22.06.2004/707

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.06.2004
Toplantı Sayısı : 707

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu hakkındaki raporlar.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Arş.Gör. Özlem Aliyazıcıoğlu?nun Aliağa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hazırladığı projede, Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla ayda bir hafta sonları olmak üzere 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanının 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Öğr.Gör. Ayşe Çetin?in Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Bölge Müdürlüğü İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Yukarıkızılca Beldesinde yer alan Halilağa Camii onarımında danışmanlık yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile 15 günde bir Perşembe günleri olmak üzere Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Öğr.Gör. Ayşe Çetin?in, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Bölge Müdürlüğü İzmir İli Ödemiş İlçesi Birgi Beldesinde yer alan Dervişağa Camii onarımında danışmanlık yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile 15 günde bir Perşembe günleri olmak üzere Fakültesindeki görevlerini aksatmamak şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. İzmir Meslek Yüksekokulu?ndan Prof.Dr. Hüseyin Şalvarlı?nın, KOSGEB Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezince desteklenecek GÖKÇÜOĞLU Otomotiv Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şirketinin ?Sıvama Yöntemi ile Kasnak Üretim Sistemi? konulu proje için 3 ay süre ile ayda 2 gün danışman olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Buca Eğitim Fakültesi?nden Arş.Gör. Ahmet Acar?ın Fulbright Eğitim Komisyonunun yaptığı mülakat sınavını kazanarak burslu statüde Amerika Birleşik Devletlerindeki Syracuse Üniversitesi Dil, Edebiyat ve Dilbilim Bölümünde doktora programından ders almak, alanıyla ilgili akademik çalışma yapmak ve bursun karşılığı olarak da Türk Kültürünü tanıtıcı faaliyetlerde bulunmakla yükümlü olduğu programa katılmak üzere 10 Ağustos 2004 ? 10 Mayıs 2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Hastanemiz Onkoloji Anabilim Dalında gerçekleştirilen Doç.Dr. Uğur Yılmaz?ın sorumlu araştırıcı ve Yrd.Doç.Dr. Binnaz Demirkan ve Uzm.Dr. Zuhal Başkan?ın yardımcı araştırıcı olduğu CA 163 -048 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 9. Genel Cerrahi Anabilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu?nun sorumlu araştırıcı ve Prof.Dr. Sedat Karademir?in yardımcı araştırıcı olduğu; Pharm-Olam firması tarafından desteklenen HB-005 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 10. Tıp Fakültesi?nden Prof.Dr. Ahmet Ekin?in kısmi statüdeki görev süresinin 01.10.2004 tarihinden itibaren uzatılması.
 11. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?ndan Yrd.Doç.Dr. Salih Angın?ın Hong Kong?da gerçekleştirilecek olan ?International Society of Prosthetics and Orthotics (XI.Dünya Protez Ortez) Kongresinde sunumda bulunmak üzere 1-06 Ağustos 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak) yevmiyeli olarak giderlerin Yüksekokulun Döner Sermaye Bütçesinin 240 harcama kaleminden avans olarak karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Halk Oyunları ekibinin sözleşmeyle belirlenen ve İta Amirince onaylanan şartlar ve fiyattan elde edecekleri gösteri gelirlerinin, birimin döner sermaye hesabına yatırılması.
 13. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?nun Haziran 2004 ayı Döner Sermaye katkı payı dağıtım oranları.
 14. Mimarlık Fakültesi?nden 23.08.1999 tarihindenbu yana doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri University of Pennsylvania?da görevlendirilen Arş.Gör. Açalya Kıyak?ın doktora eğitimine devam etmek üzere 23.02.2004 tarihinden itibaren 6 ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluklu (uçak ile) olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 15. Mühendislik Fakültesi?nden Araş.Gör. Mustafa Kasap?ın Sao Paulo-Brezilya?da düzenlenecek olan ?Microsoft. Net 2004 Proje? yarışmasında Türkiye?yi temsil etmek üzere 29 Haziran-09 Temmuz 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Bilimsel Araştırma payından karşılanmak üzere kişi başına 298.000.000.-TL.katkı verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Akademik kadro aktarması.
 17. Mühendislik Fakültesi?nden Doç.Dr. Vedat Arslan?ın ?Hüssamlar Ocağı Kömürlerinde CaCo3 İçeriğinin Yıkama Yoluyla Azaltılabilirliğinin Etüdü? projesi kapsamında örnek almak üzere 23-25 Haziran 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Bölüm Döner Sermaye payından karşılanarak Muğla, Milas, Yeniköy?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Akademik kadro aktarması.
 19. Torbalı Meslek Yüksekokulu?ndan Prof.Dr. Burhan Erdoğan ve Yrd.Doç.Dr. Bahadır Yavuz?un jeoloji çalışmaları ve arazı incelemeleri yapmak üzere 24-27 Haziran 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak Denizli?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Yrd.Doç.Dr. Zühal ÇETİN

