22.12.2014/120

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi : 22.12.2014
Toplantı Sayısı : 120
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın MED İlaç San.Tic.A.Ş. tarafından 13.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “MS Atölyesi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.599,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 18.12.2014 tarih ve 25761 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nur YAPAR’ ın sorumlu, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Mine DOLUCA DERELİ’ nin yardımcı araştırıcı oldukları Merc Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen MK0991-PN138 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 20.000,00 TL. (50 hasta İçin Honararium bedeli 20.000,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 18.12.2014 tarih ve 25759 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi (Hastane) 2014 Mali Gider Bütçesinde ekli listedeki bütçe aktarımlarının yapılması hususunda Döner Sermaye İşletme müdürlüğünün 18.12.2014 tarih ve 6198 sayılı yazısı incelendi.
4- 01.12.2014 tarihinden itibaren kullanılmak üzere “3094 tetkik kodlu Hijyenik Vücut Yıkama Sistemi 57 TL.” ve “3093 tetkik kodlu BOS Demans Paneli 500 TL.” olan tetkiklerin kodlarının ve ücretlerinin tanımlanması hususunda İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı’ nin 16.12.2014 tarih ve 201 sayılı yazısı incelendi.
 
 
Toplantıya Katılanlar                                                                                                                                                                                   
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                      
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                           
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Haydar GÖK                                                                                                           
               
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 20.12.2014 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın MED İlaç San.Tic.A.Ş. tarafından 13.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “MS Atölyesi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.599,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 2: Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nur YAPAR’ ın sorumlu, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Mine DOLUCA DERELİ’ nin yardımcı araştırıcı oldukları Merc Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen MK0991-PN138 protokol numaralı “Kritik yoğun bakım hastalarında invaziv kandida enfeksiyonu epidemiyoloji: Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesinde yapılan, çok merkezli, propektif kohort” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan 20.000,00 TL. (50 hasta İçin Honararium bedeli 20.000,00 TL.) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3: Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi (Hastane) 2014 Mali Gider Bütçesinde ekli listedeki bütçe aktarımlarının yapılması oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4: 01.12.2014 tarihinden itibaren kullanılmak üzere “3094 tetkik kodlu Hijyenik Vücut Yıkama Sistemi 57 TL.” ve “3093 tetkik kodlu BOS Demans Paneli 500 TL.” olan tetkiklerin kodlarının ve ücretlerinin tanımlanması oybirliği ile karar verildi.