22.11.2005/764

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.11.2005
Toplantı Sayısı : 764

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Funda Yercan hakkındaki raporlar.
 3. İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Yardım’ın rahatsızlığı nedeniyle, Mayıs 2005 Dönemi doçentlik bilim sınavına başvuran adayların eserlerini inceleyemeyeceğinden Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 4. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. İsmail Sökmen’in alanının, Mayıs 2005 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına başvuran adayların alanından farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 5. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Tevfik Aksoy’un alanının, Mayıs 2005 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına başvuran adayların alanından farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 6. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkan Dokumacı’nın, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki görevlendirilmesinin 14.12.2005 tarihine kadar uzaması nedeniyle Mayıs 2005 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına başvuran adayların Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 7. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Yıldırım Ertutar’ın alanının, Mayıs 2005 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına başvuran adayların alanından farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri görevinden çekilme istemi.
 8. Rektörlüğümüz uzman kadrosuna Erhan Akdeniz’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 9. Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapmakta olan H.İbrahim Gençbüyür’ün 16.12.2005, Emine Dindar’ın 19.12.2005, Halide Ok’un 22.12.2005 ve Fatma Yılmaz’ın 29.12.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Nihal Işık’ın 22.12.2005 tarihinden itibaren 22.12.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyana Yakhno’nun 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 12. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden Makedonya uyruklu Arş.Gör. Sali Saliji’nin 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Arş.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 13. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbek uyruklu Öğr.Gör. Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 14. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbek uyruklu Öğr.Gör. Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 15. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbek uyruklu Öğr.Gör. Korkmas Sagatov’un 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 16. Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Dr.Jean Baily’in 1.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 17. Buca Eğitim Fakültesi’nden Alman uyruklu Claudia Adam’ın 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 18. İşletme Fakültesi’nden İtalyan uyruklu Öğr.Gör. Giulio Scerbo’nun 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 19. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülden Özdil Gök’ün 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 20. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Oğuzhan Gök’ün 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 21. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Hakan Çelebi’nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 22. Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Güler’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 23. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yükseklisans eğitimini tamamlayan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Bekir Yıldırım’ın Üniversitemiz Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı karırının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 24. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Gökhan Dökmen’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 25. Sağlık Bilimler Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Fatma Ersin’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 26. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Hasan Özkan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2006 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 27. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Zeliha Tunca’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.03.2006 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 28. Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Oktay Avcı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 15.01.2006 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 29. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Burak Bilyay’ın Tıp Bilişim Kongresine katılmak üzere, 17.11.2005 – 20.11.2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 97.13.02.10.01.3.9.00.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 30. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli’deki travertenlerde jeolojik incelemeler yapmak üzere 11-13 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz-yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesi.
 31. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli’deki travertenlerde jeolojik incelemeler yapmak üzere 18-20 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz-yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesi.
 32. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli’deki travertenlerde jeolojik incelemeler yapmak üzere 25-27 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz-yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesi.
 33. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanlarının 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılması.
 34. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kamile Tosun’un Konsan Bilgi ve Teknoloji Üretimi A.Ş.İle Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü arasında imzalanan Döner Sermaye Projesi kapsamında araştırmalarda ve incelemelerde bulunak üzere 16-18 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Bölüm payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 35. Mühendislik Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görev yapmakta olan Arş.Gör. Burak Felekoğlu’nun, Konsan Bilgi ve Teknoloji Üretimi A.Ş.İle Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü arasında imzalanan Döner Sermaye Projesi kapsamında araştırmalarda ve incelemelerde bulunak üzere 16-18 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Bölüm payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 36. Mimarlık Fakültesi ile Ceyhan Belediyesi arasında 01.11.2005 tarihinde imzalanan “Ceyhan Gelişim Stratejileri Çalışması Danışmanlık hizmeti” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve danışmanlık hizmetinin Prof.Dr. Çınar Atay tarafından yapılması ve Ceyhan Belediyesi tarafından ayda 600,00.-YTLx3 ay süreyle toplam 1.800,00.-YTL + KDV tutarın Saymanlık hesabına yatırılması.
