22.12.2015/1234

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.12.2015
Toplantı Sayısı : 1234

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özhan Özdoğan hakkındaki raporlar.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Duygu Totur Pamık’ın, 12.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 4. Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Nergis Özispa’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 5. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Murat Artuç’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 6. Balıkesir Üniversitesi Bandırma Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Elif Koç’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.511,63 TL (dörtbinbeşyüzonbirliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.000 TL (üçbinlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.962,93 TL (ikibindokuzyüzaltmışikiliradoksanüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.000 TL (beşbinlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.826,73 TL (binsekizyüzyirmialtılirayetmişüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 51.737,29 TL (ellibirbinyediyüzotuzyedilirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 23.856,28 TL (yirmiüçbinsekizyüzellialtılirayirmisekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 48.720,97 TL (kırksekizbinyediyüzyirmiliradoksanyedikuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 360.498,57 TL (üçyüzaltmışbindörtyüzdoksansekizliraelliyedikurus) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Fakültesi’nde görev yapan Duygu Barut Celepci’nin görev süresinin 28.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 17. Yabancı Diller Yüksekokulu’na ABD uyruklu Alicia Noemi Arabaciyan’ın 15.03.2016 tarihinden itibaren 14.03.2018 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 18. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’ne Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Hongling Yuan’ın, 15.02.2016 tarihinden itibaren 15.02.2018 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (uzman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 19. Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Özlem Belkıs’ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” konulu toplantıya katılmak üzere, 24.12.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Sebahat Genç’in, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında 02.03.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 21. Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 9.988,89 TL (dokuzbindokuzyüzseksensekizliraseksendokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan kaynak talebi.
 23. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Halil KÖSE  
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN  
Doç. Dr. Halil AYDIN  
Prof.Dr. A.Güldem CERİT  
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ  
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN  
Prof.      Halil YOLERİ  
Prof.Dr. Samiye METE  
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK  
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER  
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ  
Prof.Dr. Yasemin ARBAK  
Prof.Dr. Atilla ORBAY  
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN  
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN  
Prof.Dr. Tülay CANDA  
Prof.Dr. M.Refik MAS  
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ  
Prof.Dr. Asuman ALTAY  
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK  
 

Üniversite Yönetim Kurulu 22.12.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Yaparel görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Süleyman Başlar görevli/mazeretli olduğundan yerine Dekan Vekili Doç.Dr. Halil Aydın toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. ve 23. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özhan Özdoğan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Özhan Özdoğan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Duygu Totur Pamık’ın, 12.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Nergis Özispa’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Murat Artuç’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Balıkesir Üniversitesi Bandırma Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Elif Koç’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.511,63 TL (dörtbinbeşyüzonbirliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.000 TL (üçbinlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.962,93 TL (ikibindokuzyüzaltmışikiliradoksanüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.000 TL (beşbinlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.826,73 TL (binsekizyüzyirmialtılirayetmişüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 51.737,29 TL (ellibirbinyediyüzotuzyedilirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 23.856,28 TL (yirmiüçbinsekizyüzellialtılirayirmisekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 48.720,97 TL (kırksekizbinyediyüzyirmiliradoksanyedikuruş) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 360.498,57 TL (üçyüzaltmışbindörtyüzdoksansekizliraelliyedikurus) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Fakültesi’nde görev yapan Duygu Barut Celepci’nin görev süresinin 28.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Yabancı Diller Yüksekokulu’na ABD uyruklu Alicia Noemi Arabacıyan’ın 15.03.2016 tarihinden itibaren 14.03.2018 tarihine kadar 5.409,07 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’ne Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Hongling Yuan’ın, 15.02.2016 tarihinden itibaren 15.02.2018 tarihine kadar 5.000 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (uzman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Özlem Belkıs’ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” konulu toplantıya katılmak üzere, 24.12.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-09-9-9-00-2-03-3-1-01 (901) nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Sebahat Genç’in, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında 02.03.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 9.988,89 TL (dokuzbindokuzyüzseksensekizliraseksendokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Esas ve Usuller”in 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan kaynak aktarımı talebi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemiz birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine.