23.09.2008/338

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.09.2008
Toplantı Sayısı : 338

GÜNDEM     :
  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemizi Üniversitelerarası Kurul’da temsil etmek üzere seçilen Prof.Dr. Ömür Özmen’in görev süresinin 07.09.2008 tarihinde dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca yeniden üye seçilmesi.
  3. Hukuk Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
  4. Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Anadolu Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması.
  5. Üniversitemiz ile Bergen Üniversitesi (Norveç) arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat TUNCAY
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
Prof.Dr. Ferda AYSAN
 
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.Dr. Semih ÇELENK
 
Prof.Dr. Polat SOYER
 
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
 
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
 
Prof.Dr. Elif AKALIN
 
Prof.Dr. Mehmet KARTAL
Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
 
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Nevzat AŞIK
 
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
 
Prof.Dr. Hülya KOÇ
 
Doç.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. İbrahim ATALAY
 
Prof Dr. Cahit HELVACI
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
 
Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
 
Prof.Dr. Gül GÜNER
 
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
 
Prof.Dr. Güldem CERİT
 
Prof. Aykut YAFE
 
Doç.Dr. Sadet Ufuk YURDALAN
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
Prof.Dr. İlgi ŞEMİN
 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Murat YAZICI
 
 

Üniversite Senatosu 23.09.2008 Salı günü saat 16.15’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Murat Tuncay, görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Hakan Abacıoğlu izinli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Elif Akalın katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemizi Üniversitelerarası Kurul’da temsil etmek üzere seçilen Prof.Dr. Ömür Özmen’in görev süresinin 07.09.2008 tarihinde dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca yeniden üye seçilmesine ilişkin konunun daha sonra görüşülmek üzere gündemden çekilmesine oyçokluğu (36 Evet – 2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 3- Hukuk Fakültesi öğretim planında 08.09.2008 tarih ve 7/1-2 sayılı Fakülte Kurul Kararları doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Anadolu Seramiği Araştırma ve Uygulama Merkezi (BA-SER) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Üniversitemiz ile Bergen Üniversitesi (Norveç) arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolünün incelenmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.