22.10.2013/1129

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.10.2013
Toplantı Sayısı : 1129

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Bayram Bayrakdar’ın, 25.10.2013 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavı jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 06.09.2013 tarihinde ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Özgür Can Genç’in, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 06.09.2013 tarihinde ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Barış Yaman’ın, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 06.09.2013 tarihinde ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Serdar Yıldırım’ın, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 06.09.2013 tarihinde ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Metin Yurddaşkal’ın, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Hüseyin Ünüvar’ın, 23.11.2013 tarihinden itibaren 23.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Mustafa Emre Tuncer’in, 22.11.2013 tarihinden itibaren 22.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Fen Fakültesi’ne, Azerbaycan uyruklu Dr. Fidan Nuriyeva’nın, görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2013 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Habib Demirhan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 11. Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülşen Şefika Berber’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 12. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Zeynep Canan Koçak’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 13. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Mehmet İsmet Tok’un, Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu, Üniversiteler Koordinasyon toplantısına katılmak üzere 01.11.2013-03.11.2013 tarihleri arasında yolluklu (İzmir-Kayseri arası uçak ile, Kayseri-Nevşehir arası otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Birim Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Nevşehir’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Araş.Gör. Gizem Çalıbaşı’nın, ABD Brigham and Women’s Hospital ve Harvard Medical School’un Bio-Acustic MEMS in Medicine laboratuarlarında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 25.10.2013-25.10.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 6.355,93 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.200 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.207,70 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması
 19. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 20. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Gürkan Beyazgül’ün, Uygulamalı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Seminerine katılmak üzere 21-25 Ekim 2013 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, 1.000 TL katılım ücretli, 400 TL avanslı olarak masrafların ilgili birim bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Ankara’da görevlendirilmesi.
 21. Edebiyat Fakültesi’ne, İngiltere Oxford Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmekte iken Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan Araş.Gör. Servet Erdem’in, 11.10.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile doktora eğitimine devam etmek üzere Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Bursu kapsamında Oxford Üniversitesi’nde yolluklu, maaşlı, maaş transferli, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere masrafların Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. Ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 43.444 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Üniversite Yayın Komisyonunun 22.10.2013 tarih ve 496 sayılı kararı.
 24. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Arş.Gör. Emir Özeren’in Erasmus staj değişim programı kapsamında hak kazanmış olduğu Erasmus stajını yapmak üzere, İngiltere Queen Mary Londra Üniversitesi İşletme ve Yönetim Okulu bünyesinde faaliyet gösteren Eşitlik Ve Farklılıklar Merkezinde Dr. Tessa Wright denetimi ve gözetiminde, 21.10.2013-16.02.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof. Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Doç.Dr. Mine AKKAN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Deniz DÖLGEN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 22.10.2013 Salı günü saat 16.00’da, Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Ercüment Yalçın görevli olması nedeniyle Dekan Vekilleri Doç.Dr. Mine Akkan ile Prof.Dr. Deniz Dölgen toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 20., 21., 22., 23. ve 24. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Bayram Bayrakdar’ın, mazereti nedeniyle 25.10.2013 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavının jüri üyeliğinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 06.09.2013 tarihinde ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Özgür Can Genç’in, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 06.09.2013 tarihinde ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Barış Yaman’ın, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 06.09.2013 tarihinde ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Serdar Yıldırım’ın, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 06.09.2013 tarihinde ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Metin Yurddaşkal’ın, 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca naklen atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Hüseyin Ünüvar’ın, 23.11.2013 tarihinden itibaren 23.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Mustafa Emre Tuncer’in, 22.11.2013 tarihinden itibaren 22.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fen Fakültesi’ne, Azerbaycan uyruklu Dr. Fidan Nuriyeva’nın, görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2013 tarihine kadar brüt 2.519,66.-TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sosyal Bilimler Enstitüsü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Habib Demirhan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülşen Şefika Berber’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Zeynep Canan Koçak’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize geçici olarak tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Mehmet İsmet Tok’un, Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu, Üniversiteler Koordinasyon toplantısına katılmak üzere 01.11.2013-03.11.2013 tarihleri arasında yolluklu (İzmir-Kayseri arası uçak ile, Kayseri-Nevşehir arası otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Birim Bütçesinin 38-13-00-01-09-6-0-03-2-03-3-1-01(907) nolu harcama kaleminden karşılanarak Nevşehir’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine  oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Araş.Gör. Gizem Çalıbaşı’nın, ABD Brigham and Women’s Hospital ve Harvard Medical School’un Bio-Acustic MEMS in Medicine laboratuarlarında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 25.10.2013-25.10.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 6.355,93 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.200 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. madde uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.207,70 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Gürkan Beyazgül’ün, Uygulamalı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Seminerine katılmak üzere 21-25 Ekim 2013 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, 1.000 TL katılım ücretli, 400 TL avanslı olarak masrafların ilgili birim bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01(908) ve 38-13-00-01-01-3-9-00-03-05-09-03(908) nolu harcama kalemlerinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Ankara’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Edebiyat Fakültesi’ne, İngiltere Oxford Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmekte iken Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan Araş.Gör. Servet Erdem’in, 11.10.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile doktora eğitimine devam etmek üzere Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Bursu kapsamında Oxford Üniversitesi’nde yolluklu, maaşlı, maaş transferli, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere masrafların Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 43.444 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- A-Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Lisansüstü Eğitim Kılavuzu’nun 400 adet basımına,
a) Esere verilecek yayın no: 09.8888.5200.000/Dİ.013.002.711 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi lükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet gerçekleştirilmesine, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine, ayrıca; 2013-2014 Lisansüstü Eğitim Kılavuzu’nun 100 adedinin kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna,
B- Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Cilt:15, 2013 yılı 3. Sayısının 250 adet basımına,
a) Esere verilecek yayın no: 09.8888.5300.000/BY.013.080.712 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet gerçekleştirilmesine, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Arş.Gör. Emir Özeren’in Erasmus staj değişim programı kapsamında hak kazanmış olduğu Erasmus stajını yapmak üzere, İngiltere Queen Mary Londra Üniversitesi İşletme ve Yönetim Okulu bünyesinde faaliyet gösteren Eşitlik Ve Farklılıklar Merkezinde Dr. Tessa Wright denetimi ve gözetiminde, 21.10.2013-16.02.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.