23.10.2007/853

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.10.2007
Toplantı Sayısı : 853

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Fatih Topaloğlu’nun 22.10.2007-25.07.2008 tarihleri arasında “Şia’nın Oluşumunda İran Kültürünün Etkisi” konulu doktora tezi ile ilgili olarak İran’daki Tahran Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İran’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 3. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr.Cem Kıncal’ın TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’ne bildirili olarak katılmak üzere 30.10.2007-02.11.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Trabzon’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Günay Çifçi’nin, “DBTE-171 kod no’lu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkinliklerinin Araştırılması İçin Veri Toplama” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 25.10.2007-03.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak (Kocaeli, Marmara Denizi) İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Erdeniz Özel’in, “DBTE-171 kod no’lu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkinliklerinin Araştırılması İçin Veri Toplama” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 25.10.2007-03.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak (Kocaeli, Marmara Denizi) İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Derman Dondurur’un, “DBTE-171 kod no’lu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkinliklerinin Araştırılması İçin Veri Toplama” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 25.10.2007-03.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak (Kocaeli, Marmara Denizi) İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Seda Okay’ın, “DBTE-171 kod no’lu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkinliklerinin Araştırılması İçin Veri Toplama” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 25.10.2007-03.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak (Kocaeli, Marmara Denizi) İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Savaş Gürçay’ın, “DBTE-171 kod no’lu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkinliklerinin Araştırılması İçin Veri Toplama” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 25.10.2007-03.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak (Kocaeli, Marmara Denizi) İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Devrim Sipahi’nin “I.Uluslararası BDS Konferansı”na katılmak üzere 19.10.2007-20.10.2007 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Rektörlüğümüz Bütçesinin 38.13.02.10.01.3.9.00.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Figen Sütay’ın “İş Melekleri Ağı; Neden? ve Nasıl?” Çalıştayı ile “Teknogirişimcilikte Kuruluş Dönemi Finansmanı / Türkiye için Kıyaslamalar” Forumuna katılmak üzere 01.11.2007-02.11.2007 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlüğümüz Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. İlahiyat Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 12. Mimarlık Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 13. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 14. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 15. Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 17. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 18. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 19. Mühendislik Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 20. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 21. İşletme Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 22. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 23. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 24. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 25. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 26. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 27. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 28. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 29. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 30. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 31. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 2007-2008 öğretim yılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 32. Hukuk Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 33. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 34. Tıp Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılında I., II., III., IV., V. ve VI. dönem öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 35. Tıp Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılında uzmanlık öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 36. Devlet Konservatuvarı’nda 2007-2008 öğretim yılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 37. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim Fakülte-Okul İşbirliği programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 38. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında uygulama dersleri için uygulama okullarında görevli öğretmenlere açılan derslerin şube sayılarının tespiti.

  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
  Prof.Dr. Adil ESEN
  Prof.Dr. Ferda AYSAN
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Polat SOYER
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
  Prof.Dr. Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Yönetim Kurulu 23.10.2007 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Fatih Topaloğlu’nun 22.10.2007-25.07.2008 tarihleri arasında “Şia’nın Oluşumunda İran Kültürünün Etkisi” konulu doktora tezi ile ilgili olarak İran’daki Tahran Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İran’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr.Cem Kıncal’ın TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’ne bildirili olarak katılmak üzere 30.10.2007-02.11.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Trabzon’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Günay Çifçi’nin, “DBTE-171 kod no’lu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkinliklerinin Araştırılması İçin Veri Toplama” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 25.10.2007-03.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak (Kocaeli, Marmara Denizi) İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Erdeniz Özel’in, “DBTE-171 kod no’lu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkinliklerinin Araştırılması İçin Veri Toplama” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 25.10.2007-03.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak (Kocaeli, Marmara Denizi) İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Derman Dondurur’un, “DBTE-171 kod no’lu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkinliklerinin Araştırılması İçin Veri Toplama” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 25.10.2007-03.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak (Kocaeli, Marmara Denizi) İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Seda Okay’ın, “DBTE-171 kod no’lu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkinliklerinin Araştırılması İçin Veri Toplama” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 25.10.2007-03.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak (Kocaeli, Marmara Denizi) İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Savaş Gürçay’ın, “DBTE-171 kod no’lu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkinliklerinin Araştırılması İçin Veri Toplama” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 25.10.2007-03.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak (Kocaeli, Marmara Denizi) İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Devrim Sipahi’nin “I.Uluslararası BDS Konferansı”na katılmak üzere 19.10.2007-20.10.2007 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Rektörlüğümüz Bütçesinin 38.13.02.10.01.3.9.00.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Figen Sütay’ın “İş Melekleri Ağı; Neden? ve Nasıl?” Çalıştayı ile “Teknogirişimcilikte Kuruluş Dönemi Finansmanı / Türkiye için Kıyaslamalar” Forumuna katılmak üzere 01.11.2007-02.11.2007 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlüğümüz Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Adalet Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde I., II.., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde Uzmanlık öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2007-2008 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Buca Eğitim Fakültesi 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren örgün ve ikinci öğretim Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayılarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulama dersleri için uygulama okullarında görevli bulunan öğretmenlere açılan derslerin şube sayılarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.