 37. Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Egemen İdiman’ın sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Emel Ada, Dr.Serkan Özakbaş ve Dr.S.Görkem Kösehasanoğulları’nın yardımcı araştırıcı olduğu Serono İlaç Pazarlama A.Ş. tarafından desteklenen 25643 (EUDRA CT No.2004-005148-28) protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 38. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Levent Şenyay’ın Keskinoğlu Damızlık İşletmeleri San.ve Tic.A.Ş. ile “Yönetim Sisteminin Yeniden Yapılanma” isimli projeyi hazırlamak ve danışmanlık yapmak üzere 15.11.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek bu hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından Döner Sermaye Saymanlığı’na fatura mukabili 2 taksitte Ocak ve Haziran 2006 aylarının 3. haftaları içerisinde 550,00.-YTL + KDV olmak üzere toplam 1.100.-YTL + KDV’nin yatırılması.
 39. Üniversitemiz Hastanesi Nefroloji Bölümünden Prof.Dr. Taner Çamsarı’nın sorumlu araştırıcı, Dr. Serkan Yıldız ve Selma Çiçek’in yardımcı araştırıcı olduğu; Biogenerix A.G. tarafından desteklenen XM01-06 (67870) protokol numaralı çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 40. Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Bölümünden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Zeliha Tunca, Dr. Şehnaz Neslihan Gürz ve Dr.Deniz Özbay’ın yardımcı araştırıcı olduğu; Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen A7501005 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 41. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri biriminde çalıştırılan geçici işçi grupları ve 01.12.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşılığında ödenecek brüt ücretler.
 42. Buca Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen eğitim kurslarından elde edilen gelirlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra akademik ve idari personele katkı payı dağıtımı yapılması.
 43. Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İş ve İşlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 31.10.2005 tarih ve 3 nolu kararları.
 44. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İzge Günal’ın hakkında “basın yoluyla maiyetindekilere ve iş arkadaşlarına iftira atmak” eylemi nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 47. ve 48 maddeleri uyarınca açılan soruşturma neticesinde, soruşturmacının ilgili hakkında “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası teklifi.
 45. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’ın tecziye edildiği “Uyarma” cezasına Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 47. ve 48 maddeleri uyarınca itirazı.
 46. İzmir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencisi Cem Yıldırım’ın “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma” cezasına Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 33.maddesi uyarınca itirazı.
 47. Akademik kadro aktarması.
 48. Akademik kadro aktarması.
 49. Akademik kadro aktarması.
 50. Akademik kadro aktarması.
 51. Akademik kadro aktarması.
 52. Akademik kadro aktarması.
 53. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Alper Elçi’nin, Bölüm laboratuarlarının akreditasyonu ile ilgili bilgileri, dokümanları sunmak ve tartışmak üzere 24-25 Aralık 2005 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Çevre Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 54. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 22.11.2005 tarih ve 278 sayılı kararı.
 55. Akademik kadro aktarması.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ömür
N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Yönetim Kurulu 22.11.2005 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı’nın başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş rahatsız olduğu için toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem katıldı.
Prof.Dr. Ferda Aysan mazeretli olduğu için yerine Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı vekalet etti.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 53. ve 54. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Funda Yercan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Funda Yercan hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler olumlu görüşlerini bildirdiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Funda Yercan’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Yardım’ın rahatsızlığı nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca Mayıs 2005 Dönemi doçentlik bilim sınavına başvuran adayların eserlerini inceleyemeyeceğinden jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. İsmail Sökmen’in alanının, Mayıs 2005 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına başvuran adayların alanından farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteğine ilişkin dilekçesinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na iletilmesi gerektiğine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Tevfik Aksoy’un alanının, Mayıs 2005 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına başvuran adayların alanından farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilmesine ilişkin dilekçesinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na iletilmesi gerektiğine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkan Dokumacı’nın, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki görevlendirilmesinin 14.12.2005 tarihine kadar uzaması nedeniyle Mayıs 2005 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına başvuran adayların Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Yıldırım Ertutar’ın alanının, Mayıs 2005 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına başvuran adayların alanından farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri görevinden çekilmesine ilişkin dilekçesin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na iletilmesi gerektiğine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
Rektörlüğümüz uzman kadrosuna Erhan Akdeniz’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapmakta olan H.İbrahim Gençbüyür’ün 16.12.2005, Emine Dindar’ın 19.12.2005, Halide Ok’un 22.12.2005 ve Fatma Yılmaz’ın 29.12.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Nihal Işık’ın 22.12.2005 tarihinden itibaren 22.12.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyana Yakhno’nun 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt (6.122,54.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden Makedonya uyruklu Arş.Gör. Sali Saliji’nin 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt aynı (1.543,88.YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Arş.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
Devlet Konservatuvarı’ndan Özbek uyruklu Öğr.Gör. Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,955 katı (2.542,28.YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
