22.12.2009/947

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.12.2009
Toplantı Sayısı : 947

GÜNDEM      :

 1. Geçen  toplantı tutanağı.
 2. Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meral Özkan hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ender Bulgun hakkındaki raporlar.
 4. Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muhammet Özekes hakkındaki raporlar.
 5. Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şükran Ertürk hakkındaki raporlar.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Orhan Berent’in 24.03.2010 tarihinden itibaren 24.03.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Muhammet Damar’ın 05.03.2010 tarihinden itibaren 05.03.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Mümin Güngör’ün 20.03.2010 tarihinden itibaren 20.03.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Zerife Yıldırım’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 10. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Ziya Kırkalı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2010 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 11. Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Ataman Güneri’nin kısmi statüdeki görev süresinin 01.02.2010 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 12. Mühendislik Fakültesi’nden Uzm.Hulusi Demircioğlu’nun, Avrupa Birliği Genel Direktörlüğü JRC Genel Direktörlüğü Ortak Araştırma Merkezi, Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü (IES)’nün İtalya/Ispra’daki Kampusünde “Ulusal Uzman” olarak “Ulaşım ve Hava Kalitesi Birimi”nde çalışmak üzere yapılan görevlendirilmesinin, 16 Ocak-31 Mayıs 2010 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Çağlar Özkaymak’ın, Bern Üniversitesi Jeolojik Bilimler Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bilimsel çalışmalar yapmak üzere 01.11.2009-01.03.2010 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile), yurtiçi maaşlı-burslu olarak İsviçre’deki görevlendirilmesinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca; Üniversite Yönetim Kurulu’nun 15.10.2009 tarih ve 937/42 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olmasına rağmen ilgilinin oturma izni için başvuruda geç kalmış olması nedeniyle görevlendirme tarihlerinin 01.02.2010-01.06.2010 olarak değiştirilmesi.
 14. 2547 Sayılı Kanunun 46. maddesi uyarınca, B cetvelinde öngörülen örgün öğretim, tezli yüksek lisans ve doktora gelirlerinden özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarların %10’una kadar olan kısmını kullanmak üzere başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin tespit edilmesi.
 15. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Nur Yapar’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 12-13 Aralık 2009 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “Mantar Sempozyumu I” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.160 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 16. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Sermin Özkal’ın, Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. tarafından 22-24 Aralık 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Onkoloji İş Birimi Dönem Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 17. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15 Aralık 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “KOAH’da Erken Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 18. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 17 Aralık 2009 tarihinde Isparta’da düzenlenen “KOAH’da Erken Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 19. Av. Can Erkul’un, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 708 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 20. Av. Eda Baysal’ın, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Atalay ile Doç.Dr. Muhammet Özekes’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.298 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 21. Av. Gani Engin Ulusoy’un, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Ahmet Türk’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 22. Feridun Sülün’ün, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancaktar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 23. Yabancı Diller Yüksekokulu’nca Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 28.09.2009 – 31.05.2010 tarihleri arasında açılan Yabancı Dil Hazırlık Kursu’nun Güz döneminde elde edilen gelirlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra görev alan öğretim elemanlarına ve kurs yöneticilerine katkı payı dağıtımının yapılması.
 24. Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM)’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülecek olan 2010 yılı Türkçe ve İngilizce kurs dönemleri ve ücretlerinin tespit edilmesi.
 25. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Makedonya uyruklu Öğr.Gör.Dr.Sali Saliji’nin, 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 26. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Lale Andiç’in, Ordu Üniversitesi’nde 1 (bir) yıl süreyle 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Hukuk Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2009 Mali Yılı kitap satışlarından ve bilimsel görüş hizmetlerinden elde edilen gelirlerin dağıtımı.
 28. Tıp Fakültesi’nden Porf.Dr. Bülent Ündar’ın Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından 18.12.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “CD 20 (+) Hastalıklar Danışma Kurulu Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 1.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 29. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Ali Özcan’ın Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından 18.12.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “CD 20 (+) Hastalıklar Danışma Kurulu Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 1.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 30. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Ali Özcan’ın Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından 22-24 Aralık 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Onkoloji İş Birimi Dönem Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 31. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 19 Aralık 2009 tarihinde Antalya’da düzenlenen “KOAH’da Erken Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 32. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer S.Topalak’ın, Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından 18 Aralık 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Baraclude Danışma Kurulu Toplantısı”nda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 33. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Sema Güneri’nin sorumlu, Doç.Dr. Bahri Akdeniz, Dr. Mustafa Aytek Şimşek ve Hemşire Ayla Aşkıncan’ın yardımcı araştırıcı olduğu Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen EFC10295/BOREALIS-AF protokol ve 3 no’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 22.06.2009 tarih ve 2009/12-06 no’lu kararı ile “Atriyal fibrilasyonlu hastalarda inme ve sistemik tromboemboli olaylarının önlenmesinde haftada tek doz subkutan biyotin ile idraparinuksun (SSR126517E) etkinliğini ve güvenliliğini, oral ayarlanmış dozda warfarin ile karşılaştıran çok merkezli, randomize, çift-kör, değerlendirici körlüğüne sahip, non-inferiyorite çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgi firma tarafından toplam 31.232 EURO (Toplam hedeflenen hasta sayısı : 8) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
 34. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2010 Mali Yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçesi.

