22.10.2002/635

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.10.2002
Toplantı Sayısı : 635

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bedri Karayağmurlar hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çiğdem İçke hakkındaki raporlar.
 4. İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Tülay Yücel hakkındaki raporlar.
 5. İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bülent Ünal hakkındaki raporlar.
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zeynep Arıkan hakkındaki raporlar.
 7. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Zeynep İlkin 27.12.2002, Aysu Eroğlu 30.12.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmaları.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hülya Atalay’ın 30.12.2002 tarihinden itibaren 30.12.2004 tarihine kadar 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlüğümüzdeki uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-3 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Ahmet Özkan’ın 29.12.2002 tarihinden itibaren 29.12.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç ve A.Murat Mete 18.12.2002 tarihinden itibaren 18.12.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Dr. Yücel Güzel Gier’in 16.12.2002 tarihinden itibaren 16.12.2004 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Ozan Hovardaoğlu’nun, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 13. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Özlem Aliyazıcıoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 14. Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Erciyes Üniversitesi’nden Arş.Gör. Nilüfer Şahin’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 15. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Gonca Aytaş’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 16. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitim yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Tamer Cömert’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 17. Devlet Konservatuvarı’ndan görev yapmakta olan 37 öğretim elemanının 25 Eylül 2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfındaki görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 18. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan 8 öğretim elemanının 25 Eylül 2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 19. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Öğr.Gör. Yılmaz Gökşen’in Üniversitemiz Vakfında 04.10.2002 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Emin Alıcı’nın 11-18 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol dahil) Aachen Üniversitesi’nde aktif eğitim ile ilgili konferans ve kurs vermek üzere yolluksuz, yevmiyeli olarak yevmiyesinin Rektörlük Bütçesinin 101.01.1.001.240 no’lu harcama keleminden karşılanarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Hülya Boyacıoğlu’nun 01.11.2002 – 01.08.2003 tarihleri arasında (yol dahil) Federal Almanya Hükümeti tarafından düzenlenen “Entegre Su Yönetimi ve Atık Su Bertarafı” konulu eğitim programına katılmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör. Tıpta Uzmanlık öğrencisi Dr.Pelin Keçeci’nin 01.11.2002 – 30.04.2003 tarihleri arasında (yol hariç) Lion Üniversitesi Croix Rousse Hastanesi’nde bilgi ve görgüsünü arttırmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak ve staj yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Fransa’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Tıp Fakültesi’nden Araş.Gör.Tıpta Uzm.Öğr.Dr.Bora İrer’in 01.01.2003-31.12.2003 tarihleri arasında (yol hariç) Oslo Üniversitesi Moleküler Biyoloji Enstitüsü’nde prostat kanseri genetiğini çalışmak, bilgisini arttırmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Norveç’de görevlendirilmesi.
 24. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. Elif Aktuğ’un A-2 sözleşmeli sanatçı öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) pozisyonuna 80 puan karşılığı 1.211.779.200.-TL aylık ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli sanatçı olarak 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 25. Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı’na 2002-2003 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespiti.
 26. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Gülay Budak’ın 08.10.2002 tarihinde Elginkan Vakfı’nda (Manisa) eğitim semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili vakıf tarafından 30.000.000.-TL(KDV dahil) tutarın Döner Sermaye Saymanlığı’nın hesabına yatırılması.
 27. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ethem Tankut’un sorumlu araştırmacı olarak “PegIntron KHB Çalışması-(P02254)” adlı çalışma karşılığı olarak 1.680.-USD tutarın Döner Sermaye Saymanlığı’nın hesabına yatırılması.
 28. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlkay Şimşek’in sorumlu araştırmacı olarak “PegIntron KHB Çalışması-(P02253)” adlı çalışma karşılığı olarak toplam 4.230.-USD (1.680 + 2.550) tutarın Döner Sermaye Saymanlığı’nın hesabına yatırılması.
 29. Akademik kadro aktarması.
 30. 2002 Eylül Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan tıpta uzmanlık öğrencileri için kadro aktarması yapılması.
 31. Akademik kadro aktarması.
 32. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouıkhı’nın 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 33. İşletme Fakültesi’nden Pakistan uyruklu Tohid Ahmed Rana’nın, 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 34. İşletme Fakültesi’nden ABD uyruklu Öğr.Gör. Joumana Barazi-Damon’un, 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 35. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Lisansüstü Eğitim ve öğretim Yönetmeliği’nin 27/d maddesi gereğince doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavına Maliye Anabilim Dalı doktora öğrencisi Garay Musayev’in, İktisat Anabilim Dalı doktora öğrencisi Naib Alekperov’un Türkçe’den alınmaları ve sınav jürilerinin tespiti.
 36. Hukuk Fakültesi’ne 2002-2003 öğretim yılında Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin Lisans Denklik Tamamlama Eğitimi ile ilgili 7.maddesi uyarınca lisans denklik tamamlama eğitimine katılacak olan öğrencilerden alınacak başvuru değerlendirme ve kırtasiye ücretinin tespiti.
 37. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 22.10.2002 tarih ve 202 sayılı kararı.