Devlet Konservatuvarı’ndan Özbek uyruklu Öğr.Gör. Svetlana Nikolayevna Tursunov’un 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,955 katı (2.542,28.YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
Devlet Konservatuvarı’ndan Özbek uyruklu Öğr.Gör. Korkmas Sagatov’un 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,61 katı (2.093,64.YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Dr. Jean Baily’in 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,47 katı (4.035,09.YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
Buca Eğitim Fakültesi’nden Alman uyruklu Claudia Adam’ın 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar brüt 1.219,03.YTL (DAAD burslusu) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
İşletme Fakültesi’nden İtalyan uyruklu Öğr.Gör. Giulio Scerbo’nun 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.454,06.YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülden Özdil Gök’ün 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Oğuzhan Gök’ün 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Hakan Çelebi’nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Güler’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23-
Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Bekir Yıldırım’ın Üniversitemiz Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı karırının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24-
Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Gökhan Dökmen’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25-
Sağlık Bilimler Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Fatma Ersin’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26-
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Hasan Özkan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2006 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
NOT: Konunun görüşülmesi sırasında Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan salonda bulunmadı.
KARAR 27-
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Zeliha Tunca’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.03.2006 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28-
Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Oktay Avcı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 15.01.2006 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29-
Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Burak Bilyay’ın Tıp Bilişim Kongresine katılmak üzere, 17.11.2005 – 20.11.2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 97.13.02.10.01.3.9.00.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30-
Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli’deki travertenlerde jeolojik incelemeler yapmak üzere 11-13 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz-yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31-
Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli’deki travertenlerde jeolojik incelemeler yapmak üzere 18-20 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz-yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32-
Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli’deki travertenlerde jeolojik incelemeler yapmak üzere 25-27 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz-yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33-
Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanlarının 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar Bakanlar Kurulu’nun 2006 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücreti ile 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34-
Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kamile Tosun’un Konsan Bilgi ve Teknoloji Üretimi A.Ş. ile Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü arasında imzalanan Döner Sermaye Projesi kapsamında araştırmalarda ve incelemelerde bulunak üzere 16-18 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Bölüm payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35-
Mühendislik Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görev yapmakta olan Arş.Gör. Burak Felekoğlu’nun, Konsan Bilgi ve Teknoloji Üretimi A.Ş. ile Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü arasında imzalanan Döner Sermaye Projesi kapsamında araştırmalarda ve incelemelerde bulunak üzere 16-18 Kasım 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Bölüm payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36-
Mimarlık Fakültesi ile Ceyhan Belediyesi arasında 01.11.2005 tarihinde imzalanan “Ceyhan Gelişim Stratejileri Çalışması Danışmanlık hizmeti” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, danışmanlık hizmetinin Prof.Dr. Çınar Atay tarafından yapılmasına ve Ceyhan Belediyesi tarafından ayda 600,00.-YTLx3 ay süreyle toplam 1.800,00.-YTL + KDV tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesi 6799886-5007 no’lu Saymanlık hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37-
Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 08.11.2005 tarih ve 763 sayılı toplantısında görüşülmüş olup, konu sehven gündeme alınmıştır.
KARAR 38-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Levent Şenyay’ın Keskinoğlu Damızlık İşletmeleri San.ve Tic.A.Ş. ile “Yönetim Sisteminin Yeniden Yapılanma” isimli projeyi hazırlamak ve danışmanlık yapmak üzere 15.11.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek bu hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından Döner Sermaye Saymanlığı’na fatura mukabili 2 taksitte Ocak ve Haziran 2006 aylarının 3. haftaları içerisinde 550,00.-YTL + KDV olmak üzere toplam 1.100.-YTL + KDV’nin yatırılmasına oyçokluğu (12 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 39-
Üniversitemiz Hastanesi Nefroloji Bölümünden Prof.Dr. Taner Çamsarı’nın sorumlu araştırıcı, Dr. Serkan Yıldız ve Selma Çiçek’in yardımcı araştırıcı olduğu; Biogenerix A.G. tarafından desteklenen XM01-06 (67870) protokol numaralı “Epoetin ile idame tedavisinde olan ve henüz diyaliz uygulanmayan anemik kronik böbrek yetmezliği hastalarında, Epotein beta ile karşılaştırılan subkutan XM01 uygulamasının etkinliği ve güvenirliliği” konulu çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40-
a) Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in sorumlu araştırıcı ve Dr. Şehnaz Neslihan Gürz ve Dr. Deniz Özbay’ın yardımcı araştırıcı olduğu, PFİZER İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen A7501005 protokol numaralı “Hastanede yatan akut manik atak geçiren hastalarda, dilaltı asenapine karşı olanzapini ve plaseboyu, güvenilirlik ve etkinlik açısından karşılaştıran faz III, randomize, plasebo-kontrollü, çift kör bir çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Zeliha Tunca’nın Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi
KARAR 41-
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminde çalıştırılan geçici işçi grupları ve karşılığında ödenecek brüt ücretlerin 01.12.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Unvan

