22.05.2020/544

Yayınlanma Tarihi: 19-11-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

  

Toplantı Tarihi: 22.05.2020                                                                          Toplantı Sayısı: 544

 

 GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Zeynep Arıkan’ın, 12.05.2020 tarihinde İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu’na yeniden üye seçimi yapılması.
  3. Üniversitemizin 2021-2027 döneminde Erasmus+ faaliyetlerinde bulunabilmesi için Avrupa Komisyonu’ndan “European Charter for Higher Education (ECHE) Belgesi” alabilmesi için “Erasmus Politika Beyanının (Erasmus Policy Statement)” onaylanması.
  4. Bergama Meslek Yüksekokulu Lojistik Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 öğrenci alınması.
  5. Efes Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınması
  6. Torbalı Meslek Yüksekokulu Maden Teknolojisi Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 öğrenci alınması.
  7. Torbalı Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınması.
  8. Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı akademik takvimi.

 

Toplantıda Bulunanlar

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI      

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ  

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Metin YAMAN  

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ESER

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Özgür ÖZÇELİK

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof. Pınar UÇMAN KARAÇALI

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN   

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Yılmaz AKGÜNDÜZ  

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

 

 

Üniversite Senatosu 22.05.2020 Cuma günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 8.maddenin ilave edilmesine karar verilerek  maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2  Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Zeynep Arıkan’ın, 12.05.2020 tarihinde İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanması nedeniyle Üniversite Yönetim Kurulu’na yeniden üye seçilmesi konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Asuman Altay 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca oy birliği ile seçildi.

KARAR 3– Üniversitemizin,  2021-2027 döneminde Erasmus+ faaliyetlerinde bulunabilmek  üzere  Avrupa Komisyonu’ndan “European Charter for Higher Education (ECHE) Belgesi” alabilmesi için “Erasmus Politika Beyanının (Erasmus Policy Statement)” onaylanması konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemizin,  2021-2027 döneminde Erasmus+ faaliyetlerinde bulunabilmek üzere  Avrupa Komisyonu’ndan “European Charter for Higher Education (ECHE) Belgesi” alabilmesi için “Erasmus Politika Beyanının (Erasmus Policy Statement)” onaylanmasına oy birliği ile karar verildi

KARAR 4– Bergama Meslek Yüksekokulu Lojistik Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 öğrenci alınmasına ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Bergama Meslek Yüksekokulu Lojistik Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5– Efes Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınmasına ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Efes Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6– Torbalı Meslek Yüksekokulu Maden Teknolojisi Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 öğrenci alınmasına ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Torbalı Meslek Yüksekokulu Maden Teknolojisi Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7– Torbalı Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınmasına ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Torbalı Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8 Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı akademik takvimi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı akademik takviminin ve eğitim-öğretime ilişkin esasların Fakülte Kurulunun 21.05.2020 tarih ve 04/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.