 38. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir ve Doç.Dr. Yasemin Arbak’ın DEBA Holding A.Ş. tarafından düzenlenen “Yönetici Geliştirme Eğitim Programı’nda” 19.10.2002 tarihinden itibaren Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 39. İşletme Fakültesi ile SNSM Uluslar arası İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nce “İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı” konusunda Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında ortak bir program düzenlenmesi.
 40. Mühendislik Fakültesi’nin Tınaztepe Birimi İdari İşler Sorumlusu ve Fakülte Sekreter Yardımcısı Ahmet Çavuşoğlu’nun soruşturma dosyasını ve itirazını incelemek üzere Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 38.maddesi uyarınca raportör olarak görevlendirilen raportörün raporu.
 41. 2547 Sayılı Kanunun Çalışma Esaslarını düzenleyen 36.maddesinin uygulanması hakkındaki Üniversitelerarası Kurulunun 05.09.2002 tarihli toplantısında alınan karar.
 42. Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmesi gereken yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmeler ile ilgili Rektörlüğümüze yetki verilmesi.
 43. Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden Okt.Dr. Şerif Ali Kutlay ve Okt.M.İsmet Tok’un, Ülkemizde 7.kez düzenlenen Uluslararası Spor Bilimleri kongresine Üniversitemizi temsilen katılmak üzere 27-29 Ekim 2002 tarihleri arasında (yol hariç) Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 44. Üniversitemizde II. Öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi için 2002-2003 öğretim yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi personelinin fazla mesai yapmak üzere görevlendirilmesi.
 45. İşletme Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 46. Mimarlık Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 47. Hukuk Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 48. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 49. a) Mühendislik Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. 
  b) Mühendislik Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 50. a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. 
  b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 51. a) Buca Eğitim Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. 
  b) Buca Eğitim Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 52. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 53. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 54. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 55. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 56. Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 57. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 58. a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2002-2003 öğretim yılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. 
  b) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2002-2003 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 59. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 60. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 61. a) Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. 
  b) Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim tezsiz yükseklisans öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 62. Devlet Konservatuvarı’nda 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 63. İlahiyat Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 64. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 65. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 66. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 67. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 68. Tıp Fakültesi’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 69. a) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. 
  b) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim tezsiz yükseklisans öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 22.10.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 32, 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. ve 44. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bedri Karayağmurlar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bedri Karayağmurlar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler olumlu görüşlerini bildirdiler.
KARAR 3-
 Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çiğdem İçke ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Çiğdem İçke hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler olumlu görüşlerini bildirdiler.
KARAR 4-
 İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Tülay Yücel ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşe Tülay Yücel hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler olumlu görüşlerini bildirdiler.
KARAR 5-
 İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bülent Ünal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bülent Ünal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler olumlu görüşlerini bildirdiler.
KARAR 6-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zeynep Arıkan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Zeynep Arıkan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler olumlu görüşlerini bildirdiler.
KARAR 7-
 Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Zeynep İlkin 27.12.2002, Aysu Eroğlu 30.12.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hülya Atalay’ın 30.12.2002 tarihinden itibaren 30.12.2004 tarihine kadar 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Rektörlüğümüzdeki uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-3 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Ahmet Özkan’ın 29.12.2002 tarihinden itibaren 29.12.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç ve A.Murat Mete 18.12.2002 tarihinden itibaren 18.12.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Dr. Yücel Güzel Gier’in 16.12.2002 tarihinden itibaren 16.12.2004 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Ozan Hovardaoğlu’nun, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Özlem Aliyazıcıoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Erciyes Üniversitesi’nden Arş.Gör. Nilüfer Şahin’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Gonca Aytaş’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitim yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Tamer Cömert’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan ve aşağıdaki listede yer alan 37 öğretim elemanının 25 Eylül 2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfındaki görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

