21.12.2010/992

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 21.12.2010
Toplantı Sayısı : 992 

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İşletme Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adnan Kasman hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Turan Batar hakkındaki raporlar.
 4. Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erol Kaya hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşenur Demiral hakkındaki raporlar.
 6. Devlet Konservatuvarı Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Ayhan Kerim Gürerk hakkındaki raporlar.
 7. Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Serdar Çetin Aydar hakkındaki raporlar.
 8. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehtap Malkoç hakkındaki raporlar.
 9. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Ahmet Merih Birlik hakkındaki raporlar.
 10. İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sabri Yılmaz’ın, Lutheryan İlahiyat Fakültesi’nde (Lutheran School of Theology at Chicago) “Kadı Abdülcebbar’ın Hıristiyanlığa Yönelik Eleştirileri ve Bunlara Verilen Cevaplar Üzerine Bir Değerlendirme” konulu çalışma yapmak üzere 01.03.2011-31.05.2011 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) maaşlı, YÖK burslusu (sağlık giderleri dahil) olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, sorumlu araştırıcı olduğu Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen EX2211-3748 protokol, 30.09.2010 tarihli 066726 sayılı etik kurul no’lu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 52.246,80 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı 23) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya’nın 12.12.2010 tarihinde Asko Kariyer tarafından düzenlenmiş olan “Borsa ve Brokerlik” konularında seminer vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 75 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 13. Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Hülya Okumuş, Doç.Dr. Samiye Mete, Yrd.Doç.Dr. Kerziban Yenal, Yrd.Doç.Dr. Merlinda Aluş Tokat’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2011 Mali Yılında “Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi” ile “Gebelik, Doğum, Doğum Sonu ve Ebeveynliğe Hazırlık” konulu düzenlenecek kurslarda mesai saatleri dışında görevlendirilmeleri, kurs ücretleri ile kurslardan elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 14. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen DBTE-180 kod no’lu “Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İncelenmesi” projesinden elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 15. Akademik kadro aktarması.
 16. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Tülin Berk’in, kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca 2 yıl süre ile uzatılması.
 17. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Üzeyir Günenç’in, kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca 2 yıl süre ile uzatılması.
 18. Fen Fakültesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Anketörlük Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi” gereğince elde edilen 21.000 TL (KDV hariç) gelirin katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 19. Tıp Fakültesi’nde 2010-2011 öğretim yılında açılacak derslere ait şube sayıları.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof. Halil YOLERİ
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN 
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

   

Üniversite Yönetim Kurulu 21.12.2010 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy rahatsız olduğu için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir izinli olduğu için Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan ile Prof.Dr. Yasemin Arbak toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 16., 17., 18. ve 19. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İşletme Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adnan Kasman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Adnan Kasman hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Adnan Kasman’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Turan Batar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Turan Batar hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Turan Batar’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erol Kaya ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Erol Kaya hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Erol Kaya’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşenur Demiral ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşenur Demiral hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ayşenur Demiral’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Ayhan Kerim Gürerk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu sanat alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Ayhan Kerim Gürerk hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Ayhan Kerim Gürerk’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç. Serdar Çetin Aydar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu sanat alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç. Serdar Çetin Aydar hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç. Serdar Çetin Aydar’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehtap Malkoç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mehtap Malkoç hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mehtap Malkoç’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Merih Birlik ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ahmet Merih Birlik hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sabri Yılmaz’ın, Lutheryan İlahiyat Fakültesi’nde (Lutheran School of Theology at Chicago) “Kadı Abdülcebbar’ın Hıristiyanlığa Yönelik Eleştirileri ve Bunlara Verilen Cevaplar Üzerine Bir Değerlendirme” konulu çalışma yapmak üzere 01.03.2011-31.05.2011 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) maaşlı, YÖK burslusu (sağlık giderleri dahil) olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, sorumlu araştırıcı olduğu Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen EX2211-3748 protokol, 30.09.2010 tarihli 066726 sayılı etik kurul no’lu “Liraglutidin diyabetteki etkisi ve etkinliği: kardiyovastüler sonuçların değerlendirilmesi, Liraglutidin kadiyovastüler olaylar üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik uzun süreli, çok merkezli, uluslararası, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü” klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 52.246,80 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı 23) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya’nın, 12.12.2010 tarihinde Asko Kariyer tarafından düzenlenmiş olan “Borsa ve Brokerlik” konularında seminer vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 75 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR40 0001 0007 1106 7998 8650 08 IBAN nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Hülya Okumuş, Doç.Dr. Samiye Mete, Yrd.Doç.Dr. Kerziban Yenal, Yrd.Doç.Dr. Merlinda Aluş Tokat’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2011 Mali Yılında “Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi” ile “Gebelik, Doğum, Doğum Sonu ve Ebeveynliğe Hazırlık” konulu düzenlenecek kurslarda mesai saatleri dışında görevlendirilmelerine ve kurs ücretleri ile kurslardan elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen DBTE-180 kod no’lu “Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İncelenmesi” projesinden elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının, Enstitü Yönetim Kurulu’nun 16.12.2010 tarih ve 36/2 sayılı kararı doğrultusunda yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasındna akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Tülin Berk’in, kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca 2 yıl süre ile uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Üzeyir Günenç’in, kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca 2 yıl süre ile uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Fen Fakültesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Anketörlük Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi” gereğince elde edilen 21.000 TL (KDV hariç) gelirin katkı payı dağıtımının Fakülte Yönetim Kurulu’nun 15.12.2010 tarih ve 679/3 sayılı kararı doğrultusunda yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Tıp Fakültesi I., II.., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine verilecek derslerin, 2010-2011 öğretim yılı başından itibaren Dekanlığın 27814 sayılı yazısı ekinde belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.