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 22.06.2004 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İlknur Cöcen ve Prof.Dr. Sedef Gidener izinli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof. Cengiz Çekil görevli olması nedeniyle yerine Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Zühal Çetin toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. ve 19. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3-
Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Arş.Gör. Özlem Aliyazıcıoğlu?nun Aliağa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hazırladığı projede, Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla ayda bir hafta sonları olmak üzere 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanının 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Öğr.Gör. Ayşe Çetin?in Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Bölge Müdürlüğü İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Yukarıkızılca Beldesinde yer alan Halilağa Camii onarımında danışmanlık yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile 15 günde bir Perşembe günleri olmak üzere Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Öğr.Gör. Ayşe Çetin?in, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Bölge Müdürlüğü İzmir İli Ödemiş İlçesi Birgi Beldesinde yer alan Dervişağa Camii onarımında danışmanlık yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile 15 günde bir Perşembe günleri olmak üzere Fakültesindeki görevlerini aksatmamak şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
İzmir Meslek Yüksekokulu?ndan Prof.Dr. Hüseyin Şalvarlı?nın, KOSGEB Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezince desteklenecek GÖKÇÜOĞLU Otomotiv Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şirketinin ?Sıvama Yöntemi ile Kasnak Üretim Sistemi? konulu proje için 3 ay süre ile ayda 2 gün danışman olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna ve görevlendirme karşılığı yapılacak ödemenin %10?nun Döner Sermaye İşletmesine gelir olarak aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
Buca Eğitim Fakültesi?nden Arş.Gör. Ahmet Acar?ın Fulbright Eğitim Komisyonunun yaptığı mülakat sınavını kazanarak burslu statüde Amerika Birleşik Devletlerindeki Syracuse Üniversitesi Dil, Edebiyat ve Dilbilim Bölümünde doktora programından ders almak, alanıyla ilgili akademik çalışma yapmak ve bursun karşılığı olarak da Türk Kültürünü tanıtıcı faaliyetlerde bulunmakla yükümlü olduğu programa katılmak üzere 10 Ağustos 2004 ? 10 Mayıs 2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
Hastanemiz Onkoloji Anabilim Dalında gerçekleştirilen Doç.Dr. Uğur Yılmaz?ın sorumlu araştırıcı ve Yrd.Doç.Dr. Binnaz Demirkan ve Uzm.Dr. Zuhal Başkan?ın yardımcı araştırıcı olduğu; Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. Tarafından desteklenen CA163-048 protokol numaralı ?daha önce bir antrasiklin ve bir taksan ile tedavi edilen ilerlemiş meme kanserli hastalarda yeni epotilon BMS-247550 artı kapesitabin karşısında tek başına kapesitabin üzerine bir faz III araştırması? konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
Genel Cerrahi Anabilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu?nun sorumlu araştırıcı ve Prof.Dr. Sedat Karademir?in yardımcı araştırıcı olduğu; Pharm-Olam firması tarafından desteklenen HB-005 protokol numaralı ?Hepatit B?ye bağlı karaciğer transplantasyonu hastalarında greft re-infeksiyonunun önlenmesinde hepatit B immün globülin (NP_002)? konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
Tıp Fakültesi?nden Prof.Dr. Ahmet Ekin?in kısmi statüdeki görev süresinin 01.10.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?ndan Yrd.Doç.Dr. Salih Angın?ın Hong Kong?da gerçekleştirilecek olan ?International Society of Prosthetics and Orthotics (XI.Dünya Protez Ortez) Kongresinde sunumda bulunmak ve Yüksekokulun döner sermaye işletmesine katkı sağlayacak incelemelerde bulunmak üzere 1-06 Ağustos 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak) yevmiyeli olarak giderlerin Yüksekokulun Döner Sermaye Bütçesinin 240 harcama kaleminden avans olarak karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Halk Oyunları ekibinin sözleşmeyle belirlenen ve İta Amirince onaylanan şartlar ve fiyattan elde edecekleri gösteri gelirlerinin, birimin döner sermaye hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?nun 2004 Haziran ayı Döner Sermaye gelirlerinde artış olması nedeniyle Haziran ayı katkı payı dağıtım oranlarının aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ünvanı

Katkı Payı Oranı

Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.)

200

Öğretim Görevlisi

100

Araştırma Görevlisi

100

Uzman

100

657 Sayılı Kanuna tabi idari personel

80

KARAR 14- Mimarlık Fakültesi?nden 23.08.1999 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri University of Pennsylvania?da görevlendirilen Arş.Gör. Açalya Kıyak?ın doktora eğitimine devam etmek üzere 23.02.2004 tarihinden itibaren 6 ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluklu (uçak ile) olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
Mühendislik Fakültesi?nden Araş.Gör. Mustafa Kasap?ın Sao Paulo-Brezilya?da düzenlenecek olan ?Microsoft. Net 2004 Proje? yarışmasında Türkiye?yi temsil etmek üzere 29 Haziran-09 Temmuz 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Bilimsel Araştırma payından karşılanmak üzere kişi başına 298.000.000.-TL.katkı verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine ve bu paranın avans olarak verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
Mühendislik Fakültesi?nden Doç.Dr. Vedat Arslan?ın ?Hüssamlar Ocağı Kömürlerinde CaCo3 İçeriğinin Yıkama Yoluyla Azaltılabilirliğinin Etüdü? projesi kapsamında örnek almak üzere 23-25 Haziran 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Bölüm Döner Sermaye payından karşılanarak Muğla, Milas, Yeniköy?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
Torbalı Meslek Yüksekokulu?ndan Prof.Dr. Burhan Erdoğan ve Yrd.Doç.Dr. Bahadır Yavuz?un jeoloji çalışmaları ve arazı incelemeleri yapmak üzere 24-27 Haziran 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak Denizli?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.