Adı Soyadı

 

Prof. F.Gülser ERYÜMLÜ

Öğr.Gör. Mustafa SUYOLCU

Doç. Ümit İŞGÖRÜR

Öğr.Gör. Aydan GALİP

Öğr.Gör. Kenan ÖZDEMİR

Öğr.Gör. Emel EDEN

Prof. Aykut YAFE

Öğr.Gör. F.Pınar KEBAPÇILAR

Prof. Erol ŞEKERAMBER

Öğr.Gör. Aslı GEDİKLİ BECİ

Prof. Tahir SÜMER

Öğr.Gör. Aziz DAĞDELEN

Doç. Nilgün ALKAN

Öğr.Gör. İclal ŞAHİN

Yrd.Doç. Demet EYTEMİZ

Öğr.Gör. Ebru GÜNER

Yrd.Doç. Macit KIZILAY

Öğr.Gör. Melek KÖYÜSTÜN

Yrd.Doç. Ömür Bütev DOLGUN

Öğr.Gör. Elif AKTUĞ

Yrd.Doç. Çiler AKINCI

Öğr.Gör. Seçil AKDİL

Yrd.Doç. Ayşe SAYINOĞLU

Öğr.Gör. Metin KİPER

Yrd.Doç. Şeniz DURU

Öğr.Gör. Selçuk SAYINER

Öğr.Gör. Kadircan ÖZDEMİR

Öğr.Gör. Ece SEL

Öğr.Gör. Tüner GALİP

Öğr.Gör. S.Çetin AYDAR

Öğr.Gör. M.Alper KAZANCIOĞLU

Arş.Gör. Nermin ERAKIN

Öğr.Gör. Arif MANAFLI

Arş.Gör. Aslı TUNCAY

Arş.Gör. Hande SARMAŞIK

Okutman Seçil DÜNDAR

Okutman Çimen ESEN

 


KARAR 18-
 Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan ve aşağıdaki listede yer alan 8 öğretim elemanının 25 Eylül 2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

Adı Soyadı

 

