22.10.2007/329

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.10.2007
Toplantı Sayısı : 329

 GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 21 Ekim 2007 tarihinde, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan ve on iki askerimizin şehit olmasına neden olan hain saldırının kınanmasına ilişkin kamuoyu duyurusu.
  3. Dokuz Eylül Üniversitesi Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESOMER) kurulması teklifi.
Toplantıda Bulunanlar
 
Prof.Dr. Emin ALICI
 
Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN
 
Prof.Dr. Adil ESEN
 
Prof.Dr. Ferda AYSAN
 
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.Dr. Semih ÇELENK
 
Prof.Dr. Polat SOYER
 
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
 
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
 
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
 
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
 
Prof.Dr. Lütfiye OKTAR
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Sadık ACAR
 
Prof.Dr. Nevzat AŞIK
 
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
 
Prof.Dr. Sezai GÖKSU
 
Prof.Dr. Halil KÖSE
 
Prof.Dr. Ergün AYBARS
 
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
 
Prof.Dr. Sedef GİDENER
 
Prof.Dr. Cahit HELVACI
 
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Nur OLGUN
 
Prof.Dr. Gül GÜNER
 
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
 
Prof.Dr. Güldem CERİT
 
Prof. Gülser ERYÜMLÜ
 
Prof.Dr. Emin ALICI
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
 
Prof.Dr İlgi ŞEMİN
 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL
 
Üniversite Senatosu 22.10.2007 Pazartesi günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2 21 Ekim 2007 tarihinde, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan ve on iki askerimizin şehit olmasına neden olan hain saldırının kınanmasına ilişkin aşağıdaki kamuoyu duyurusunun yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
“21 Ekim 2007 tarihinde, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan ve on iki askerimizin şehit olmasına neden olan hain saldırı tüm halkımızı derin bir kedere boğmuştur… Türkiye Cumhuriyeti Devleti, geçmişten beri Türk ulusunun birlik ve beraberliğini bozarak, bizi içten yıkmaya çalışan her türlü saldırıya karşı gereken cevabı verebilecek güce ve kararlılığa sahip olmuştur ve olacaktır. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk ulusunu hedef alan bu vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor, şehitlerimize tanrıdan rahmet, ailelerine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”
KARAR 3- Dokuz Eylül Üniversitesi Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESOMER) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.