23.10.2012/50

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 23.10.2012
Toplantı Sayısı : 50
 
GÜNDEM:
 
1- 1 Kasım 2012 tarihinde yapılacak olan dahil Hastanemiz katkı payı ödemelerinde kullanılmakta olan Kalite Verimlilik Katsayısı hesabında bölümlerin Gelir/Gider oranı yanında risk katsayılarının dikkate alınması, bunun için 21 Temmuz 2010 tarih, 27648 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ” ekindeki risk gruplamasının kullanılması, buna göre 1. Grupta yer alan uzmanlık dalları için katsayının 1,1, 2. Grup için 1,2, 3. Grup için 1,3, 4. Grup için 1,4 olarak kullanılması.
2- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç.Dr. Ziya KURUÜZÜM’ ün Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından 11.10.2012 tarihinde İzmir’ de yapılan “Kronik Hepatit B de Uzun Dönem Hasta Yönetimi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.360,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr. Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 17.10.2012 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “Pnömokok Aşısı Neden Gereklidir” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.127,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un sorumlu ve Doç.Dr.Ahmet Merih BİRLİK’ in yardımcı araştırmacı olduğu Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen A3921024 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 35.647,50 TL Rutinde Uygulanacak İşlemler için 8.637,50 TL., Honararium 27.010,00 TL.) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
 
Toplantıya Katılanlar:                                                                            Toplantıya Katılmayanlar                                      
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                        Metin UÇAR (Yıllık İzinde)                                 
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                         
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
                                                                                                            
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 23.10.2012 Salı günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1:1  Kasım 2012 tarihinde yapılacak olan dahil Hastanemiz katkı payı ödemelerinde kullanılmakta olan Kalite Verimlilik Katsayısı hesabında bölümlerin Gelir/Gider oranı yanında risk katsayılarının dikkate alınması, bunun için 21 Temmuz 2010 tarih, 27648 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ” ekindeki risk gruplamasının kullanılması, buna göre 1. Grupta yer alan uzmanlık dalları için katsayının 1,1, 2. Grup için 1,2, 3. Grup için 1,3, 4. Grup için 1,4 olarak kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç.Dr. Ziya KURUÜZÜM’ ün Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından 11.10.2012 tarihinde İzmir’ de yapılan “Kronik Hepatit B de Uzun Dönem Hasta Yönetimi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.360,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr. Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 17.10.2012 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “Pnömokok Aşısı Neden Gereklidir” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.127,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasın oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un sorumlu ve Doç.Dr.Ahmet Merih BİRLİK’ in yardımcı araştırmacı olduğu Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen A3921024 protokol numaralı klinik “Romatoid artrit tedavisi için tasocitinib (CP-690,550) ile uzun süreli, açık etiketli takip çalışması” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 35.647,50 TL Rutinde Uygulanacak İşlemler için 8.637,50 TL., Honararium 27.010,00 TL.) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.