Doç.Dr. Cenk Özler’in Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nde 01.10.2004 tarihinden itibaren 3 ay süre ile mesai saatleri dışında “Personelin Haritalandırılması” konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 2004 yılı Aralık ayının ikinci haftası içerisinde KDV dahil 600.000.000.-TL’nin Döner Sermaye Saymanlığı’nın 6799900-5001 numaralı alt hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Güneş’in Özel İzmir İleri Eğitim Kurumunun düzenlediği İşletme Eğitimi Sertifika Programında 2004-2005 öğretim yılı I.Döneminde mesai saatleri dışında olmak üzere akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığı ilgili kurum tarafından 2004 yılı Aralık ayının ikinci haftası içerisinde KDV dahil 360.000.000.-TL’nin Döner Sermaye Saymanlığı’nın 6799900-5001 numaralı alt hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2004 Mali Yılında yapılan danışmanlık hizmetleri, proje ve BİMER tarafından gerçekleştirilen eğitim programlarından elde edilen Döner Sermaye gelirlerinden doğrudan veya dolaylı katkıda bulunan akademik ve idari personele Kasım-2004 ayı itibariyle işlem görmek üzere dağıtıma tabi tutulacak 11.982.200.000.-TL’nin 11.11.2004 tarih ve 32/7 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Prof. İstemihan Taviloğlu, Yrd.Doç.Dr. Ebru Güner, Yrd.Doç.Dr. Şeniz Duru, Arş.Gör. Esra Kınıklı, Okt.Talia Özlem Alpay, Öğr.Gör. Seçil Akdil ve Okt. Ayşe Ergen’in görevlerini aksatmamak üzere, belirli saatleri ve ağırlıklı olarak hafta sonu günlerini kapsamak koşuluyla, 1 (bir) yıl süreyle İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.11.2004 tarih ve 22541 sayılı yazısına istinaden Üniversitemize tahsis edilen Araştırma Görevlisi kadrolarının ekteki şekilde birimlerimize dağılımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.