23.10.2001/591

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.10.2001
Toplantı Sayısı : 591

GÜNDEM :

 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Uzm. Gülen Aykaç’ın 29.12.2001 tarihinde, Uzm. Yaşar Sarcan’ın 30.12.2001 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sabancı Kültür Sarayında görev yapan Uzm. Meral Parkan’ın 05.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Yapı İşleri ve Teknik Dairesinde görev yapan, Uzm. Şadan Yılmaz’ın 17.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yeliz Mohan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Serap Kahraman’ın Yapı Mekaniği Laboratuvarları toplantısına katılmak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Laboratuvarlarında incelemelerde bulunmak üzere 01-07 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu-(otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinin Fakülteye ait İnşaat Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Ankara’da 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Türkay Baran’ın “Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI.Teknik Kongre ve Sergisi”ne katılmak üzere 01-04 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu-(otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinin Fakülteye ait İnşaat Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Ankara’da 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. DPTE-137 Kod no’lu “Nemrut Körfezi’nde Planlanan Elektrik Santralinin Soğutma Suyu Alım/Verim Yerinin Biyolojik İzlem Etüdü” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere, Mühendislik Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Rektörlük ve Uygulama Hastanesinden 43 personelin 01 Ekim – 31 Aralık 2001 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (Gemi, Otobüs ve Resmi oto ile) fasılalı, yevmiyeli olarak masrafların ilgili projeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Nemrut Körfezi, İzmir, İstanbul ve Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 9. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden, “Kütüphanelerde WEB Sitesi Hazırlama Uygulama Semineri”ne katılmak üzere Uzm. Belma Bayazıtoğlu’nun, 25-27 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, 25.000.000.-TL katılım ücretli olarak katılım ücreti ve masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Aydın’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Alp Kut’un, “Bilgisayar mühendisliği Bölümü Başkanları Toplantısına” katılmak üzere 24-27 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Fakülteye ait Bilgisayar Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Funda Akgün’ün, “2.Paleontoloji/Stratigrafi Çalıştayı Toplantısı”na katılmak üzere 26-30 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Fakülteye ait Jeoloji Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Alanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Hanife Güven’in İtalya’nın Lecce Üniversitesi’nde Türkçe Okutmanı olarak 15.10.2001-22.03.2002 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı olarak 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi ile 15.11.1971 tarih ve 7/3479 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca görevlendirilmesi.
 13. İzmir Meslek Yüksekokulu’na 2001-2002 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespiti.
 14. Mühendislik Fakültesi’ne Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Arif Nasrullayev’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 15. Akademik kadro aktarması.
 16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun Döner Sermaye Katkı Payı oranlarında değişiklik yapılması.
 17. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan protokol gereğince Oda’nın Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İzmir Şubesi’nde 15 Ekim – 16 Kasım 2001 ile 20 Ekim-18 Kasım 2001 tarihleri arasında açacağı “Staja Başlama Değerleme Sınavı” kurslarına eğitim danışmanı olarak Yrd.Doç.Dr. Kudret Şevket Sayın’ın görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Prof.Dr. Emin ALICI 
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ 
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Özcan DORA
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 23.10.2001 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 14., 15., 16. ve 17. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Uzm. Gülen Aykaç’ın 29.12.2001 tarihinden, Uzm. Yaşar Sarcan’ın 30.12.2001 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle yeniden atanmaları konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Uzm. Gülen Aykaç’ın 29.12.2001 tarihinden, Uzm. Yaşar Sarcan’ın 30.12.2001 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sabancı Kültür Sarayında görev yapan Uzm. Meral Parkan’ın 05.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yeniden atanması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sabancı Kültür Sarayında görev yapan Uzm. Meral Parkan’ın 05.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, Yapı İşleri ve Teknik Dairesinde görev yapan, Uzm. Şadan Yılmaz’ın 17.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yeniden atanmasına ilişkin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 17.10.2001 tarih ve 3697 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, Yapı İşleri ve Teknik Dairesinde görev yapan, Uzm. Şadan Yılmaz’ın 17.