22.09.2005/312

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.09.2005
Toplantı Sayısı : 312

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversitemize bağlı Enstitülerin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan doktora öğretim planları.
 3. İlahiyat Fakültesi’nin İlahiyat Lisans Programı ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 4. Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 5. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Temel Nükleer Tıp, Tıbbi Bilişim, Tıbbi Biyoloji ve Genetik , Mikrobiyoloji ile Biyokimya yükseklisans programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 6. Hukuk Fakültesi’nin örgün aktif programı öğretim planında değişiklik yapılması ile ikinci öğretim programı 2.sınıf öğretim planının onaylanması.
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğretim planında değişiklik yapılması.
 8. Devlet Konservatuvarının 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Lise Devresi öğretim planlarının onaylanması.
 9. Hemşirelik Yüksekokulu Etik Kurul Yönerge Taslağının görüşülmesi.
 10. Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma-Uygulama Merkezi (GÜÇ-İŞ)’nin kurulması.
 11. Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması.
 12. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 13. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 14. Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi) – Lisans Devresi Öğrenim Süreleri ve Kabul- Kayıt Şartları Yönergesinde değişiklik yapılması.
 15. Üniversitemiz ile Romanya-Babeş-Bolyaı Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
 16. Üniversitemiz ile Romanya Cluj Napoca Teknik Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
 17. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 18. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEBTAM) kurulması.
 19. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 20. İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma-Uygulama Merkezi (İRAMER)”nin adının İstatistik, Risk ve Aktüerya Araştırma-Uygulama Merkezi (İRAMER) olarak değiştirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Polat SOYER

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Sadık ACAR

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Nevzat KOÇ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Yrd.Doç.Dr. Kemal ARI

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Doç. Ümit İŞGÖRÜR

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 22.09.2005 Perşembe günü saat 13.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen izinli, Prof.Dr. Polat Soyer, Prof.Dr. Sadık Acar, Prof.Dr. Feza Akgür, Prof.Dr. Sedef Gidener ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ferda Aysan, Prof.Dr. Şeref Ertaş, Prof.Dr. Ergün Aybars ve Prof. Gülser Eryümlü görevli oldukları için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Emin Alıcı ile Prof.Dr. Nevzat Koç, Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Kemal Arı ile Doç. Ümit İşgörür toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 17., 18., 19. ve 20. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Üniversitemize bağlı Enstitülerin 2005-2006 öğretim yılında yeni kayıtlanacak öğrencilere uygulanmak üzere doktora öğretim planlarının onaylanmasına, önceki yıllarda uygulanan öğretim planlarında değişiklik yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 İlahiyat Fakültesi’nin, İlahiyat Lisans Programı ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Adalet Meslek Yüksekokulu’nun öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 a) Ekte belirtilen yükseklisans programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına,
b) Tüm yükseklisans programlarının öğretim planlarına “Seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitüsünün yada başka akademik kurumların programlarından ders seçebilirler” maddesinin eklenmesine, oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 a) Aktif eğitim-öğretim yapılan örgün öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına,
b) İkinci öğretim programının ikinci sınıf öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2005-2006 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Devlet Konservatuvarı’nda Lise Devresi bulunan programların öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren Hazırlayıcı Birimlere (Lise Devresi) yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Hemşirelik Yüksekokulu Etik Kurul Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Dokuz Eylül Üniversitesi Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma-Uygulama Merkezi (GÜÇ-İŞ)Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi) Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 12-
 Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde Fakülte Kurulu’nun 21.07.2005 tarih ve 5/3 sayılı kararı doğrultusunda ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi)-Lisans Devresi Öğrenim Süreleri ve Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi’nin bazı maddelerinde Konservatuvar Kurulu’nun, 17.08.2005 tarih ve 4/4 sayılı kararı doğrultusunda ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Üniversitemiz ile Romanya-Babeş-Bolyaı Üniversitesi arasında ekte yer alan bilimsel işbirliği yapılmasına ilişkin protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Üniversitemiz ile Romanya Cluj Napoca Teknik Üniversitesi arasında ekte yer alan bilimsel işbirliği yapılmasına ilişkin protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Mühendislik Fakültesi’nin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Dokuz Eylül Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEBTAM) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin 8. ve 10. maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma-Uygulama Merkezi (İRAMER)”nin adının İstatistik, Risk ve Aktüerya Araştırma-Uygulama Merkezi (İRAMER) olarak değiştirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.