Öğr.Gör. Özlem EBESEK SAYIN

Öğr.Gör. Çağlayan ÜNAL SÜMER

Öğr.Gör. S.Mehmet AKTUĞ

Okutman Jülide GÜNDÜZ

Okutman M.Faruk DÜZGÜN

Okutman Tolga AKIN

Okutman Başak BÜYÜKDEĞİRMENCİ

Okutman Yonca ALPAY

KARAR 19- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Öğr.Gör. Yılmaz Gökşen’in Üniversitemiz Vakfında 04.10.2002 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Emin Alıcı’nın 11-18 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol dahil) Aachen Üniversitesi’nde aktif eğitim ile ilgili konferans ve kurs vermek üzere yolluksuz, yevmiyeli olarak yevmiyesinin Rektörlük Bütçesinin 101.01.1.001.240 no’lu harcama keleminden karşılanarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
 Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Hülya Boyacıoğlu’nun 01.11.2002 – 01.08.2003 tarihleri arasında (yol dahil) Federal Almanya Hükümeti tarafından düzenlenen “Entegre Su Yönetimi ve Atık Su Bertarafı” konulu eğitim programına katılmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
 Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör. Tıpta Uzmanlık öğrencisi Dr.Pelin Keçeci’nin 01.11.2002 – 30.04.2003 tarihleri arasında (yol hariç) Lion Üniversitesi Croix Rousse Hastanesi’nde bilgi ve görgüsünü arttırmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak ve staj yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Fransa’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23-
 Tıp Fakültesi’nden Araş.Gör.Tıpta Uzm.Öğr.Dr.Bora İrer’in 01.01.2003-31.12.2003 tarihleri arasında (yol hariç) Oslo Üniversitesi Moleküler Biyoloji Enstitüsü’nde prostat kanseri genetiğini çalışmak, bilgisini arttırmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Norveç’de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24-
 Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. Elif Aktuğ’un A-2 sözleşmeli sanatçı öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) pozisyonuna 80 puan karşılığı 1.211.779.200.-TL aylık ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli sanatçı olarak 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25-
 a) Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi’ne 2002-2003 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrencilerden alacakları dersler için kredi saat başına 40.000.000.-TL alınmasına,
b) Devlet Konservatuvarı’na 2002-2003 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrencilerden alacakları dersler için toplu derslerden yıllık kredi saati başına 40.000.000.-TL, bireysel dersler için yıllık kredi saati başına 105.000.000.-TL alınmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Gülay Budak’ın 08.10.2002 tarihinde Elginkan Vakfı’nda (Manisa) eğitim semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili vakıf tarafından 30.000.000.-TL(KDV dahil) tutarın Döner Sermaye Saymanlığı’nın hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27-
 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ethem Tankut’un sorumlu araştırmacı olarak “PegIntron KHB Çalışması-(P02254)” adlı çalışma karşılığı olarak 1.680.-USD tutarın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye Saymanlığı’nın hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28-
 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlkay Şimşek’in sorumlu araştırmacı olarak “PegIntron KHC Çalışması-(P02253)” adlı çalışma karşılığı olarak toplam 4.230.-USD (1.680 + 2.550) tutarın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye Saymanlığı’nın hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarılması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarılması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31-
 2002 Eylül Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan tıpta uzmanlık öğrencileri için kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32-
 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouıkhı’nın 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar brüt -2.320.312.500.-TL (bu ücrete Üniversite Öğretim Üyelerine verilen 450.000.000.-TL’lık artış da eklenerek) ücret ödenerek sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33-
 İşletme Fakültesi’nden Pakistan uyruklu Tohid Ahmed Rana’nın, 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.739.760.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34-
 İşletme Fakültesi’nden ABBD uyruklu Öğr.Gör. Joumana Barazi-Damon’un, 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.352.820.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Lisansüstü Eğitim ve öğretim Yönetmeliği’nin 27/d maddesi gereğince doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavına; Maliye Anabilim Dalı doktora öğrencisi Garay Musayev’in, İktisat Anabilim Dalı doktora öğrencisi Naib Alekperov’un Türkçe’den alınmalarına ve Türkçe sınavının aşağıdaki jüri tarafından yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

JÜRİ ÜYELERİ
Prof.Dr. Metin KARADAĞ
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin TUNCER 
Yrd.Doç.Dr. Mehmet YARDIMCI 
Doç.Dr. İlhan GENÇ (Yedek) 

