22.07.2013/72

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 22.07.2013
Toplantı Sayısı : 72
 
GÜNDEM:
 
1-Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu’ nun 08.04.2013 tarih ve 63/15 toplantı sayılı kararında yer alan 3.4.7 Sağlık Dışı Faaliyetler Dağıtım oranları maddesi “Faaliyetin Hesaplama Oranı” “Etik Kurulu Başvurularında Raportörlük görevini yapanlara (ödeme X 0,64)” olarak 01.07.2013 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanması hususu.
2- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oktay ERGENE’ nin Adiks İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. firması tarafından 22.05.2013 tarihinde yapmış olduğu “Kalp Sağlığı ve Beslenme” konulu makale yazılım ücreti ile ilgili işlemlerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 14.800,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması. 
                                              
Toplantıda Bulunanlar                                                                           Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                     Haydar GÖK                                                         
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                              
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY                                                                                                        
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 22.07.2013 Pazartesi  günü saat ’10.00 da  bir üye dışında diğer tüm üyelerin  katılımıyla toplandı.
Haydar GÖK yıllık izinde olması nedeniyle katılamamıştır.
 
KARAR 1: Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu’ nun 08.04.2013 tarih ve 63/15 toplantı sayılı kararında yer alan 3.4.7 Sağlık Dışı Faaliyetler Dağıtım oranları maddesi “Faaliyetin Hesaplama Oranı” “Etik Kurulu Başvurularında Raportörlük görevini yapanlara (ödeme X 0,64)” olarak 01.07.2013 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
  
KARAR 2 Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oktay ERGENE’ nin Adiks İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. firması tarafından 22.05.2013 tarihinde yapmış olduğu “Kalp Sağlığı ve Beslenme” konulu makale yazılım ücreti ile ilgili işlemlerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 14.800,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.