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yeliz Mohan’ın atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 12.10.2001 tarih ve 23225 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yeliz Mohan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Serap Kahraman’ın Yapı Mekaniği Laboratuvarları toplantısına katılmak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Laboratuvarlarında incelemelerde bulunmak üzere 01-07 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu-(otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinin Fakülteye ait İnşaat Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Ankara’da görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 11.10.2001 tarih ve 6933 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Serap Kahraman’ın Yapı Mekaniği Laboratuvarları toplantısına katılmak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Laboratuvarlarında incelemelerde bulunmak üzere 01-07 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu-(otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinin Fakülteye ait İnşaat Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Ankara’da 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Türkay Baran’ın “Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI.Teknik Kongre ve Sergisi”ne katılmak üzere 01-04 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu-(otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinin Fakülteye ait İnşaat Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Ankara’da görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 11.10.2001 tarih ve 6932 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Türkay Baran’ın “Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI.Teknik Kongre ve Sergisi”ne katılmak üzere 01-04 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu-(otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinin Fakülteye ait İnşaat Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Ankara’da 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 DPTE-137 Kod no’lu “Nemrut Körfezi’nde Planlanan Elektrik Santralinin Soğutma Suyu Alım/Verim Yerinin Biyolojik İzlem Etüdü” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere, Mühendislik Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Rektörlük ve Uygulama Hastanesinden 43 personelin 01 Ekim – 31 Aralık 2001 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (Gemi, Otobüs ve Resmi oto ile) fasılalı, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin ilgili proje gelirlerinden karşılanarak Nemrut Körfezi, İzmir, İstanbul ve Ankara’da görevlendirilmelerine ilişkin Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü’nün, 15.10.2001 tarih ve 1843 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
DPTE-137 Kod no’lu “Nemrut Körfezi’nde Planlanan Elektrik Santralinin Soğutma Suyu Alım/Verim Yerinin Biyolojik İzlem Etüdü” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere, aşağıdaki listede isimleri belirtilen Mühendislik Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Rektörlük ve Uygulama Hastanesinden 43 personelin 01 Ekim – 31 Aralık 2001 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (Gemi, Otobüs ve Resmi oto ile) fasılalı, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin ilgili proje gelirlerinden karşılanarak Nemrut Körfezi, İzmir, İstanbul ve Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Görevlendirilecek Personel
Prof.Dr. Mustafa Ergün (Proje Başkanı) – Arş.Gör. E.Mümtaz Tıraşın
Prof.Dr. Bülent Cihangir (Proje Koordinatörü) – Arş.Gör. Gündüz Gürhan
Prof.Dr. Musa Kazım Düzbastılar – Arş.Gör. Aydın Ünlüoğlu
Prof.Dr. Şükran Cirik – Arş.Gör. Teoman Kahraman
Prof.Dr. Atilla Uluğ – Arş.Gör. Remzi Kavcıoğlu
Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli – Arş.Gör. Esin Üçüncüoğlu
Doç.Dr. Günay Çifçi – Uzm.Sezgi Adalıoğlu
Doç.Dr. Filiz Küçüksezgin – Uzm. Belma Bayazıtoğlu
Doç.Dr. Doğan Yaşar – Arş.Gör. Şeniz Uçkaç
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özerler – Arş.Gör. İdil Erden
Yrd.Doç.Dr. Erdem Sayın – Arş.Gör. Adem Eren
Yrd.Doç.Dr. Muhammet Duman – Arş.Gör. Gültekin Sınır
Yrd.Doç.Dr. (Doç.Dr.) Erdeniz Özel – Uzm.Dr. Güzel Yücel Gier
Yrd.Doç.Dr. Nermin Tekoğul – Kim.Dr. Oya Altay
Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz Neşer – Kim.Dr. Aynur Kontaş
Yrd.Doç.Dr. Mert Avcı – Bio.Dr. Fatma Güngör
Öğr.Gör. Celal Üstünbaş – Müh. Esin Uluturhan
Arş.Gör.Dr. Mehmet Şenöz – Çetin Başöz
Arş.Gör.Dr. Ferah Yılmaz – Ümmet Ayten
Arş.Gör.Dr. Erkan Demirkurt – Şoför Mehmet Çetinbilek
Arş.Gör. Dr. Nihayet Bizsel – Şoför Mustafa Barışık
Arş.Gör. Dr. A.Hüsnü Eronat

KARAR 9- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden, “Kütüphanelerde WEB Sitesi Hazırlama Uygulama Semineri”ne katılmak üzere Uzm. Belma Bayazıtoğlu’nun, 25-27 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, 25.000.000.-TL katılım ücretli olarak katılım ücreti ve masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Aydın’da görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 15.10.2001 tarih ve 1844 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden, “Kütüphanelerde WEB Sitesi Hazırlama Uygulama Semineri”ne katılmak üzere Uzm. Belma Bayazıtoğlu’nun, 25-27 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, 25.000.000.