22.08.2006/318

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.08.2006
Toplantı Sayısı : 318

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı için Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 3’e belirlenen 2(iki) yatay geçiş kontenjanına ek olarak 2 (iki) yatay geçiş kontenjanı eklenmesi.
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Anabilim Dalına ait İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile ortak olarak düzenlenecek “Biyomühendislik Doktora” programı açılması.
 4. Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 5. Hukuk Fakültesi öğretim planında değişiklik yapılması .
 6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 7. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı öğretim planında değişiklik yapılması ile Doktora Programı öğretim planının onaylanması.
 8. 2006-2007 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi uygun görülen İşletme Fakültesinde aktif eğitimin 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanması.
 9. Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesinin 9.maddesinde değişiklik yapılması.
 10. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 11. Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 12. İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 13. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 14. Yabancı Diller Yüksekokulunun 2006-2007 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
 15. Mühendislik Fakültesi’nin İnşaat, Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerine ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 16. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İktisadi İşletmeler Kurma ve İşletme Yönergesi taslağı.
 17. Mimarlık Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılından itibaren bağıl not sistemine geçilmesinden dolayı Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nda değişiklik yapılması.
 18. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nda değişlik yapılması.
 19. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nda değişiklik yapılması.
 20. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 21. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümü’nün öğretim planında değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. M. Fırat KUTLUK

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

Prof.Dr. Cahit HELVACI

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. H. Tahsin KILIÇ

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Yrd.Doç.Dr. Kemal ARI

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Yrd.Doç.Dr. Ebru GÜNER CANBEY

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 22.08.2006 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında dokuz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şenay Üçdoğruk, Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş, Prof.Dr. Ergün Aybars, Prof. Gülser Eryümlü, görevli oldukları için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Emin Alıcı, Prof.Dr. İlknur Cöcen ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Kemal Arı ve Yrd.Doç.Dr. Ebru Güner Canbey toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Ferda Aysan, Prof. Cengiz Çekil, Prof.Dr. Semiramis Yağcıoğlu, Prof.Dr. M.Fırat Kutluk, Prof.Dr. Nevzat Aşık, Prof.Dr. Feza Akgür, Prof.Dr. Sedef Gidener, Prof.Dr. Cahit Helvacı ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 
2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı için Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 3’e belirlenen 2(iki) yatay geçiş kontenjanına ek olarak 2 (iki) yatay geçiş kontenjanı eklenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü arasında ortaklaşa yürütülecek “İngilizce Biyomühendislik Doktora Programı” açılmasına, – bu programda uygulanacak öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına, – ortaklaşa yürütülmek üzere açılan “İngilizce Biyomühendislik Doktora Programında Uygulanacak Esaslar”ın ekteki şekilde kabulüne, – konunun İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmeliğin EK-1 maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. ve 10. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Adalet Meslek Yüksekokulu’nun öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Hukuk Fakültesi’nin örgün ve ikinci öğretim öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde mevcut bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün; 
a)
 Fransızca Öğretmenliği yüksek lisans programına ait öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına
b) Fransızca Öğretmenliği doktora programına ait öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına 
ve bu değişikliklerin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 İşletme Fakültesi’nde aktif eğitimin 2007-2008 öğretim yılından itibaren 1. sınıflardan başlamak üzere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesinin 9. maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Hukuk Fakültesi’nin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 İşletme Fakültesi’nin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 2006-2007 öğretim yılına ait Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takviminde ekteki şekilde değişiklik yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Mühendislik Fakültesi’nin İnşaat, Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerine ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 “Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İktisadi İşletmeler Kurma ve İşletme Yönergesi”nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Mimarlık Fakültesi’nin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümü’nün 4.sınıf aktif öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.