Brüt Ücret (YTL)

Net Ücret (YTL)

Hemşire

1.408,06

830,35

Büro Memuru

1.018,78

600,78

Sağlık Teknisyeni

1.051,58

620,12

Uzman

1.226,18

723,09

Tekniker

1.098,45

642,49

Halkla İlişkiler

1.135,05

669,35

Büro Teknisyen

1.052,41

615,41

Mühendis

2.641,59

1.545,07

Eczacı

1.408,00

830,35

Biyolog

1.408,00

830,35

Diyetisyen

1.408,00

830,35

Beden İşçi.+Santral Memuru

934,22

550,92

Doktor

2.450,54

1.445,10

KARAR 42- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalları ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri tarafından düzenlenen eğitim kurslarından elde edilen gelirlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra geriye kalan %45’lik kısmın akademik ve idari personele 01.09.2005 tarih ve 25/27 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43-
Devlet Konservatuvarı Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 31.10.2005 tarih ve 3 nolu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44-
Söz alan üyeler “iftira atmak” eylemimin dosyada mevcut bilgi ve belgelerle kanıtlandığı hususunda görüş bildirdiler.
Yapılan oylama neticesinde; Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 33/b maddesi uyarınca Prof.Dr. İzge Günal’ın “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile tecziyesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Not : Konunun görüşülmesi sırasında Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem salonda bulunmadı.
KARAR 45-
Söz alan üyeler, Prof.Dr. Huriye Kubilay’ın “bulunduğu kürsünün elemanlarına baskı ve şiddet uygulamak” fiilinin dosyada mevcut tanık beyanları ile kesinleştiği hususunda görüş bildirdiler. Yapılan oylama neticesinde “itirazın reddine ve cezanın aynen kabulüne” oybirliği ile karar verildi.
Not : Konunun görüşülmesi sırasında Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem salonda bulunmadı.
KARAR 46-
İzmir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencisi Cem Yıldırım’a ceza bildiriminin 26.09.2005 tarihinde yapıldığının belgelerle sabit olduğu, Yönetmeliğin 33.maddesi uyarınca bu tarihten itibaren 15 gün içinde Üniversite Yönetim Kurulu’na itiraz etmesi gerekirken, bu süreyi aşan bir tarihte 19.10.2005 tarihinde itiraz ettiği anlaşıldığından itirazın incelenmeksizin süre yönünden reddine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 49- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 50- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 51- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 52- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 53- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Alper Elçi’nin, Bölüm laboratuarlarının akreditasyonu ile ilgili bilgileri, dokümanları sunmak ve tartışmak üzere 24-25 Aralık 2005 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Çevre Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 54- A-Tıp Fakültesi Dergisi Yıl 2005, Cilt: 19, 2.sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no’sunun 09.0100.0000.000/BY.05.066.387 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Baybars Tek ve Dr. Engin Özgül’ün hazırlamış oldukları “Modern Pazarlama İlkeleri” adlı kitabı kendi olanakları ile bastırmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 55- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.