23.09.2019/518

Yayınlanma Tarihi: 16-10-2019

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.09.2019
Toplantı Sayısı : 518

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemiz “Spor Bilimleri Fakültesi” adının “Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR Rektör  Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
Üyeler  Prof.Dr. Kamil İŞERİ    
Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU    
Prof.Dr. Ercan AKPINAR   
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ   
Prof.Dr. Remzi YAĞCI    
Prof.Dr. Aylin ALIN           
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER    
Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ  
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ   
Prof.Dr. Osman BİLEN   
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN      
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN  
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK     
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  
Prof.Dr. Orhan ÖZBEY   
Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL  
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr.M.Kadir YURDAKOÇ  
Prof. Halil YOLERİ   
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ  
Prof.Dr. Yaşar UYSAL  
Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR  
Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Prof.Dr. M.Derya ERÇAL    
Doç.Dr. Başak OCAK   
Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR    
Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN  
Prof.Dr. Süha YILMAZ        
Prof.Dr. Hasan SELİM       
Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. Nur OLGUN    
Prof.Dr. Neslihan EMİROĞLU   
Doç.Dr. Erkan GÖKSU           
Prof.Dr. Ali TOPAL     
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK    
Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI     
Prof.Dr. Nihal GELECEK     
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. M.Kürşad KUTLUK       
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK     
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

Üniversite Senatosu 23 Eylül 2019 Pazartesi  günü saat 14.00’te Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 2 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Kadriye Ertekin görevli/izinli olması nedeniyle Müdür Vekili Prof.Dr. Hasan Selim toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Gül Bayraktaroğlu raporlu, Prof.Dr. Kamil İşeri görevli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Hayırsever Necat Hepkon ile yapılan protokol uyarınca Üniversitemiz “Spor Bilimleri Fakültesi” adının “Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.