23.10.2012/406

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.10.2012
Toplantı Sayısı : 406

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca 20.01.2009 tarih ve 343/10 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile kurulan komisyonda görev yapmakta iken emekli olan Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Fikret Kargı’nın yerine yeni bir üye seçilmesi.
 3. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “İş ve Meslek Hastalıkları” Bilim Dalının açılması.
 4. Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Çift Anadal ile Yandal Programlarının açılması.
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı bünyesindeki Kentsel Koruma Planlaması Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile Şehir ve Bölge Planlama Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilimsel Hazırlık Programları açılması.
 6. Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Makinaları Operatörlüğü ile Bilgisayar Teknolojisi programlarının açılması.
 7. Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nde Anabilim Dallarının kurulması.
 8. Üniversitemizİlahiyat Meslek Yüksekokulunun kapatılması.
 9. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Hemşirelik ile Diş Protez programlarının kapatılması.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Bilimsel Etkinliklerde Görevlendirme ve Harcama Yönergesi taslağı.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 12. Dokuz Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

   

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
  Prof.Dr. Halil KÖSE
   
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
   
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Yrd.Doç.Dr. Kurtul GÜLENÇ
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
   
  Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
   
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
   
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
   
  Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
   
  Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
   
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
   
  Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Yrd.Doç. Tuğcan GÜLER
   
  Doç.Dr. Koray ATİLA
   
  Prof.Dr.H.Nur OLGUN
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN
   
  Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
   
  Prof.Dr. Sema SAVCI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Sacit ÖZER
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
   
   

Üniversite Senatosu 23.10.2012 Salı günü saat 15.30’da Rektör Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Abdullah Mümtaz Sağlam ve Prof.Dr. Orhan Mağden mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Kurtul Gülenç ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Yrd.Doç.Dr. Tuğcan Güler ve Doç.Dr. Mustafa Güvençer katıldılar.
Prof.Dr. Binnur Gürler, Prof.Dr. İsmail Sökmen ve Yrd.Doç.Dr. Adil Koruyan mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabul edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca emekli olan Prof.Dr. Fikret Kargı’nın yerine 4 yıl süreyle görev yapmak üzere Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Filibeli oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “İş ve Meslek Hastalıkları” Bilim Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.    
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Çift Anadal ile Yandal Programlarının açılmasına ilişkin konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 5- Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı bünyesindeki Kentsel Koruma Planlaması Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile Şehir ve Bölge Planlama Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilimsel Hazırlık Programları açılmasına ve Enstitü Kurulu’nun 25.05.2012 tarih ve 4/5-7 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Makinaları Operatörlüğü ile Bilgisayar Teknolojisi programlarının açılmasının kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde;
-Din Bilimleri Anabilim Dalı
-İslami Bilimler Anabilim Dalı
-İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Anabilim Dalı
-Din Eğitimi Anabilim Dalı
-Sosyal Hizmetler ve Dini Rehberlik Anabilim Dalı
kurulmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz İlahiyat Meslek Yüksekokulu’nun kapatılmasının uygunluğuna ve 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Hemşirelik ile Diş Protez programlarının kapatılmasının uygunluğuna ve 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Bilimsel Etkinliklerde Görevlendirme ve Harcama Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Dokuz Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.