KARAR 36-
 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin Lisans Denklik Tamamlama Eğitimi ile ilgili 7.maddesi uyarınca lisans denklik tamamlama eğitimine katılacak olan öğrencilerden 150.000.000.-TL başvuru değerlendirme ve kırtasiye ücretinin alınmasına ve bu ücretin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankası Tıp Fakültesi Bürosunda bulunan 60642 no’lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37-
 Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 22.10.2002 tarih ve 202 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
a) 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Şenay Üçdoğruk’un hazırlamış olduğu “Multinominal Logit Model: Bölgelerarası İşgücü Tercihleri Analizi”adlı kitabını kendi olanakları ile bastırmasına,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Murteza Aydemir’in hazırlamış olduğu “İş ve Sosyal Sigorta Hukukunda İdari Para Cezaları” adlı kitabına kendi olanakları ile bastırmasına,
c) Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Emel Göksu’nun MİMF-DK-04-2001 Kodlu “1929 Dünya Ekonomik Buhran Yıllarında İzmir’de Yoksulluk ve Suçun Mekansal Dağılımı” başlıklı yayınının İzmir Büyükşehir Kent Kitaplığı serisi dahilinde “1929 Dünya Ekonomik Buhran Yıllarında İzmir’de Suç Coğrafyası” başlığı ile yeniden kendi olanakları ile bastırmasına,
oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38-
 İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir ve Doç.Dr. Yasemin Arbak’ın DEBA Holding A.Ş. Üst Düzey Yönetici adaylarının eğitimi amacıyla düzenlenecek toplam 120 saatlik tarafından düzenlenen “Yönetici Geliştirme Eğitim Programı’nda” 19.10.2002 tarihinden itibaren hafta sonlarında olmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verecekleri hizmet karşılığında ilgili kuruluş tarafından Döner Sermaye Saymanlığı’nın 1506/60721 no’lu hesabına 1.200.000.000.-TL + KDV ücretin yatırılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39-
 İşletme Fakültesi ile SNSM Uluslararası İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nce “İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı” konusunda Fakülteye hiçbir fiziksel, finansal yük getirmemek ve tüm giderlerin ilgili firma tarafından karşılanması kaydıyla Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında ortak bir program düzenlenmesine, program sonucunda elde edilecek net karın %15’nin Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 1506-60721 no’lu hesabına ilgili firma tarafından yatırılmasına ve konuya ilişkin olarak firma ile fakülte arasında karşılıklı protokol düzenlenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40-
 Mühendislik Fakültesi’nin Tınaztepe Birimi İdari İşler Sorumlusu ve Fakülte Sekreter Yardımcısı Ahmet Çavuşoğlu hakkındaki disiplin dosyasının raporda belirtilen usul eksiklikleri giderilerek tekemmül ettirilmesine ve bu nedenle dosyanın Fakültesine iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41-
 2547 Sayılı Kanunun Çalışma Esaslarını düzenleyen 36.maddesinin uygulanması hakkındaki Üniversitelerarası Kurulunun 05.09.2002 tarihli toplantısında alınan karar hakkında bilgi edinildi.
KARAR 42-
 Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmesi gereken ancak çeşitli nedenlerle kurul gündemine yetiştirilemeyen acil yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmeler ile ilgili olarak alınacak kararların; bir sonraki toplantıda bilgi verilmek kaydıyla bir önceki kurul gündemine ilave edilmesi konusunda Rektörlüğümüze yetki verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43-
 Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden Okt.Dr. Şerif Ali Kutlay ve Okt.M.İsmet Tok’un, Ülkemizde 7.kez düzenlenen Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Üniversitemizi temsilen katılmak üzere 27-29 Ekim 2002 tarihleri arasında (yol hariç) Antalya’da yolluklu (otobüs) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44-
 Üniversitemizde II. Öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi için 2002-2003 öğretim yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi personelinin fazla mesai yapmak üzere 3843 Sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 49- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 50- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 51- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 52- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 53- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 54- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 55- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 56- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 57- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 58- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 59- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 60- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 61- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde, ikinci öğretim tezsiz yükseklisans öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 62- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 63- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 64- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 65- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 66- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Adalet Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 67- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 68- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 69- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, ikinci öğretim tezsiz yükseklisans öğrencilerine verilecek derslerin 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.