23.10.2012/1082

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.10.2012
Toplantı Sayısı : 1082  

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi’nden Hollanda uyruklu Yrd.Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 3. Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 4. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 5. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 6. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 7. Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof.Jerrold Lawrence Rubenstein’ın 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 8. Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Prof. Jehoshua Epstein’ın 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 9. Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Jean Baily’nin 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 10. Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 11. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Cezayir uyruklu Prof.Abdelouahab Chouikhi’nin 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Makedonya uyruklu Yrd.Doç.Dr. Sali Saliji’nin 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 13. İlahiyat Fakültesi’nden Mısır uyruklu Rana Abdel Mohsen Mahmoud El Sayed Erdemir’in 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 14. Devlet Konservatuvarı’na Alman uyruklu Prof.Hartmut Alexander Friedrich Lindemann’ın görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 15. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Onur Çakırgöz’ün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 16. Nevşehir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Umut Yücel’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 17. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Aynur Yıldız’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 18. Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ufuk Dilek’in 19.10.2012-14.06.2013 tarihleri arasında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Özel Bornova Fen Lisesi öğrencilerine TÜBİTAK çalışmalarında rehberlik etmek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Kemal Yürümezoğlu’nun 19.10.2012-14.06.2013 tarihleri arasında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Özel Bornova Fen Lisesi öğrencilerine TÜBİTAK çalışmalarında rehberlik etmek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. N.Sefa Kuralay’ın, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Otomotiv Çağrılı Programlar Danışma Kurulu’nda Danışma Kurulu üyesi olarak bölümdeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 13.09.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Bilal Öztürk’ün Ürdün Hükümetince 2012-2013 öğretim yılında Hükümetimiz emrine verilen dil bursunu kazanarak doktora tez konusuyla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak üzere, 16.10.2012-16.10.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Ürdün’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 62.332,32 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve yönetici payı ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 6.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 54.777,84 TL (KDV hariç) gelirden 9.116,83 TL tutarın yönetici payı olarak ödenmesi.
 24. Akademik kadrolar için atama izni istenmesi.
 25. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Coşkun Çakır’ın, 17.11.2012 tarihinden itibaren 17.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 26. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Erhan Akdeniz’in, 30.11.2012 tarihinden itibaren 30.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 27. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın, 12.12.2012 tarihinden itibaren 12.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 28. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Halide Ok’un, 22.12.2012 tarihinden itibaren 22.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 29. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Gülen Aykaç’ın, 29.12.2012 tarihinden itibaren 29.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 30. Hukuk Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 31. İlahiyat Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 32. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 33. Edebiyat Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 34. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 35. Denizcilik Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 36. Tıp Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 37. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 38. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 39. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 40. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 41. Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 42. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 43. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 44. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 45. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 46. Fen Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 47. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 48. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 49. Hemşirelik Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 50. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 51. İşletme Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 52. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 53. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Yrd.Doç.Dr. Kurtul GÜLENÇ
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 23.10.2012 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar mazeretli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Kurtul Gülenç katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 25., 26., 27., 28. ve 29. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi’nden Hollanda uyruklu Yrd.Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 6.011,45 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 10.093,62 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 5.500,00 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 5.500,00 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 6.000,00 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof.Jerrold Lawrence Rubenstein’ın 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 6.825,61 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Prof. Jehoshua Epstein’ın 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 8.425,04 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Jean Baily’nin 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 7.000 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 7.000 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Cezayir uyruklu Prof.Abdelouahab Chouikhi’nin 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 9.689.87 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Makedonya uyruklu Yrd.Doç.Dr. Sali Saliji’nin 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 6.686,60 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İlahiyat Fakültesi’nden Mısır uyruklu Rana Abdel Mohsen Mahmoud El Sayed Erdemir’in 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 4.009,09 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Devlet Konservatuvarı’na Alman uyruklu Prof.Hartmut Alexander Friedrich Lindemann’ın görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 7.500 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Onur Çakırgöz’ün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Nevşehir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Umut Yücel’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Aynur Yıldız’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ufuk Dilek’in 19.10.2012-14.06.2013 tarihleri arasında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Özel Bornova Fen Lisesi öğrencilerine TÜBİTAK çalışmalarında rehberlik etmek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Kemal Yürümezoğlu’nun 19.10.2012-14.06.2013 tarihleri arasında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Özel Bornova Fen Lisesi öğrencilerine TÜBİTAK çalışmalarında rehberlik etmek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. N.Sefa Kuralay’ın, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Otomotiv Çağrılı Programlar Danışma Kurulu’nda Danışma Kurulu üyesi olarak bölümdeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 13.09.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Bilal Öztürk’ün Ürdün Hükümetince 2012-2013 öğretim yılında Hükümetimiz emrine verilen dil bursunu kazanarak doktora tez konusuyla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak üzere, 16.10.2012-16.10.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Ürdün’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 62.332,32 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 6.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 54.777,84 TL (KDV hariç) gelirden 9.116,83 TL tutarın yönetici payı olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar için atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Coşkun Çakır’ın, 17.11.2012 tarihinden itibaren 17.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Erhan Akdeniz’in, 30.11.2012 tarihinden itibaren 30.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın, 12.12.2012 tarihinden itibaren 12.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Halide Ok’un, 22.12.2012 tarihinden itibaren 22.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Gülen Aykaç’ın, 29.12.2012 tarihinden itibaren 29.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 13.06.2012 tarih ve 6/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 10.10.2012 tarih ve 6/10 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 02.10.2012 tarih ve 34/13 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Edebiyat Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 19.10.2012 tarih ve 86/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 04.10.2012 tarih ve 37/20 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Denizcilik Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 17.09.2012 tarih ve 37/10 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 15.10.2012 tarih ve 41/9 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 11.10.2012 tarih ve 805/1 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 17.10.2012 tarih ve 28/2 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 09.10.2012 tarih ve 36/2 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 09.10.2012 tarih ve 21/3 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 10.10.2012 tarih ve 26/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Adalet Meslek Yüksekokulu’nda verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 13.06.2012 tarih ve 6/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 12.10.2012 tarih ve 447/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 16.10.2012 tarih ve 67/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 03.10.2012 tarih ve 31/3 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 17.10.2012 tarih ve 756/13 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 17.10.2012 tarih ve 32/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 22.10.2012 tarih ve 19/12 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 49- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 25.09.2012 tarih ve 42/3 sayılı kararı ile 04.10.2012 tarih ve 43/8-9 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 50- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 16.10.2012 tarih ve 35/23 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 51- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 15.10.2012 tarih ve 27/37 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 52- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 17.10.2012 tarih ve 33/24 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 53- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 17.10.2012 tarih ve 33/14 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.