22.11.2011/1038

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.11.2011
Toplantı Sayısı : 1038    

 GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. İsmet Yüksel’in, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sanatta yeterlik eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 3. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Oya Aşan’ın, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sanatta yeterlik eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 4. Tunceli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ejder Ayçin’in, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 5. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Avcı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. İlahiyat Fakültesi’nden Mısır uyruklu Rana Abdel Mohsen Mahmoud El Sayed Erdemir’in, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 7. Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 8. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Makedonya uyruklu Yrd.Doç.Dr. Sali Saliji’nin, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 9. Buca Eğitim Fakültesi’nden Almanya uyruklu Karin Schmidt’in, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 10. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiltere uyruklu Nadine Freda Kemp’in, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 11. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiltere uyruklu John Michael Brittain’in, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 12. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiltere uyruklu Helen Margaret Çağlar (Moran)’ın, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 13. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Almanya uyruklu Sabine Yıldız (Aselmann)’ın, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 14. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdellouahab Chouikhi’nin, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 15. Devlet Konservatuvarı’ndan Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2012 tarihinden itibaren 30.06.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 16. Devlet Konservatuvarı’ndan Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Prof.Jerrold Lawrence Rubenstein’in 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 17. Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Jean Baily’nin 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 18. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 19. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Tursunov’un 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 20. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 21. İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Kemal Baysal’ın, İzmir Kalkınma Ajansının 2011 yılı doğrudan faaliyet desteği kapsamında hazırlanan “İzmir’in Sağlık Alanındaki ARGE kapasitesi ve ARGE Yol Haritası” başlıklı proje için Üniversitemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesi.
 22. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 23. Akademik kadrolar için atama izni istenmesi.
 24. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 25. Buca Eğitim Fakültesi ile İzmir İhtiyaç Akademi Kursları Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, Müdürlüklerinde görevli öğretmenlerin hizmetiçi eğitim seminerlerinde danışmanlık yapmak üzere Yrd.Doç.Dr. Namık Öztürk’ün 01.11.2011-15.06.2012 tarihleri arasında ayda 8 saat Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili kurum tarafından ödenecek aylık 560 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 26. Mimarlık Fakültesi ve A Planlama Danışmanlık Eğitim San.ve Tic.Ltd.Şti. arasında imzalanan protokol gereği, “1/100.000 ölçekli Bursa il çevre düzeni planına altlık oluşturacak imalat sanayi ve madencilik sektör analizi çalışmaları kapsamında Bursa ilindeki imalat sanayinin farklı imalat türlerine göre mekansal dağılımlarının ve küme oluşturup oluşturmadıklarının coğrafi bilgi sistemleri ve mekansal istatistik yöntemleri kullanılarak analizine ilişkin bilimsel görüş (rapor) hazırlanması” amacıyla Doç.Dr. Kemal Mert Çubukçu’nun, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, bu hizmet karşılığı ödenecek 5.000 TL (KDV hariç) tutarın onaylı protokolün işverene kargo ile teslim edilmesini takip eden ilk hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 27. Mimarlık Fakültesi ve Tacettin Yazıcı – Alaattin Yazıcı arasında imzalanan protokol gereği, “Antalya Merkez Kundu Köyü Mevkiinde 12382 Adada yer alan taşınmazın Antalya Kemerağzı-Kundu-Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında yer alan revizyon imar planı ve söz konusu taşınmazın plan öncesinin değerlendirilmesi hususunda bilimsel görüş (rapor) hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay, Doç.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç ve Yrd.Doç.Dr. Muhammed Aydoğan’ın, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve bu hizmet karşılığı ödenecek 4.500 TL (KDV hariç) tutarın (öğretim üyesi başına 1.500 TL)   onaylı protokolün işverene tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 28. Sürekli Eğitim Merkezi’nin 2011 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 300.000 TL tutarında ek bütçe teklifi.
 29. Sürekli Eğitim Merkezi’nce İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında düzenlenen “İş ve Meslek Danışmanlığı” konulu kurstan tahsil edilecek toplam 615.960 TL (KDV hariç) tutarın yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmından 2011 Ekim ve Kasım aylarında ders veren öğretim elemanlarına ders saat ücreti net 55 TL olacak şekilde ödeme yapılması.
 30. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 22.11.2011 tarih ve 435 sayılı kararı.