-TL katılım ücretli olarak katılım ücreti ve masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Aydın’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Alp Kut’un, “Bilgisayar mühendisliği Bölümü Başkanları Toplantısına” katılmak üzere 24-27 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Fakülteye ait Bilgisayar Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak İstanbul’da görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 17.10.2001 tarih ve 7076 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Alp Kut’un, “Bilgisayar mühendisliği Bölümü Başkanları Toplantısına” katılmak üzere 24-27 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Fakülteye ait Bilgisayar Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Funda Akgün’ün, “2.Paleontoloji/Stratigrafi Çalıştayı Toplantısı”na katılmak üzere 26-30 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Fakülteye ait Jeoloji Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Alanya’da görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 17.10.2001 tarih ve 7075 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Funda Akgün’ün, “2.Paleontoloji/Stratigrafi Çalıştayı Toplantısı”na katılmak üzere 26-30 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Fakülteye ait Jeoloji Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Alanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Hanife Güven’in İtalya’nın Lecce Üniversitesi’nde Türkçe Okutmanı olarak 15.10.2001-22.03.2002 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı olarak görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 12.10.2001 tarih ve 6633 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Hanife Güven’in İtalya’nın Lecce Üniversitesi’nde Türkçe Okutmanı olarak 15.10.2001-22.03.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 İzmir Meslek Yüksekokulu’na 2001-2002 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespitine ilişkin Müdürlüğün, 30.10.2001 tarih ve 3208 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İzmir Meslek Yüksekokulu’na 2001-2002 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerden her kredi saati başına 10.000.000.- (onmilyon) TL ücret alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Mühendislik Fakültesi’ne Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Arif Nasrullayev’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2002 tarihine kadar emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,5 katı (3.084.300.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (profesör) olarak atanmasına ilişkin Dekanlığın, 28.09.2001 tarih ve 6596 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’ne Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Arif Nasrullayev’in 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmamasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Farmakoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (4 adet) 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Anesteziyoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Anesteziyoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (4 adet) 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (5 adet) 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Kardiyoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Patoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 5.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Patoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (3 adet) 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Fizyoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Genel Cerrahi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (4 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Nöroşirürji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Üroloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Nükleer Tıp anabilim dalına, aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun Döner Sermaye Katkı Payı oranlarında değişiklik yapılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
03 Temmuz 2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4689 sayılı Yasanın 2. maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.maddesinin (a) fıkrasında yapılan değişikler doğrultusunda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesinden katkı payı almakta olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin yararlanabileceği katkı payı oranının üst sınırının, 01.08.2001 tarihinden itibaren %50’den %80’e yükseltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan Protokol gereği, Oda’nın Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İzmir Şubesi’nde açacağı “Staja Başlama Değerleme Sınavı” kurslarına eğitim danışmanı olarak Yrd.Doç.Dr. Kudret Şevket Sayın’ın görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere 15 Ekim – 16 Kasım 2001 ile 20 Ekim-18 Kasım 2001 tarihleri arasında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 23.10.2001 tarih ve 6887-6888 sayılı yazıları ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
a)
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan Protokol gereği, Oda’nın Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İzmir Şubesi’nde açacağı “Staja Başlama Değerleme Sınavı” kurslarına eğitim danışmanı olarak Yrd.Doç.Dr. Kudret Şevket Sayın’ın görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere 15 Ekim – 16 Kasım 2001 tarihleri arasında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesinin uygunluğuna ve verilecek hizmet karşılığında İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından Aralık ayının ilk haftası içinde Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığına toplam KDV dahil 83.072.000.-TL’nın ödenmesine,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan Protokol gereği, Oda’nın Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İzmir Şubesi’nde açacağı “Staja Başlama Değerleme Sınavı” kurslarına eğitim danışmanı olarak Yrd.Doç.Dr. Kudret Şevket Sayın’ın görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere 20 Ekim – 18 Kasım 2001 tarihleri arasında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesinin uygunluğuna ve verilecek hizmet karşılığında İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından Aralık ayının ilk haftası içinde Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığına toplam KDV dahil 83.072.000.-TL’nın ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.