22.08.2000/263

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.08.2000
Toplantı Sayısı : 263

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversite Senatosu’nun 14.12.1999 tarih ve 255/3 sayılı kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’a üye olarak seçilen Prof.Dr. Leman Tarhan’ın Rektör Yardımcılığı görevinden istifa etmesi nedeniyle yeniden üye seçilmesi.
  3. 4584 Sayılı Af Kanunu Uygulama Esasları taslağının görüşülmesi.
  4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerine isteğe bağlı olarak konulan İngilizce Hazırlık sınıfında okumak isteyen öğrenciler için öğretim planlarının ilk dört yarıyılına “Mesleki Yabancı Dil Dersi” nin konulması teklifi.
  5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme Bölümü ders programının 5.yarıyılında yer alan “IS 319 Personel Yönetimi” dersinin 6.yarıyılında yer alan “IS 322 Toplam Kalite Yönetimi ve Kontrolü” dersi ile yer değiştirilmesi teklifi.
  6. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Avrupa Birliği” Anabilim Dalı doktora programı açılması teklifi.
  7. İşletme Fakültesi Staj Yönergesi’nin 7.maddesinde değişiklik teklifinin görüşülmesi.
  8. 2000-2001 öğretim yılında Üniversitemize YÖS Sınavı ile yerleştirilecek adaylardan bazılarının kesin kayıt yaptırmamaları nedeniyle boş kalacak kontenjanlara yerleştirme yapılıp yapılmayacağının görüşülmesi.
  9. Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Hollanda’da bulunan University of Professional Education Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculty of Health and Social Studies Fizyoterapi bölümü arasında akademik işbirliği anlaşması taslağı.

Toplantıda Bulunanlar :

Toplantıda Bulunmayanlar:

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. M.Nuri TÜREYEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

Prof.Dr. Mehmet SEZER

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

Prof.Dr. Güzin GÖKMEN

Prof.Dr. A. Müfit BAYRAŞA

Prof.Dr. Faruk KALKAN

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Mehmet ŞEKER

 

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof. Yüksel USLAY

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Tülay HARZADIN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Orhan USLU

 

Prof.Dr. Mehmet ŞEKER

 

Yrd.Doç.Dr. Mahmure NAKİBOĞLU

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Ayşen BAYKARA

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof.Dr. Z. Candan TÜREYEN

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY

 

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

 

Üniversite Senatosu 22.08.2000 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr.Emin Alıcı başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı. Prof.Dr. Hüseyin Alkan izinli, Prof.Dr. Hakkı Önkal görevli, Prof.Dr. Erdoğan Fırat ve Prof.Dr. Reşide Kabadayı izinli olduğu için toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Mehmet Sezer ve Prof.Dr. Mehmet Şeker ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Mehmet Şeker ve Yrd.Doç.Dr. Mahmure Nakiboğlu toplantıya katıldı. Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu, Prof.Dr. M.Nuri Türeyen, Prof.Dr.Mehmet Füzün, Prof.Dr.Oğuz Adanır ve Prof.Dr. A.Müfit Bayraşa yıllık izinde oldukları için toplantıya katılamadılar. Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Üniversitemiz Senatosunun 14.12.1999 tarih ve 255/3 sayılı kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurula üye olarak seçilmiş bulunan Prof.Dr. Leman Tarhan’ın Rektör Yardımcılığı görevinden istifa etmesi nedeniyle yeni üye seçilmesi konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitelerarası Kurula üye olarak 2547 Sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca Rektör Yardımcısı Prof.Dr. N.Ömür Özmen oy birliği ile seçildi.
KARAR 3- 4584 Sayılı Kanunun 2.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenmiş olan Geçici 46., 47. ve 48. maddelerinin uygulanmasına ilişkin esasların tespiti konusu görüşüldü.
Görüşmeler sonunda;
4584 Sayılı Kanunun 2.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenmiş olan Geçici 46., 47. ve 48. maddelerinin uygulanmasına ilişkin esasların 36. maddesinin oyçokluğu (31 Evet – 6 Hayır ) ile diğer maddelerin ise ekteki şekilde oybirliği ile kabulüne karar verildi. 
KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri örgün ve ikinci öğretim Bölümlerine isteğe bağlı olarak konulan İngilizce Hazırlık Sınıfında okumak isteyen öğrenciler için öğretim planlarının ilk dört yarıyılına “Mesleki Yabancı Dil Dersi”nin konulması ile ilgili olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 22.06.2000 tarih ve 5/2 sayılı Fakülte Kurulu Kararı incelendi. Görüşmeler sonunda;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerine kayıtlanan öğrencilerden isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilere lisans öğreniminin ilk dört yarıyılında aşağıda belirtilen “Mesleki Yabancı Dil” derslerinin verilmesine, 
MALİYE BÖLÜMÜNE 
1.Yarıyıla ML 115 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
2.Yarıyıla ML 116 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
3.Yarıyıla ML 221 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
4.Yarıyıla ML 222 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜNE 
1.Yarıyıla CE 115 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
2.Yarıyıla CE 116 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
3.Yarıyıla CE 221 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
4.Yarıyıla CE 222 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜMÜNE 
1.Yarıyıla KY 115 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
2.Yarıyıla KY 116 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
3.Yarıyıla KY 221 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
4.Yarıyıla KY 222 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0