   

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Doç.Dr. Nazım İREM
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

 

Üniversite Yönetim Kurulu 22.11.2011 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Ceyhan Aldemir mazeretli olduğundan Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan ile Doç.Dr. Nazım İrem toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. İsmet Yüksel’in, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sanatta yeterlik eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Oya Aşan’ın, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sanatta yeterlik eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tunceli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ejder Ayçin’in, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Avcı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Mısır uyruklu Rana Abdel Mohsen Mahmoud El Sayed Erdemir’in, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 4.000 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 9.060,14 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmakta olan Makedonya uyruklu Yrd.Doç.Dr. Sali Saliji’nin, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 6.662,34 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Buca Eğitim Fakültesi’nde DAAD okutmanı olarak görev yapmakta olan Almanya uyruklu Karin Schmidt’in, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 2.855,64 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiltere uyruklu Nadine Freda Kemp’in, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 3.298,12 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-  Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiltere uyruklu John Michael Brittain’in, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 3.110,02 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-  Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiltere uyruklu Helen Margaret Çağlar (Moran)’ın, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 3.037,02 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-  Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan Almanya uyruklu Sabine Yıldız (Aselmann)’ın, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 2.432,04 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdellouahab Chouikhi’nin, 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 8.505 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2012 tarihinden itibaren 30.06.2012 tarihine kadar brüt 6.825,61 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Prof.Jerrold Lawrence Rubenstein’in 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 6.825,61 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Belçika uyruklu Prof.Jean Baily’nin 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 6.825,61 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 4.993,55 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Shavkat Tursunov’un 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 4.993,55 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 5.850,55 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Kemal Baysal’ın, İzmir Kalkınma Ajansının 2011 yılı doğrudan faaliyet desteği kapsamında hazırlanan “İzmir’in Sağlık Alanındaki ARGE kapasitesi ve ARGE Yol Haritası” başlıklı proje için Üniversitemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesi oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Buca Eğitim Fakültesi ile İzmir İhtiyaç Akademi Kursları Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, Müdürlüklerinde görevli öğretmenlerin hizmetiçi eğitim seminerlerinde danışmanlık yapmak üzere, Yrd.Doç.Dr. Namık Öztürk’ün 01.11.2011-15.06.2012 tarihleri arasında ayda 8 saat Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili kurum tarafından ödenecek aylık 560 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 711-6799887-5006 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Mimarlık Fakültesi ve A Planlama Danışmanlık Eğitim San.ve Tic.Ltd.Şti. arasında imzalanan protokol gereği, “1/100.000 ölçekli Bursa il çevre düzeni planına altlık oluşturacak imalat sanayi ve madencilik sektör analizi çalışmaları kapsamında Bursa ilindeki imalat sanayinin farklı imalat türlerine göre mekansal dağılımlarının ve küme oluşturup oluşturmadıklarının coğrafi bilgi sistemleri ve mekansal istatistik yöntemleri kullanılarak analizine ilişkin bilimsel görüş (rapor) hazırlanması” amacıyla Doç.Dr. Kemal Mert Çubukçu’nun, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, bu hizmet karşılığı ödenecek 5.000 TL (KDV hariç) tutarın onaylı protokolün işverene kargo ile teslim edilmesini takip eden ilk hafta içerisinde Ziraat Bankası Buca Şubesindeki (Şb.Kod: 711) 6799886-5007 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Mimarlık Fakültesi ve Tacettin Yazıcı – Alaattin Yazıcı arasında imzalanan protokol gereği, “Antalya Merkez Kundu Köyü Mevkiinde 12382 Adada yer alan taşınmazın Antalya Kemerağzı-Kundu-Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında yer alan revizyon imar planı ve söz konusu taşınmazın plan öncesinin değerlendirilmesi hususunda bilimsel görüş (rapor) hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay, Doç.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç ve Yrd.Doç.Dr. Muhammed Aydoğan’ın, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu hizmet karşılığı ödenecek 4.500 TL (KDV hariç) tutarın (öğretim üyesi başına 1.500 TL)   onaylı protokolün işverene tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Ziraat Bankası Buca Şubesindeki (Şb.Kod: 711) 6799886-5007 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Sürekli Eğitim Merkezi’nin 2011 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 300.000 TL tutarında ek bütçe teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Sürekli Eğitim Merkezi’nce İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında düzenlenen “İş ve Meslek Danışmanlığı” konulu kurstan tahsil edilecek toplam 615.960 TL (KDV hariç) tutarın yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmından 2011 Ekim ve Kasım aylarında ders veren öğretim elemanlarına ders saat ücreti net 55 TL olacak şekilde ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Semra Koçtürk’ün hazırlamış olduğu “Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu” adlı kitabın 300 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın nosunun, 09.0100.0000.000/BY.011.093.593 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 300 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.