22.11.2016/1277

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  22.11.2016
Toplantı Sayısı : 1277

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde Yunan uyruklu Dr.Athanasia Pavlopoulou’nun, 01.02.2017 tarihinden itibaren 31.01.2019 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca görevlendirilmesi.
 3. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Çamveren’in Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 4. Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Halime Ezgi Türksan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 5. Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kubilay Bayramoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 6. Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özgün Koşaner’in, Fransa-T.C. Marsilya Başkonsolosluğu nezdinde Aix-Marseille Üniversitesi Sanat, Edebiyat ve Dil Fakültesi’nde okutman olarak ders vermek üzere, 22.11.2016-30.09.2017 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak, 05.06.2003 tarih ve 2003/5753 sayılı “Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu’nun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Tuğçe Öngen’in “TÜBİTAK 2214-A Yurtdışı Araştırma Bursu” kapsamında, ABD/Missouri Science&Technology Üniversitesi’nde doktora sırası araştırma yapmak üzere, 16.01.2017-16.01.2018 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapmakta olan Ozan Oşafoğlu’nun, “Mevlana Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı”na katılmak üzere, 25.11.2016 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Afyonkarahisar’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreteri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurulun 2547 Sayılı Kanunun 53.maddesi uyarınca tespit edilmesi.
 10. Rektörlük Uzmanı Tuğba Demirel’in, OSHNET SCHOOL-İSAMER tarafından düzenlenecek olan “İş Hijyeni Sempozyumu”na katılmak üzere 23-25.11.2016 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 11.251,93 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 483 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 22.11.2016 tarih ve 582 sayılı kararı.
 
Toplantıda Bulunanlar  Toplantıya Bulunmayanlar
Prof.Dr. Adnan KASMAN Prof.Dr. Asuman ALTAY
Prof.Dr. Türkay BARAN
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Talat AKASLAN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof.      A. Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Erkan DEREBEK
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Ahmet Cevdet ORAL
 

Üniversite Yönetim Kurulu 22.11.2016 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Asuman Altay mazeretli olduğundan toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Metin Kozak görevli/mazeretli olduğundan Dekan Vekili Doç.Dr. Yusuf Gümüş toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 10., 11., 12. ve 13. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek görüşülmelere geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde Yunan uyruklu Dr.Athanasia Pavlopoulou’nun, 01.02.2017 tarihinden itibaren 31.01.2019 tarihine kadar 14.665,83 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Çamveren’in Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Halime Ezgi Türksan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kubilay Bayramoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özgün Koşaner’in, Fransa-T.C. Marsilya Başkonsolosluğu nezdinde Aix-Marseille Üniversitesi Sanat, Edebiyat ve Dil Fakültesi’nde okutman olarak ders vermek üzere, 22.11.2016-30.09.2017 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak, 05.06.2003 tarih ve 2003/5753 sayılı “Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu’nun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Tuğçe Öngen’in “TÜBİTAK 2214-A Yurtdışı Araştırma Bursu” kapsamında, ABD/Missouri Science&Technology Üniversitesi’nde doktora sırası araştırma yapmak üzere, 16.01.2017-16.01.2018 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapmakta olan Ozan Oşafoğlu’nun, “Mevlana Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı”na katılmak üzere, 25.11.2016 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01-902 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Afyonkarahisar’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- 2547 Sayılı Kanunun 53/2 d-f maddesi uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreteri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurula öğretim üyeleri oybirliği ile seçildi.
KARAR 10- Rektörlük Uzmanı Tuğba Demirel’in, OSHNET SCHOOL-İSAMER tarafından düzenlenecek olan “İş Hijyeni Sempozyumu”na katılmak üzere 23-25.11.2016 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01-902 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 11.251,93 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 483 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- A- Denizcilik Fakültesi Dergisinin 2016 yılı, Cilt:8, 2.sayısının 250 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 09.7777.1003.000/BY.016.036.870 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.