  Toplantıda Bulunanlar         
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR                                   
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

 
Üniversite Yönetim Kurulu 22.12.2009 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Semih Çelenk görevli olduğu için Dekan Vekili Prof. Halil Yoleri toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 3., 4., 5., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33.  ve 34. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meral Özkan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Meral Özkan hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Meral Özkan’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ender Bulgun ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ender Bulgun hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ender Bulgun’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muhammet Özekes ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Muhammet Özekes hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Muhammet Özekes’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şükran Ertürk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şükran Ertürk hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Şükran Ertürk’ün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Orhan Berent’in 24.03.2010 tarihinden itibaren 24.03.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Muhammet Damar’ın 05.03.2010 tarihinden itibaren 05.03.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Mümin Güngör’ün 20.03.2010 tarihinden itibaren 20.03.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Zerife Yıldırım’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Ziya Kırkalı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2010 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Ataman Güneri’nin kısmi statüdeki görev süresinin 01.02.2010 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi’nden Uzm.Hulusi Demircioğlu’nun, Avrupa Birliği Genel Direktörlüğü JRC Genel Direktörlüğü Ortak Araştırma Merkezi, Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü (IES)’nün İtalya/Ispra’daki Kampusünde “Ulusal Uzman” olarak “Ulaşım ve Hava Kalitesi Birimi”nde çalışmak üzere yapılan görevlendirilmesinin, 16 Ocak-31 Mayıs 2010 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Çağlar Özkaymak’ın, Bern Üniversitesi Jeolojik Bilimler Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bilimsel çalışmalar yapmak üzere 01.11.2009-01.03.2010 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile), yurtiçi maaşlı-burslu olarak İsviçre’deki görevlendirilmesinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca; Üniversite Yönetim Kurulu’nun 15.10.2009 tarih ve 937/42 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olmasına rağmen ilgilinin oturma izni için başvuruda geç kalmış olması nedeniyle görevlendirme tarihlerinin 01.02.2010-01.06.2010 olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- 2547 Sayılı Kanunun 46. maddesi uyarınca, B cetvelinde öngörülen örgün öğretim, tezli yüksek lisans ve doktora gelirlerinden özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarların %10’una kadar olan kısmının başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler için kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Nur Yapar’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 12-13 Aralık 2009 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “Mantar Sempozyumu I” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.160 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Sermin Özkal’ın, Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. tarafından 22-24 Aralık 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Onkoloji İş Birimi Dönem Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15 Aralık 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “KOAH’da Erken Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 17 Aralık 2009 tarihinde Isparta’da düzenlenen “KOAH’da Erken Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Av. Can Erkul’un, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 708 TL ücretin Ziraat Bankası Buca-İzmir Şubesindeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Av. Eda Baysal’ın, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Atalay ile Doç.Dr. Muhammet Özekes’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.298 TL (708 TL + 590 TL) ücretin Ziraat Bankası Buca-İzmir Şubesindeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Av. Gani Engin Ulusoy’un, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Ahmet Türk’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL ücretin Ziraat Bankası Buca-İzmir Şubesindeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Feridun Sülün’ün, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancaktar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL ücretin Ziraat Bankası Buca-İzmir Şubesindeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Yabancı Diller Yüksekokulu’nca Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 28.09.2009 – 31.05.2010 tarihleri arasında açılan Yabancı Dil Hazırlık Kursu’nun Güz döneminde (28.09.2009 – 31.12.2009) elde edilen gelirlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra görev alan öğretim elemanlarına ve kurs yöneticilerine katkı payı dağıtımının Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 25.09.2009 tarih ve 18/9 sayılı kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM)’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülecek olan 2010 yılı Türkçe ve İngilizce kurs dönemleri ve ücretlerinin, Merkez Yönetim Kurulu’nun 14.12.2009 tarih ve 2 sayılı kararında tespit edildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Makedonya uyruklu Öğr.Gör.Dr.Sali Saliji’nin, 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (3.162,03 TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Lale Andiç’in, Ordu Üniversitesi’nde 1 (bir) yıl süreyle 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Hukuk Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2009 Mali Yılı kitap satışlarından ve bilimsel görüş hizmetlerinden elde edilen gelirlerin dağılımının Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 17.12.2009 tarih ve 30/3 sayılı kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Tıp Fakültesi’nden Porf.Dr. Bülent Ündar’ın Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından 18.12.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “CD 20 (+) Hastalıklar Danışma Kurulu Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 1.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Ali Özcan’ın Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından 18.12.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “CD 20 (+) Hastalıklar Danışma Kurulu Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 1.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Ali Özcan’ın Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından 22-24 Aralık 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Onkoloji İş Birimi Dönem Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 19 Aralık 2009 tarihinde Antalya’da düzenlenen “KOAH’da Erken Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer S.Topalak’ın, Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından 18 Aralık 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Baraclude Danışma Kurulu Toplantısı”nda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Sema Güneri’nin sorumlu, Doç.Dr. Bahri Akdeniz, Dr. Mustafa Aytek Şimşek ve Hemşire Ayla Aşkıncan’ın yardımcı araştırıcı olduğu Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen EFC10295/BOREALIS-AF protokol ve 3 no’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 22.06.2009 tarih ve 2009/12-06 no’lu kararı ile “Atriyal fibrilasyonlu hastalarda inme ve sistemik tromboemboli olaylarının önlenmesinde haftada tek doz subkutan biyotin ile idraparinuksun (SSR126517E) etkinliğini ve güvenliliğini, oral ayarlanmış dozda warfarin ile karşılaştıran çok merkezli, randomize, çift-kör, değerlendirici körlüğüne sahip, non-inferiyorite çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgi firma tarafından toplam 31.232 EURO (Toplam hedeflenen hasta sayısı : 8) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2010 Mali Yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.