EKONOMETRİ BÖLÜMÜNE 
1.Yarıyıla EM 115 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
2.Yarıyıla EM 116 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
3.Yarıyıla EM 221 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0 
4.Yarıyıla EM 222 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 3+0

b) Hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrencilerin 1. ve 2. yarıyıllarda ortak zorunlu yabancı dil dersi olarak (İngilizce, Fransızca, Almanca) derslerinden birini zorunlu olarak; 3. ve 4. yarıyıllarda ise seçimlik olarak almalarına, oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim planı 5.yarıyılında yer alan “IS 319 Personel Yönetimi” dersinin 6.yarıyılında yer alan “IS 322 Toplam Kalite Yönetimi ve Kontrolü” dersi ile yer değiştirilmesi hakkında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 03.08.2000 tarih ve 6/2 sayılı Fakülte Kurulu Kararı incelendi. Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim planında 2000-2001 öğretim yılından itibaren 5.yarıyılda yer alan “IS 319 Personel Yönetimi” dersinin IS 324 kodu ile 6.yarıyıla; 6.yarıyılında yer alan “IS 322 Toplam Kalite Yönetimi ve Kontrolü” dersinin ise IS 329 kodu ile 5.yarıyıla alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Avrupa Birliği” Anabilim Dalı doktora programı açılması teklifi incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Avrupa Birliği” Anabilim Dalında 2001-2002 öğretim yılında doktora programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İşletme Fakültesi Staj Yönergesinde değişiklik yapılması ile ilgili İşletme Fakültesi’nin 28.06.2000 tarih ve 8/2 sayılı Fakülte Kurul Kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Staj Yönergesi’nin 7. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Staj Süresi Madde 7/1- Bölüm öğrencilerinin yapmaları gereken stajlar her biri en az 60 (altmış) gün olmak üzere, 2’şer dönemden oluşur. Birinci dönem stajı, IV. Yarıyılın sonunda; ikinci dönem stajı ise VI. Yarıyılın sonunda başlar ve bir sonraki eğitim öğretim dönemine sarkmadan tamamlanır.
KARAR 8- Üniversitemize 2000-2001 öğretim yılında Yabancı Uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) ile yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıtlarını yaptırmamaları nedeniyle boş kalacak kontenjanlara öğrenci alınıp alınmayacağı konusu görüşüldü.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitemize 2000-2001 öğretim yılında Yabancı Uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) ile yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıtlarını yaptırmamaları nedeniyle boş kalacak kontenjanların Üniversitemizce ilan edilerek YÖS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Hollanda’da bulunan University of Professional Education Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculty of Health and Social Studies Fizyoterapi bölümü arasında akademik işbirliği anlaşması taslağı ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Aynı konuda Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü’nün de ilgili Üniversite ile işbirliği görüşmelerine başlaması nedeniyle gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.